Anpassning och utmaningar: valobservation i en föränderlig värld

Valobservation spelar en allt viktigare roll i en tid då demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen hotas runt om i världen, men förutsättningarna för att observera valprocesser har förändrats i grunden. För att hantera nya hotbilder och risker i en alltmer komplex och föränderlig värld krävs omfattande anpassningar.

Under de senaste 30 åren har internationella valobservationsinsatser både förbättrats i kvalitet och ökat i omfattning. Systematik, metod och standardisering av valobservation har utvecklats, och en betydande andel av viktiga val runt om i världen observeras numera i någon form. Genom att utvärdera hur länder lever upp till sina internationella åtaganden vid val och ge rekommendationer för förbättring kan valobservationsinsatser leda till konkreta förändringar i vallagstiftningen och främja demokratisk utveckling. Genom att främja transparens, bekämpa valfusk och skydda väljarnas rättigheter och lika rösträtt stärker insatserna även valprocessers legitimitet, och själva närvaron av valobservatörer kan bidra till att valet genomförs på ett fredligt sätt.  

Över 70 procent av världens befolkning lever idag under auktoritärt styre, enligt Varieties of Democracy (V-Dem). Demokratins tillbakagång i världen innebär inte bara att tillgången till fria och rättvisa val har minskat, den underminerar även mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Utvecklingen höjer behovet av valobservationsinsatser, men innebär även betydande utmaningar.  

– Trots att valobservation ofta betraktas som en viktig och välkommen komponent i länders valprocesser ser vi en oroande tendens där vissa länder motsätter sig behovet och begränsar möjligheten till fullskaliga observatörsinsatser, vilket påverkar dess effektivitet och möjligheten att driva förbättringar i valsystem, säger Sophia Tuwesdotter, handläggare inom valobservation vid FBA.  

Länder som Etiopien, Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Ryssland och Angola är några exempel där valobservationsinsatser har stött på hinder, från svårigheter att nå en överenskommelse om införsel av nödvändig IT-utrustning och annat material, till motstånd att publicera rapporten med rekommendationer från insatsen. I vissa fall vill mottagarländerna se rapporten och godkänna den innan observationsorganisationen tillåts publicera, vilket skulle undergräva dess objektivitet.  

– För att säkerställa insatsernas fortsatta relevans och att länders regeringar fortsätter att bjuda in internationella valobservationsdelegationer krävs en öppnare dialog med mottagande länder och att vi skapar större förståelse hos dem för vad valobservation faktiskt kan bidra med. Det är också viktigt att valobservation anpassas till den nya fasen av komplexa utmaningar som vi står inför, säger Stina Larserud, senior specialist inom valobservation vid FBA. 

Trender som påverkar internationell valobservation 

Utmaningarna för valobservation är inte bara av nationell och lokal natur. Globalt sett handlar det främst om tre påtagliga trender som har betydande konsekvenser för internationell valobservation, enligt Therese Pearce Laanela vid Internationella institutet för demokrati och fria val, IDEA. 

De senaste åren har flera alternativa röstningsmöjligheter utvecklats för väljare som inte kan eller vill rösta vid valstationerna på själva valdagen. Det har stärkt tillgängligheten för väljarna men den ökade användning av exempelvis förtidsröstning, utlandsröstning och elektronisk röstning skapar komplikationer för valobservatörerna när det gäller att administrera och säkerställa valprocessens integritet. 

Vi lever i en värld präglad av ”permakris”, med flera parallella kriser och samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, naturkatastrofer, fler komplexa konflikter, inflation, ökad migration och människor på flykt. Tillsammans skapar dessa faktorer stor osäkerhet och försvårar planeringen, samtidigt förväntas valmyndigheter leverera snabbare resultat, ha korrekta register och en oklanderlig logistik, även på de mest otillgängliga platserna. 

En annan påtaglig trend är den förhöjda hotbilden mot valmyndigheter och valprocessen, vilket inkluderar direkta hot mot valobservatörer, väljare och tjänstemän, samt en ökad risk för cyberattacker och politisk press. Dessa hot påverkar inte bara valmyndigheternas arbete utan kan även leda till politisering av olika aspekter av valprocessen som sedan används som ammunition i den politiska debatten. 

 – De här trenderna innebär att valobservation inte längre handlar lika mycket om själva valdagen och de lagar som reglerar genomförandet av val. Vi måste lyfta blicken från det som anses självklart och fokusera mer på att förutse och hantera det som kan inträffa – från naturkatastrofer som cykloner och skogsbränder till globala händelser som påverkar tillgången på valmaterial och inflation som försvårar kostnadsprognoser för framtida inköp, säger Therese Pearce Laanela. 

Stärkt beredskap och mellanmänskliga aspekter i dagens valobservation 

Dagens valobservatörer måste vara medvetna om de risker och hotbilder som kan påverka valobservationsinsatserna och vara väl förtrogna med nödvändiga säkerhetsåtgärder. Det kräver stärkt beredskap att planera för olika scenarier och förmåga till snabba omställningar. Therese Pearce Laanela betonar också behovet av att bättre mäta och synliggöra de mellanmänskliga aspekterna i valkontexter, såsom rädsla och brist på förtroende. Dessa faktorer påverkar inte bara väljarna utan även valobservatörerna och demokratiska aktörer. 

– Vi är inte bara teknokrater. I dagens verklighet måste vi i större utsträckning ta hänsyn till hur vi kan stödja och behålla personal inom valobservation, förbereda valmyndigheter på att hantera oro bland befolkningen samt stödja lokala demokratiska krafter genom samarbete och diplomatiska insatser. 

För att möta samtidens utmaningar krävs kontinuerlig utveckling och anpassning av metoderna för valobservation. Genom att erbjuda människor hopp om demokratisk utveckling och möjligheten att påverka sin framtid, även i de områden där demokratin är mest bristfällig, spelar valobservationsinsatser en särskilt viktig och tidsenlig roll.  

Sedan 2016 har FBA i uppdrag från regeringen att rekrytera, utbilda och sända ut svensk personal till valobservationsinsatser som leds av OSSE/ODIHR, EU, OAS och The Carter Center, fyra internationellt erkända aktörer som har lång erfarenhet av att arrangera valobservationsinsatser. 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter