Stöd till civilsamhället – en historik

Från Fredsmiljonen till stöd för arbete inom fred och säkerhet – mellan 2004 och 2023 ansvarade FBA för att fördela statliga bidrag till civilsamhällesorganisationer.

I början av 1980-talet instiftades Fredsmiljonen för att stödja ideella organisationers fredsarbete och bredda debatten genom att öka deltagandet inom det civila samhället. På uppdrag av regeringen övertog FBA ansvaret att förvalta anslaget från Utrikesdepartementet 2004.

Fem år senare, 2010 utvidgades FBA:s uppdrag till att även inkludera FN-1325 stödet med fokus på kvinnor, fred och säkerhet. Både svenska och internationella organisationer hade möjlighet att ansöka om medel för verksamhet som främjade genomförandet av resolution 1325, vilken betonar kvinnors lika deltagande i freds- och säkerhetsfrågor, samt för att stödja kapacitetsuppbyggnad av kvinnoorganisationer i konflikt- och postkonfliktländer.

För att förenkla och effektivisera bidragshanteringen påbörjade FBA en utvecklingsprocess 2018, på regeringens uppdrag. Som resultat slogs Fredsmiljonen och FN-1325 stödet samman och omvandlades till FBA:s "Stöd till civilsamhället för fred och säkerhet".

Det nya stödet fokuserade på att främja dialog och debatt både i Sverige och globalt inom fem tematiska områden: internationell fredsfrämjande verksamhet, nedrustning och icke-spridning, säkerhetspolitik, unga, fred och säkerhet, samt kvinnor, fred och säkerhet. Den första utlysningen öppnades samma år för svenska civilsamhällesorganisationer, och 2019 beviljades 31 organisationer bidrag.

Mellan åren 2018 och 2023 tilldelades ett fyrtiotal svenska civilsamhällsorganisationer bidrag inom området fred och säkerhet. Organisationerna har tack vare beviljade medel bidragit till bland annat ökade kunskaper, dialog, debatt och påverkansarbete såväl i Sverige som i andra länder.

Nästan all verksamhet inom stödet upphör, och nya avtal kommer inte att tecknas.

Här kan du läsa om några av de projekt och verksamheter som fick finansiering genom FBA:s stöd till civilsamhället. 

För eventuella frågor om stödet, vänligen kontakta civilsamhallesstod@fba.se

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter