Att leda för jämställdhet – Gender-responsive leadership

Jämställdhet är både ett mål och en förutsättning för hållbar fred och utveckling. FBA:s gender-responsive leadership-initiativ riktar sig till chefer inom organisationer som EU, FN, ECOWAS, OSSE och Afrikanska unionen och stärker dem i deras viktiga roll att främja jämställd fred, säkerhet och utvecklingsarbete.

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet betonar vikten av att olika grupper av kvinnor deltar på lika villkor som män i arbetet med att skapa och upprätthålla fred och säkerhet. Den understryker också vikten av att kvinnor och flickors rätt till skydd upprätthålls där det råder konflikt.

Agendan uppmanar därför organisationer att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet så att både kvinnor och män får bidra till och dra nytta av freds- och säkerhetsarbetet. De ska också vidta särskilda åtgärder för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter.

Chefer har en nyckelroll för jämställdhet

Chefer inom organisationer som verkar för fred, säkerhet och utveckling spelar en avgörande roll för att det arbete som görs ska bidra till större jämlikhet mellan kvinnor och män. Om de inte tar det ansvaret kan ojämställdhet i stället omedvetet upprätthållas eller förstärkas.

Chefer har både ansvar och förutsättningar att leda arbetet för jämställdhet både inom sin arbetsplats och i verksamheten.

Vad är gender-responsive leadership?

Att chefer är viktiga för jämställdhetsarbetet är inte nytt. FBA har sedan 10 år tillbaka arbetat med chefer kring jämställdhet både i Sverige och internationellt. Erfarenheten visar att stödet behöver utgå från själva chefsrollen och ge vägledning i vad en chef konkret kan göra för att leda arbetet med jämställdhet.

FBA definierar gender-responsive leadership – att leda för jämställdhet – som kompetensen som en chef behöver för att effektivt bidra till jämställdhet och kvinnors rättigheter, både på arbetsplatsen och i den externa verksamheten.

Gender-responsive leadership bygger på fem centrala ledarskapsförmågor som kännetecknar en chef som leder för jämställdhet:

1. Föregår med gott exempel

Förebygger och motverkar könsstereotyper, ingriper vid sexism och driver organisatoriska förändringar för ökad jämställdhet och för att uppnå kvinnors och flickors rättigheter.

2. Fastställa prioriteringar och resultat

Identifierar viktiga luckor i genomförandet av jämställdhetspolicy och etablerar strategiska prioriteringar och mätbara resultat för ökad jämställdhet.

3. Kommunicera tydligt och övertygande

Använder ett jämställt språk och är tydlig, övertygande och konsekvent i kommunikation om jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

4. Förvalta personal, resurser och aktiviteter

Skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att uppnå jämställdhetsprioriteringar och resultat, bygger upp ett strategiskt samarbete med jämställdhetsrådgivaren eller fokalpunkten och använder genusanalys för att säkerställa att resurser och aktiviteter bidrar till jämställdhet.

5. Hålla sig själv och andra ansvariga

Utvecklar en kultur av lärande och ansvarsutkrävande i jämställdhetsarbetet, inklusive använder formella och informella mekanismer för ansvarsutkrävande såsom uppföljning och återkoppling.

Resurser

En handbok för chefer i att leda för jämställdhet, en utbildningsmanual och flera filmer om att leda för jämställdhet är under utveckling. 

Illustration av GRL-ramverket (klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst version)

VIsuell modell över de fem kännetecknande egenskaperna för en Gender-Responsive Leader

Nyheter och blogginlägg

Time for a joint vision on gender-responsive leadership (Kristin Valasek på FBA-bloggen, 10 februari, 2021)

"Ledare måste ta ansvar för jämställdhet både framför och bakom stängda dörrar" (intervju med Kristin Valasek, 8 mars, 2023)

Omslagsbild: Mustafa Quraishi

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsända till fredsinsatser hedras under Veterandagen

Veterandagen, är en hyllning till alla som bidragit till internationella fredsinsatser. FBA sekunderar civil personal och GD Per Olsson Fridh deltar i Försvarsmaktens statsceremoni i Stockholm. I det digitala Studio Utlandstjänst berättar Johan Chytraeus om evakueringen från OSSE:s insats i Ukraina och Claes Nilsson om hur myndigheten kraftigt ökat sitt stöd till landet.

2023-05-29 09:30
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Strategic peace mediation and dialogue efforts to shift conflict systems

When working with or in complex conflict systems, including on dialogue, peace mediation or peace process support, a critical question is how we can best contribute to positive substantive shifts in these systems. FBA’s two thematic units working with dialogue, peace mediation and peace process support have explored these issues during the last few years. During this time, Anita Ernstorfer, an expert in peacebuilding and long-standing FBA consultant, has been a key partner in this conversation.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter