Svenska medlingsnätverket för kvinnor växer

Sju nya medlemmar har valts in till det svenska medlingsnätverket för kvinnor, som FBA samordnar på uppdrag av regeringen. Sedan tidigare finns 14 medlemmar. Nätverket arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser både när det gäller att förebygga konflikter, lösa dem och bygga fred efter konflikt.

Arbetet sker på flera sätt, bland annat genom att delta i förhandlingar och konferenser men även genom att hålla möten med FN och EU, fungera som mentorer inom dialog och medling och stärka och stödja andra medlingsnätverk för kvinnor, regionalt och globalt.  

– Medlemmarna har bidragit till en ökad medvetenhet om vikten av inkluderande fredsprocesser och kvinnors roll i medlade fredsprocesser bland centrala freds- och säkerhetsaktörer på global och nationell nivå. Nätverket har också på ett imponerande sätt bidragit till kunskapsöverföring och kompetensutveckling, säger FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder.

Det svenska medlingsnätverket för kvinnor bildades 2015. Samtidigt bildades liknande nätverk i övriga Norden. Det svenska nätverket är även med i ett samarbete mellan de nordiska medlingsnätverken, och ingår även i den globala alliansen för kvinnliga medlingsnätverk, Global Alliance. 

– Trots att kvinnor fred och säkerhetsagendan funnits i över 20 år är kvinnor fortfarande underrepresenterade i alla delar av fredsprocesser. Därför är medlingsnätverkets arbete för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser – både vad gäller att förebygga, lösa konflikter och bygga fred efter konflikt – viktigare än någonsin, säger Sven-Eric Söder.

Hittills har det svenska medlingsnätverket haft färre medlemmar, och inte lika många deltagare från civilsamhället som andra kvinnliga medlingsnätverk. Flertalet av de ursprungliga medlemmarna har bakgrund som diplomater och inom Utrikesdepartementet, UD. Under 2020 påbörjades arbetet för att utvidga det svenska nätverket. De nya medlemmarna har valts ut i dialog mellan FBA och UD. De har sin bakgrund från civilsamhället och kommer att tillföra nya erfarenheter och kompetenser till nätverket. 

– Genom ett utvidgat medlingsnätverk är nätverket bättre rustat att möta de behov vi ser i de komplexa miljöer vi verkar i, säger Sven-Eric Söder.

Här är de nya medlemmarna

Dr. Angela Muvumba Sellström, senior forskare inom konflikt and säkerhet på Nordiska Afrikainstitutet. Hon är ansluten till institutionen för freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet. Angela har bidragit och lett forskningsprojekt kring prevention av könsbaserat våld i krigstider, internationella interventioner och medling samt jämställdhet och WPS-agendan. Bland annat har hon genomfört forskning i Uganda, Sydafrika och Burundi. Hon har även lett internationella träningsprogram inom medling och förhandling. Tidigare jobbade Angela för FBA och var även en tid på AU.

Dr. Chris Coulter, sekunderad av FBA till Negotiation Strategies Institute i Jerusalem, tidigare programchef för fredsprocesser programmet på FBA. Chris har en doktorsexamen från Uppsala Universitet och har tidigare jobbat som ämnessakkunnig på Utrikesdepartementet, både som konsult och forskare. Hon har bidragit med direkt rådgivning till fredsprocessen med FARC i Colombia. Chris expertområden omfattar processdesign, konfliktanalys, medling, förhandling, världsåskådningsfrågor och WPS. Ytterligare språk: franska.

Jessica Poh-Janrell, advocacy advisor på Kvinna till Kvinna. Jessica har en kandidat i antropologi och en master i Network on Humanitarian Action (NOHA). Hon var tidigare advocacy coordinator for Gender Equality and Business & Human Rights på CONCORD. Jessica har även jobbat för EU-kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO).

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen (KrF). Lotta var tidigare projektledare för Kvinna till Kvinna i Afghanistan och har innan det jobbat för EUPOL i Afghanistan. Hon är styrelseordförande i International Fellowship for Reconciliation (IFOR). Lottas expertområden innefattar konfliktanalys och facilitering.

Ola Saleh, Peacebuilding Advisor and Learning Designer på TrustWorks Global. Ola var tidigare Peacebuilding Advisor på Kvinna till Kvinna. Hon har en master i fredsstudier och erfarenhet av dialogprocesser i såväl MENA- som OSSE-regionen. Ytterligare språk: arabiska.

Rosaline Marbinah, ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). Tidigare ordförande för Utrikespolitiska förbundet och representerade även Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomskonferens. Hon har utsetts till UM:s särskilda sändebud till OSSE, inom ramen för YPS. Rosaline är ledamot i insynsrådet på såväl FBA som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUSC). Språk: arabiska.

Tove Ivergård, ansvarig för internationellt samarbete på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Tove har jobbat på IKFF sedan 2012 och har en bred ämneskunskap inom WPS. Hon har en examen från freds- och konfliktstudier i Uppsala.

Om svenska medlingsnätverket för kvinnor på fba.se

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Veterandagen – i år med FN-insatsen på Cypern i fokus

Den 29 maj hålls Veterandagen, då alla som bidragit till internationella fredsbevarande insatser hyllas under högtidliga former vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. I år står FN-insatsen på Cypern 1964-1993 i fokus, och FBA:s Fredsarkiv uppmärksammar därför UNFICYP i en utställning.

2022-05-25 14:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter