Ny ledarskapsutbildning för effektivare fredsinsatser inom EU

Under hösten har FBA lanserat en ny ledarskapsutbildning riktad till erfarna ledare inom civila delen av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Utbildningen – EU Senior Mission Leaders’ Programme – utgår från scenarier i vardagen, ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och gör deltagarna bättre rustade att leda internationella freds- och krishanteringsinsatser.

Kursen riktar sig till insatschefer, biträdande insatschefer och stabschefer, som vill utveckla sitt ledarskap och sina förmågor att möta förändring, skapa säkra arbetsmiljöer och jämställdhet.

Under utbildningen gång samlas ett trettiotal ledare från de civila insatserna inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) – som har olika utmaningar och erfarenheter att diskutera. Utbildningen löper under sex månader, med både fysiska och digitala möten, och avslutas på plats i Bryssel under våren.

Aktuell kunskap inom ledarskap och verklighetsscenarier

För att möta chefernas olika behov är kursen indelad i två spår. En för insatschefer och en för biträdande insatschefer och stabschefer där aktuell ledarskapskunskap varvas med verklighetsbaserade scenarier.

En av deltagarna i utbildningen är Cosmin Dinescu, insatschef för EU Partnership Mission (EUPM), i Moldavien, som tycker att kursens verklighetsförankring är särskilt givande.

– Det gör en både påmind om komplexiteten i vår vardag och behovet av att ha helhetsperspektiv i alla de utmaningar vi möter.

Tillsammans håller han och kollegor på att bygga upp en helt ny insats för att stärka den moldaviska säkerhetssektorns motståndskraft mot hybridattacker.

Cosmin lyfter särskilt två utmaningar. Den ena är att i insatser samlas en heterogen grupp med experter från hela EU, med olika bakgrunder, kulturer och organisationserfarenheter. De ska alla samsas under ett tak. Den andra utmaningen är att kunna möta förväntningarna från omgivning och lokala partners.

– De vill snabbt se resultat, och vi måste agera raskt för att bygga förmåga att möta den bredd av hybridattacker Moldavien utsätts för just nu. Det kräver att vi är flexibla i att anpassa vårt strategiska, operativa och tekniska stöd efter de behov som finns, säger Cosmin Dinescu.

Han ser stor nytta av att kunna använda utbildningskollegornas stöd framåt. Som exempel hur de i insatserna och bland samarbetspartners effektivt ska kunna dra nytta av medarbetarnas expertis.

Att delegera och kommunicera tydligt – framgångsrecept

Svensken Anders Wiberg, som är insatschef för EU Advisory Mission (EUAM), i Irak, ser också den interna samverkan mellan medarbetare från olika länder, med flera erfarenheter och perspektiv, som en av de unika utmaningarna att hantera vid fredsinsatser. Problematiken rör även de myndigheter och aktörer de samverkar med på plats; att få alla att samarbeta och mildra konfliktsituationer.

– Detta är en grundutmaning för alla insatschefer och motiverar mig att göra mitt bästa varje dag och använda de färdigheter jag förvärvat som ledare under 20 år. De komplexa utmaningar vi möter – inte minst ur ett säkerhetsperspektiv – får mig också att ständigt vilja utvecklas som ledare för att vi bättre ska lyckas med våra fredsinsatser, säger Anders Wiberg.

Hans bästa recept på ett framgångsrikt ledarskap är att delegera ansvar och ha en löpande, bra kommunikation med alla i insatsen. Anders uppskattar utbildningens verklighetsförankring och det nätverk och stöd den erbjuder.

– Det är ovärderligt. Att bygga bra kunskapsnätverk är avgörande för att utveckla ett bra ledarskap. Jag har prioriterat det under hela min karriär. Att våga söka råd och stöd är en viktig signal för att du är öppen för nya perspektiv och vill utvecklas, säger Anders.

Långsiktig vision, kortsiktiga möjligheter

Och något Anders redan tagit till sig från utbildningen är hur man kan balansera kraven på kort och lång sikt och kommunicera ändrade förutsättningar internt och externt.

– Jag försöker motivera mitt team att se på vårt arbete från olika vinklar och ändra perspektiv. Det kräver mycket av mig som ledare - hur jag kommunicerar och min förmåga att förklara "varför" på ett bra sätt.

Även danskan Maja Svedrup, biträdande insatschef för EU Civilian Crisis Management Mission (EUCAP), i Mali, lyfter det unika i att leda internationella freds- och krishanteringsinsatser.

– Trots att vi är här för att förbättra situationen kan den snabbt försämras. Det är viktigt att ha en stark vision på lång sikt, och se möjligheter på kort sikt för att bibehålla motivationen hos personalen.

Kunskaper från kursen hon redan testat i sitt dagliga ledarskap är konceptet ”teaming”.

– Hur vi som team, bättre hanterar uppgifter – trots den ständiga rotationen av medarbetare in och ut ur insatsen.

 

Fakta: The EU Senior Mission Leaders’ Programme

Under hösten har FBA lanserat en ny ledarskapsutbildning som riktar sig till de högsta ledarna i civila uppdrag inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP).

Syftet med utbildningen är att stärka insatschefers kapacitet att leda och driva förändring. Uppdragen är ofta komplexa, oförutsägbara och har konkurrerande prioriteringar.

Diskussion och teori styr upplägget

Modeller och teorier varvas med scenarios, självreflexion och verkliga utmaningar från ledarnas vardag. Även om utbildningen omfattar basområden, är upplägget iterativt – innehållet färgas av vad som kom fram gången innan. Fokusområden:

1. Samarbete och grupputveckling, 2. Sätta riktning, 3. Kommunikation, 4. Delegering och beslutsfattande 5. Visa professionalism, leda genom exempel

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter