Ett meningsfullt arbete – och den egna utsattheten

”Betydelsen av att stödja Ukraina i den här tiden väger tyngre än riskerna, men ängslan som kommer av att arbeta i en krigssituation finns nog hos många av oss.” Med tjugo års erfarenhet av internationellt arbete till stöd för mänskliga rättigheter, reflekterar Robin Clapp kring sitt nuvarande uppdrag i Ukraina och fredsinsatser i konfliktländer.

Sedan maj i år är Robin Clapp sekunderad av FBA till EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM). I rollen som rådgivare i frågor om mänskliga rättigheter stödjer hon det ukrainska parlamentets motsvarighet till Sveriges Ombudsman, bland annat genom utbildningar. Fokus för den första omgången av utbildningar ligger på att stärka institutionens kapacitet att övervaka den statliga säkerhetssektorns implementering av Istanbulkonventionen* om våld mot kvinnor. Konventionen godkändes av Ukrainas parlament i juni och träder i kraft den 1 november.

– Konventionen är en vattendelare för Ukraina, särskilt i den nuvarande situationen, där Rysslands aggression har ökat fokusen på sexuellt våld i konflikt. Det finns många trovärdiga rapporter (t.ex. från FN, OSSE och ukrainska myndigheter) om de ryska styrkornas utbredda användning av sexuellt våld. Dessa brott kommer att hanteras under internationell humanitär rätt, människorättslagstiftning och straffrätt, och i nationella domstolar. Det är samtidigt känt att våld i hemmet ofta ökar i konfliktens efterdyningar, vilket ökar betydelsen av att ha ett robust internationellt ramverk för att även rättigheterna hos offren för icke-konfliktrelaterat våld ska respekteras, skyddas och tillgodoses, säger Clapp.

Konventionen, som 37 länder har skrivit under, är det mest heltäckande internationella ramverket för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor.

Möjligheten att bidra till långsiktig förändring

Clapp har även i uppdrag att arbeta med revideringen av Ukrainas nationella strategi och handlingsplan för mänskliga rättigheter.

–Strategin kan beskrivas som Ukrainas bibel i termer av vad som ska göras inom mänskliga rättigheter över de närmsta åren. Att kunna bidra till det arbetet är både långsiktigt och viktigt sett till de åtaganden som bland annat krävs för Ukrainas EU-medlemskap.

Möjligheten att verka inom strukturer som driver på lagstadgade förändringar är ett av skälen till att Clapp beskriver sitt uppdrag som drömjobbet. Så även potentialen i att kunna bidra till EU:s tongivande arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Hon återkommer även till mötet och samarbetet med internationella och ukrainska kollegor.


–Ibland vill jag bara säga det rakt ut: att vi alla vet att det här kriget är fel, och att vi alla kan hamna i motsvarande situation, men orden behövs inte alltid. Det uppstår ögonblick av kontakt med den lokala befolkningen där vi förenas via en gemensam mänsklighet, och det är just den känslan som fortsätter att driva mig framåt: känslan av mänsklig samhörighet och solidaritet.

Den egna utsattheten i skuggan av insatserna för fred och utveckling

Efter mer än tjugo års internationellt arbete till stöd för mänskliga rättigheter, ofta i konflikt- eller postkonfliktländer, kan Clapp förstå varför så många personer vill tjänstgöra i internationella fredsinsatser.

–Känslan av meningsfullhet är central, men den balanserar ofta med frågan om insatsen verkligen gör tillräckligt stor skillnad. Det är så mycket lättare att se effekterna i humanitärt arbete, där det t.ex. kan handla om att rädda liv. Risken att bli desillusionerad och cynisk är påtaglig i min arbetsvärld, och det krävs att man ständigt för en dialog med sig själv och ifrågasätter grunden till varför man utför det här arbetet – är det verkligen av rätt skäl?

Till de mer komplexa dimensionerna av sitt arbete räknar Clapp även oron och ängslan förenad med att arbeta i en krigssituation.

–Hur är det möjligt att inte känna rädsla när drönarna flyger ovanför en? Betydelsen av att stödja Ukraina i den här tiden väger tyngre än riskerna, men ängslan som kommer av att arbeta i en krigssituation finns nog hos många av oss. Det verkar ibland som att så kallade mission junkies inte vill erkänna någonting som i deras ögon skulle kunna tyda på sårbarhet.

EUAM arbetar aktivt för att rekrytera fler kvinnor till sina insatser, i synnerhet till ledarpositioner. En bättre könsbalans kan ha en positiv effekt på frågan om vad som diskuteras relaterat till den egna upplevda säkerheten, menar Clapp. Hon ser även positivt på att frågorna om psykisk ohälsa börjar få mer uppmärksamhet, och att utbildning i ”första hjälpen till psykisk hälsa” är ett område på frammarsch.

–Den förefaller mig ligga väldigt långt bort – dagen då vi öppet och ärligt kan tala om den utsatthet som även finns hos oss som arbetar i konfliktdrabbade kontexter, men vi rör oss i rätt riktning. Det må vara en dröm, men jag ser det likväl som både möjligt och önskvärt – att en mer empatisk ledarskapsstil vinner företräde. Det ska inte glömmas att utsatthet kan vara en styrka som bygger förtroende. Och förtroende för varande är nödvändigt för ett fungerande och effektivt lagarbete, avslutar Clapp.


*Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) är världens mest omfattande internationella avtal om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Den beskriver att avskaffandet av våld mot kvinnor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet och avkräver stater på omfattande åtgärder. Konventionen lades fram 2011 och trädde i kraft i augusti 2014. Sverige ratificerade konventionen samma år och samtliga EU-medlemsstater har undertecknat den.

EUAM Ukraina är en civil EU insats som inrättades 2014 med högkvarter i Kiev och innan kriget fältkontor i Lviv, Charkiv, Mariupol och Odessa. Insatsen har en personalstyrka på 350. Det övergripande målet är att hjälpa Ukraina att reformera polisen, åklagarmyndigheten, säkerhetstjänsten, och andra myndigheter inom säkerhetssektorn för att stärka Ukraina som rättsstat.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter