Nya besked från regeringen: FBA ska inte längre ansvara för stöd till civilsamhället

Varje år fastställer den svenska regeringen de mål, uppdrag och resurser som FBA ska följa under det kommande året. Enligt 2024 års regleringsbrev kommer myndigheten inte längre ansvara för att förvalta och fördela stödet till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar inom området fred och säkerhet. 

Sedan 2018, när FBA fick i uppdrag av regeringen att fördela statliga bidrag, har myndigheten beviljat stöd till totalt 41 organisationer. Både ideella föreningar och stiftelser har fått bidrag för verksamhet och projekt som främjat kunskap och engagemang samt dialog och debatt kring internationell fred och säkerhet.  

– Bredden av verksamhet och projekt som har genomförts under åren med hjälp av FBA:s stöd till civilsamhället är enormt stor och har fyllt en viktig funktion. Både vad gäller att sprida kunskap och upprätthålla en levande dialog om fredsfrågor, och bidra till lokalt fredsbyggande arbete – inte minst i länder som är eller har varit drabbade av konflikt, säger Per Olsson Fridh.  

Genom stödet till civilsamhället har ett omfattande folkbildningsarbete genomförts i Sverige i frågor som rör internationell fred och säkerhet, säkerhetspolitik, nedrustning, ickespridning och klimatsäkerhet. Stödet har också bidragit till att tiotusentals människor i Sverige och globalt har fått möjlighet att öka sina kunskaper om fred och säkerhet. Många av dem, särskilt unga och kvinnor, har fått möjlighet att påverka fredsprocesser på lokal nivå. Beslutsfattare och politiker har i vissa fall också försetts med faktaunderlag som bidragit till att lyfta fred och säkerhetsfrågor på den politiska agendan.  

– Civilsamhällesorganisationer kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll i Sveriges internationella arbete med fred och säkerhet. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med relevanta organisationer, om än i nya former, tillägger Per Olsson Fridh.   

För mer information om hur stödet till civilsamhället kommer att hanteras framöver, hänvisar FBA till Utrikesdepartementet. 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter