FBA bjöd in till samtal om fred i en komplex omvärld

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har drastiskt försämrats i och med den ryska invasionen av Ukraina. I denna och många andra konflikter finns låsningar i FN:s säkerhetsråd. Utifrån en komplex omvärld, där geopolitiska skiljelinjer förskjuts och nya hot växer fram bjöd FBA in till reflektioner om fredsfrämjande aktörers framtida roll, och hur metoder och verktyg kan utvecklas.

I samband med att myndigheten verkat i 20 år uppmärksammades utmaningar för fredsfrämjande aktörer i två panelsamtal. I det första låg fokus på de stora frågorna; hur vi bevarar världsfreden, vilka institutioner som kan garantera den samt existentiella frågor som kärnvapenhot och klimatförändringar. I panelen deltog:

  • Noura Berrouba, ordförande LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
  • Carl Bildt, f.d. utrikesminister
  • Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan
  • Margot Wallström, f.d. utrikesminister

I det andra samtalet låg fokus på aktörer som likt FBA verkar för fred, säkerhet och utveckling. Hur minskar vi glappet mellan policy som skapas på internationella organisationers högkvarter och insatser som sker i fält, hur skapar vi mer utrymme för lokala aktörer i planeringen av insatser och hur stöttar vi bäst lokala medlingsinitiativ samt blir bättre på att analysera erfarenheterna och omsätta dessa i förändringsarbetet så att vi fortsatt är relevanta och effektiva? I panelen deltog:

  • Gustaf Dufberg, chef, SWEDINT
  • Kirsi Henriksson, chef, Crisis Management Centre Finland
  • Irina Schoulgin-Nyoni, chef på Afrikaenheten, Utrikesdepartementet
  • Margareta Wahlström, medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter