Inbjudan till dialogmöte om FBA:s stöd till civilsamhället

FBA utlyser årligen möjlighet att söka bidrag inom myndighetens stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Civilsamhällesorganisationer och stiftelser som är registrerade i Sverige och är intresserade av att söka bidraget  bjuds nu in till ett dialogmöte om 2022 års ansökningsomgång.

Syftet med FBA:s bidrag till civilsamhället är att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt, i Sverige och globalt. De tematiska områdena är internationell fredsfrämjande verksamhet, säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (1325) samt FN:s säkerhetsrådsresolutioner om unga, fred och säkerhet (2250).  

Alla som är intresserade av att söka medel inom ramen för FBA:s stöd till civilsamhället uppmanas delta på mötet, oavsett om ni är en organisation som tidigare sökt bidrag eller om ni planerar att söka bidrag för första gången.

Mötets innehåll

Under mötet ges information om bidragen och möjlighet att ställa frågor om ansökningsomgången 2022. Det blir också en möjlighet för lärande och erfarenhetsutbyte om digital kommunikationssäkerhet, jämställdhet och risktänk.

Program

9.00–9.45: Information om FBA:s bidrag. Gabriella Berglund och Christina Bergman, handläggare på FBA för stödet till civilsamhället, informerar om kommande bidragsutlysning. En stor del av tiden avsätts för gemensamma diskussioner och diskutera innehåll. 

9.45–10.15: Fikamingel

10.15–11.45: Föreläsning och workshop om jämställdhet, kommunikationssäkerhet och risker. Inbjuden gäst är Valter Vilkko, freds-och konfliktvetare med bakgrund inom fredsfrämjande arbete inom civilsamhället. De senaste åtta åren har han arbetat med totalförsvaret- Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Valter är även medlem i FBA:s externa referensgrupp.  

11.45–12.00: Summering och ytterligare frågestund 

Mer information och anmälan

Tid: Den 2 juni klockan 9.00-12.00 

Plats: Saturnus konferens Slussen AB, Hornsgatan 15 i Stockholm. Digitalt deltagande via Zoom är också möjligt. 

Anmälan: Mejla ert deltagande till civilsamhallesstod@fba.se. Ange för-och efternamn på de som ska delta, namnet på den organisation som ni representerar samt om ni vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. Möteslänk skickas ut efter att anmälan har mottagits.

Det kommer att bjudas på fika så meddela gärna eventuella allergier eller önskemål om vegetariskt/veganskt alternativ.

Sista dag för anmälan är fredag den 20 maj.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Unga fredsbyggare skapar dialog i Liberia

I mars 2022 samlade FBA tillsammans med partnerorganisationer 24 unga fredsledare i Ganta i nordöstra Liberia. Genom sitt deltagande i FBA:s program Conflict Prevention Leadership Programme (CPLP) har de unga deltagarna ökat sin förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter och bidra till fred.

2022-04-25 15:35
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter