Utsända till fredsinsatser hedras under Veterandagen

Veterandagen är en hyllning till alla som deltar och har deltagit i internationella fredsinsatser. Den firas i hela världen under namnet ”International Day of UN Peacekeepers”.

I år fokuserar högtidlighållandet på Sveriges insatser under åren 1991-2000 med anledning av krigen på Västra Balkan efter Jugoslaviens sönderfall. Svenska militärer, poliser och civila experter bidrog till att rädda liv, stabilisera regionen och lägga grunden till fredlig utveckling. Sveriges och andra länders deltagande i internationell krishantering och fredsfrämjande verksamhet upprätthåller och stärker den regelbaserade världsordningen. Utgångspunkten för Sveriges engagemang är att fred, säkerhet och utveckling byggs bäst i samverkan och partnerskap med andra.

– Det krävs mod och beredskap att tjänstgöra i kris- och konfliktområden, och idag hyllar vi dem – alla tusentals svenskar som genom åren har arbetat för fred, säkerhet och utveckling i världen, säger Niklas Lindskog, enhetschef för sekonderingar och valobservation vid FBA.

– Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i Europa och Sveriges närområde ger särskild anledning att stanna upp och uppmärksamma betydelsen av de som väljer att ta ett steg framåt i fredens tjänst, och hedra minnet av de som fått betala med livet som insats och inte längre finns med oss, tillägger han.

Svenskar på fredsfronten i Balkan

I dagsläget är närmare 100 personer sekonderade av FBA till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU, OSSE och Nato. Maud Olofsson är en av våra utsända med många uppdrag på Balkan. I Försvarsmaktens produktion Studio Utlandstjänst berättar hon och andra svenskar från utsändande myndigheter om krigen i före detta Jugoslavien som förändrade Europa för alltid, och insatserna under både militär och civil flagg för att skapa och bevara freden.

Ytterligare perspektiv på kriget som kom att omforma FN, Nato och Sveriges roll i fredsfrämjande insatser ges i dokumentären Där och då, producerad av Försvarsmakten.

Sveriges veteranförbunds (SVF) film om Bosnienbataljonerna med Youtube-premiär idag, belyser i sin tur bland annat insatsen som började som en FN-mission och avslutades som Sveriges första NATO-insats.

– Den ger en detaljerad inblick i de utmaningar och erfarenheter som Nordbat 2 ställdes inför under sin tid i Bosnien och belyser en viktig del av vår moderna FN- och Nato-historia, säger Jonas Alberoth, förste seniorrådgivare vid FBA och styrelsemedlem i SVF, som modererade ett samtal om Sveriges insatser i Bosnien vid förra veckans premiärvisning av filmen.

I samtalet deltog Sveriges förre överbefälhavare, Sverker Göranson, chefen för den första Bosnienbataljonen, Ulf Henricsson, den prisbelönta utrikeskorrespondenten, Stefan Borg och den tidigare chefen för Sveriges enda snabbinsatsstyrka för fredsinsatser, Mats Ström.


FAKTA
Veterandagen den 29 maj är en officiell flaggdag i Sverige. Veterandagen firas på den av FN instiftade Internationella fredsbevarandedagen (International Day of UN Peacekeepers), med anledning av FN:s säkerhetsråds historiska beslut att sända ut medlaren Folke Bernadotte som chef för den allra första fredsinsatsen. Alla svenska myndigheter som har i uppdrag att på olika sätt bidra till det internationella fredsfrämjande arbetet har varit med om att utveckla formerna för det gemensamma firandet. Statsceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter