Utsända till fredsinsatser hedras under Veterandagen

Veterandagen, är en hyllning till alla som bidragit till internationella fredsinsatser. FBA sekunderar civil personal och GD Per Olsson Fridh deltar i Försvarsmaktens statsceremoni i Stockholm. I det digitala Studio Utlandstjänst berättar Johan Chytraeus om evakueringen från OSSE:s insats i Ukraina och Claes Nilsson om hur myndigheten kraftigt ökat sitt stöd till landet.

Försvarsmakten hedrar under högtidliga former veteraner som deltagit i internationella fredsinsatser varje år den 29 maj. Samtidigt högtidlighålls också minnet av dem som omkommit under sin tjänstgöring. Alla veteraner och deras anhöriga bjuds in, även civil personal från polis, tull, kustbevakning, kriminalvård och olika typer av experter- och observatörer som FBA sekunderar.

Johan Chytraeus har varit utsänd av FBA till fredsinsatser i Georgien, Afghanistan och Ukraina. I detta videoporträtt berättar han bland annat om hur evakueringen från Kherson gick till när kriget bröt ut.

-Vår stad kom snabbt att blir omringad av rysk trupp och ukrainarna sprängde ett antal broar för att stoppa den ryska framryckningen, och det gjorde de ju rätt i naturligtvis, men det försvårade ju vår evakuering ut ur regionen, så vi blev kvar bakom fiendelinjen.

Gav bort allt till lokalanställda
Efter ungefär tio dagar blev de evakuerade, men då till Ryssland, vilket fick till följd att de lokalanställda ukrainarna inte vågade följa med.

-Vi lämnade kvar all mat. Vi tog inte med oss någonting och jag gav bort kontorets kontanta medel till personalen, delade upp det i olika kuvert för att de skulle ha förhoppningsvis tillräckligt tills de kunde ta sig ut ur Cherson, säger Johan Chytraeus.

Stöd till veteraner och internflyktingar i Ukraina
I det digitala programmet beskriver även Claes Nilsson, biträdande chef för FBA:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete, om hur myndigheten utökat sitt stöd till Ukraina.

-Vi har gjort förstärkningar av alla typer av resurser och har mycket personal i Ukraina. Vi har länge givit stöd för att stärka rättsstatens principer i lokal förvaltning och nu ser vi att det innebär stora utmaningar att ge bra skydd för bland annat veteraner och internflyktingar, säger han.

-Vi har stort fokus på stöd till våra lokala partners och även multilaterala organisationer som FN och EU, som har en väldigt viktig roll att spela nu för motståndskraften och i samband med återuppbyggnaden.

Libanon i fokus
Utsänd personal gör skillnad för freden och säkerheten internationellt, och med deras ansträngningar ökar förutsättningarna för en säkrare omvärld och säkrare Sverige.  FBA anordnar vid sidan av Försvarsmaktens statsceremoni, ett särskilt evenemang för att visa uppskattning för alla civila sekunderade.

Under årets Veterandag, som äger rum vid Veteranmonumentet Restare vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm, uppmärksammas särskilt personal som tjänstgjorde i FN-insatsen i Libanon, UNFIL, United Nations Interim Force In Lebanon,1978-2007.  I FBA:s Fredsarkiv finns dokumentation inte bara från denna insats, utan mängder av personliga foton, brev och annat historiskt material från svenskar som gjort internationell tjänst.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter