FBA bjöd in till samtal om fred i en komplex omvärld

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har drastiskt försämrats i och med den ryska invasionen av Ukraina. I denna och många andra konflikter finns låsningar i FN:s säkerhetsråd. Utifrån en komplex omvärld, där geopolitiska skiljelinjer förskjuts och nya hot växer fram bjöd FBA in till reflektioner om fredsfrämjande aktörers framtida roll, och hur metoder och verktyg kan utvecklas.

I samband med att myndigheten verkat i 20 år uppmärksammades utmaningar för fredsfrämjande aktörer i två panelsamtal. I det första låg fokus på de stora frågorna; hur vi bevarar världsfreden, vilka institutioner som kan garantera den samt existentiella frågor som kärnvapenhot och klimatförändringar. I panelen deltog:

  • Noura Berrouba, ordförande LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
  • Carl Bildt, f.d. utrikesminister
  • Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan
  • Margot Wallström, f.d. utrikesminister

I det andra samtalet låg fokus på aktörer som likt FBA verkar för fred, säkerhet och utveckling. Hur minskar vi glappet mellan policy som skapas på internationella organisationers högkvarter och insatser som sker i fält, hur skapar vi mer utrymme för lokala aktörer i planeringen av insatser och hur stöttar vi bäst lokala medlingsinitiativ samt blir bättre på att analysera erfarenheterna och omsätta dessa i förändringsarbetet så att vi fortsatt är relevanta och effektiva? I panelen deltog:

  • Gustaf Dufberg, chef, SWEDINT
  • Kirsi Henriksson, chef, Crisis Management Centre Finland
  • Irina Schoulgin-Nyoni, chef på Afrikaenheten, Utrikesdepartementet
  • Margareta Wahlström, medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

2022-11-11 12:48
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter