Inbjudan till dialogmöte om FBA:s stöd till civilsamhället

FBA utlyser årligen möjlighet att söka bidrag inom myndighetens stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Civilsamhällesorganisationer och stiftelser som är registrerade i Sverige och är intresserade av att söka bidraget  bjuds nu in till ett dialogmöte om 2022 års ansökningsomgång.

Syftet med FBA:s bidrag till civilsamhället är att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt, i Sverige och globalt. De tematiska områdena är internationell fredsfrämjande verksamhet, säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (1325) samt FN:s säkerhetsrådsresolutioner om unga, fred och säkerhet (2250).  

Alla som är intresserade av att söka medel inom ramen för FBA:s stöd till civilsamhället uppmanas delta på mötet, oavsett om ni är en organisation som tidigare sökt bidrag eller om ni planerar att söka bidrag för första gången.

Mötets innehåll

Under mötet ges information om bidragen och möjlighet att ställa frågor om ansökningsomgången 2022. Det blir också en möjlighet för lärande och erfarenhetsutbyte om digital kommunikationssäkerhet, jämställdhet och risktänk.

Program

9.00–9.45: Information om FBA:s bidrag. Gabriella Berglund och Christina Bergman, handläggare på FBA för stödet till civilsamhället, informerar om kommande bidragsutlysning. En stor del av tiden avsätts för gemensamma diskussioner och diskutera innehåll. 

9.45–10.15: Fikamingel

10.15–11.45: Föreläsning och workshop om jämställdhet, kommunikationssäkerhet och risker. Inbjuden gäst är Valter Vilkko, freds-och konfliktvetare med bakgrund inom fredsfrämjande arbete inom civilsamhället. De senaste åtta åren har han arbetat med totalförsvaret- Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Valter är även medlem i FBA:s externa referensgrupp.  

11.45–12.00: Summering och ytterligare frågestund 

Mer information och anmälan

Tid: Den 2 juni klockan 9.00-12.00 

Plats: Saturnus konferens Slussen AB, Hornsgatan 15 i Stockholm. Digitalt deltagande via Zoom är också möjligt. 

Anmälan: Mejla ert deltagande till civilsamhallesstod@fba.se. Ange för-och efternamn på de som ska delta, namnet på den organisation som ni representerar samt om ni vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. Möteslänk skickas ut efter att anmälan har mottagits.

Det kommer att bjudas på fika så meddela gärna eventuella allergier eller önskemål om vegetariskt/veganskt alternativ.

Sista dag för anmälan är fredag den 20 maj.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

2022-11-11 12:48
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter