Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

Sedan 2020 delar FBA årligen ut ett stipendium till stöd för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Stipendiet, som är instiftat till minne av Zaida Catalán – en hängiven jämställdhetsexpert och fredsbyggare, syftar till att hedra hennes arbete och främja agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  

Mellan 2011 och 2016 var Zaida Catalán utsänd av FBA som jämställdhetsexpert till flera internationella fredsinsatser. År 2017 mördades hon tragiskt under ett FN-uppdrag i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Genom 1325-stipendiet, som FBA instiftade på uppdrag av regeringen, ges fler unga fredsbyggare möjligheten att, i Zaida Cataláns anda, engagera sig i och arbeta med frågor som rör kvinnors deltagande i konfliktlösning.  

Vem kan ansöka?  

Stipendiet vänder sig till dig som är i början av din karriär och som har ett uttalat engagemang för frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet samt jämställdhetsagendan. Vi söker dig som har minst två års relevant arbetslivserfarenhet från civilsamhället i DRK eller Afghanistan – två av de länder där Zaida Catalán var verksam som utsänd av FBA. Du ska även ha en tydlig avsikt att fortsätta arbeta för dessa frågor lokalt efter stipendieperiodens slut. 

Vad erbjuds?  

Utvalda stipendiater får möjlighet att under ett år fördjupa sina kunskaper och bidra till arbetet för fred och säkerhet genom en placering inom en lokal civilsamhällesorganisation. FBA erbjuder även kompetenshöjande insatser under stipendieperioden.  

Stipendiaterna får en grundersättning för att kunna ha en god levnadsstandard. FBA står också för vissa omkostnader för den mottagande organisationen för att stipendiaterna ska få en lärorik och givande placering i en trygg arbetsmiljö.  

Placeringar för 2024 

Stipendiaten till DRK kommer att arbeta för civilsamhällesorganisationen Kvinna till Kvinna i Bukavu.  

På grund av säkerhetssituationen i Afghanistan har FBA ett samarbete med människorättsorganisationen och tankesmedjan Bytes for All (B4A) i Islamabad, Pakistan. Denna organisation agerar värd för årets afghanska stipendiat. 

För 2024 har det skett en paus i insatserna i Palestina på grund av ändringar i myndighetens regleringsbrev. Vi välkomnar därför endast ansökningar för placeringar i DRK och Pakistan. 

Så här ansöker du  

Är du redo att ta nästa steg i din karriär som fredsbyggare och göra en skillnad i Zaida Cataláns anda? Då är det dags att förbereda din ansökan. Sista ansökningsdatum: 15 mars, 2024.

Uppdragsbeskrivning för DRK (OBS på engelska) 

Till stipendieansökan för DRK 

Uppdragsbeskrivning för Afghanistan/Pakistan (OBS på engelska) 

Till stipendieansökan för Afghanistan/Pakistan

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om stipendiet 

Läs mer om rekryteringsprocessen (OBS på engelska) 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter