Nya mottagare av stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

Judith Maroy från Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Ola Salem från Palestina har utsetts till nya mottagare av stipendiet till stöd för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Judith Maroy kommer under 2022 att arbeta i organisationen Kvinna till Kvinna (DRK) och Ola Salem i MIFTAH (Palestina).

1325-stipendiet ger personer i början av sin karriär möjlighet att fördjupa sina kunskaper om frågor som rör kvinnors deltagande i fredsbyggande och konfliktlösning. Stipendiet inrättades av FBA 2020 på uppdrag av regeringen. Det är tillägnat minnet av Zaida Catalán, som under åren 2011 till 2016 var utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i flera internationella fredsinsatser. I mars 2017 mördades Zaida Catalán brutalt när hon var på uppdrag för FN i DRK för att utreda brott mot mänskliga rättigheter.

Judith Maroy, född 1987, är journalist med utbildningsbakgrund inom ekonomi. För närvarande arbetar hon på människorättsorganisationen La Prunelle i Bukavu, DRK. Ola Salem, född 1999, studerar folkrätt och har nyligen avslutat en praktiktjänst på människorättsorganisationen Al-Haq. De kommer att installera sig hos sina värdorganisationer i början av 2022.

FBA är Sveriges expertmyndighet för genomförande av FN:s säkerhetsresolution 1325 som antogs år 2000. Tillsammans med efterföljande resolutioner bildar den kvinnor, fred och säkerhetsagendan som slår fast att kvinnors delaktighet i att förebygga, hantera och lösa konflikter är avgörande för hållbar fred och säkerhet. Resolutionerna uppmärksammar också behovet av att bättre skydda kvinnor och flickor mot våld och konflikters verkningar.

1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet

Bild: Ola Salem och Judith Maroy (privat) 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Unga fredsbyggare skapar dialog i Liberia

I mars 2022 samlade FBA tillsammans med partnerorganisationer 24 unga fredsledare i Ganta i nordöstra Liberia. Genom sitt deltagande i FBA:s program Conflict Prevention Leadership Programme (CPLP) har de unga deltagarna ökat sin förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter och bidra till fred.

2022-04-25 15:35
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter