Ny publikation: Lärdomar från den afghanska fredsprocessen 2001-2021

Afghanistans komplexa situation ger värdefulla ingångar för att förstå samtidens utmaningar inom fredsarbete. Den nya publikationen: "An Insiders View" av Baryalai Helali, tidigare stabschef för den afghanska regeringens direktorat för förhandlingar, ger en unik inblick i landets fredsprocess från 2001 till 2021.

Baryalai Helali, som även var den första stipendiaten inom FBA:s ”Peace Process Fellowship”, tillför en viktig och relevant dimension till förståelsen av dagens fredsskapande ur en konfliktparts perspektiv.   

– Genom att leda läsaren genom maktens korridorer i Kabul till förhandlingsscenen i Doha och dess efterdyningar erbjuder Baryalai en plats på första parkett till de dramatiska händelser som ägde rum mellan den afghanska regeringen och talibanerna, säger Eldridge Adolfo, senior rådgivare för dialog och fredsförmedling vid FBA.  

Publikationen beskriver inte bara Afghanistans komplexa resa mot fred och försoning under de senaste två decennierna utan kastar också ljus över de bredare utmaningarna för internationellt fredsbyggande. Den betonar vikten av inkludering, internationellt stöd och hållbar utveckling för att uppnå varaktig fred.  

– Även om den afghanska fredsprocessen havererade, är insikterna och lärdomarna som presenteras i "An Insider’s View" centrala för att stärka lokalt och nationellt ägarskap av fredsansträngningar. Det är även viktigt att tillämpa dessa lärdomar för att fortsätta höja professionaliteten inom internationellt fredsarbete, understryker Eldridge. 

Rekommendationer 

Baryalai Helalis ingående analys belyser flera faktorer som påverkat riktningen för den afghanska fredsprocessen och erbjuder rekommendationer för framtida fredsinsatser. Till dessa hör lösningar som leds av afghanerna själva, med fokus på vikten av att prioritera det afghanska folkets suveränitet och rätt till självbestämmande. Baryalai framhäver även behovet av en holistisk ansats till fredsbyggande som integrerar säkerhet, samhällsstyrning och socioekonomisk utveckling. 

– Tillsammans med andra insikter från tredjepartsaktörer såsom medlare, facilitatorer och observatörer bidrar den nya publikationen till möjligheten att vidareutveckla och förbättra vår förmåga att stödja fredsinsatser, säger Eldridge. 

Läs publikationen här: An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process 2001-2021. 

  

FBA:s Peace Fellowship Programme  

År 2022 etablerade FBA "Peace Process Fellowship" programmet för att adressera den ökande komplexiteten i nutidens fredsarbete. Programmet strävar efter att samla erfarenheter och insikter från de som direkt deltar i fredsförhandlingar och medling, med ett särskilt fokus på perspektiven hos konfliktparterna, snarare än tredjepartsmedlare. Genom att förstå beslutsprocesserna och de utmaningar dessa parter möte syftar programmet till att främja effektivare fredsinsatser samt lokalt och nationellt ägarskap av fredsprocesserna. 

Baryalai Helali var den första stipendiaten vid FBA mellan 2022 och 2023. Som en del av sitt stipendium producerade han ”An Insiders View: Lessons from the Afghan Peace Process 2001-2021”.  I egenskap av oberoende expert och tidigare stabschef för den afghanska regeringens direktorat för förhandlingar, delar Baryalai sina erfarenheter och insikter (representerar ej FBA:s perspektiv).    

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter