FBA bjöd in till samtal om fred i en komplex omvärld

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har drastiskt försämrats i och med den ryska invasionen av Ukraina. I denna och många andra konflikter finns låsningar i FN:s säkerhetsråd. Utifrån en komplex omvärld, där geopolitiska skiljelinjer förskjuts och nya hot växer fram bjöd FBA in till reflektioner om fredsfrämjande aktörers framtida roll, och hur metoder och verktyg kan utvecklas.

I samband med att myndigheten verkat i 20 år uppmärksammades utmaningar för fredsfrämjande aktörer i två panelsamtal. I det första låg fokus på de stora frågorna; hur vi bevarar världsfreden, vilka institutioner som kan garantera den samt existentiella frågor som kärnvapenhot och klimatförändringar. I panelen deltog:

  • Noura Berrouba, ordförande LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
  • Carl Bildt, f.d. utrikesminister
  • Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan
  • Margot Wallström, f.d. utrikesminister

I det andra samtalet låg fokus på aktörer som likt FBA verkar för fred, säkerhet och utveckling. Hur minskar vi glappet mellan policy som skapas på internationella organisationers högkvarter och insatser som sker i fält, hur skapar vi mer utrymme för lokala aktörer i planeringen av insatser och hur stöttar vi bäst lokala medlingsinitiativ samt blir bättre på att analysera erfarenheterna och omsätta dessa i förändringsarbetet så att vi fortsatt är relevanta och effektiva? I panelen deltog:

  • Gustaf Dufberg, chef, SWEDINT
  • Kirsi Henriksson, chef, Crisis Management Centre Finland
  • Irina Schoulgin-Nyoni, chef på Afrikaenheten, Utrikesdepartementet
  • Margareta Wahlström, medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter