Ny ledarskapsutbildning för effektivare fredsinsatser inom EU

Under hösten har FBA lanserat en ny ledarskapsutbildning riktad till erfarna ledare inom civila delen av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Utbildningen – EU Senior Mission Leaders’ Programme – utgår från scenarier i vardagen, ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och gör deltagarna bättre rustade att leda internationella freds- och krishanteringsinsatser.

Kursen riktar sig till insatschefer, biträdande insatschefer och stabschefer, som vill utveckla sitt ledarskap och sina förmågor att möta förändring, skapa säkra arbetsmiljöer och jämställdhet.

Under utbildningen gång samlas ett trettiotal ledare från de civila insatserna inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) – som har olika utmaningar och erfarenheter att diskutera. Utbildningen löper under sex månader, med både fysiska och digitala möten, och avslutas på plats i Bryssel under våren.

Aktuell kunskap inom ledarskap och verklighetsscenarier

För att möta chefernas olika behov är kursen indelad i två spår. En för insatschefer och en för biträdande insatschefer och stabschefer där aktuell ledarskapskunskap varvas med verklighetsbaserade scenarier.

En av deltagarna i utbildningen är Cosmin Dinescu, insatschef för EU Partnership Mission (EUPM), i Moldavien, som tycker att kursens verklighetsförankring är särskilt givande.

– Det gör en både påmind om komplexiteten i vår vardag och behovet av att ha helhetsperspektiv i alla de utmaningar vi möter.

Tillsammans håller han och kollegor på att bygga upp en helt ny insats för att stärka den moldaviska säkerhetssektorns motståndskraft mot hybridattacker.

Cosmin lyfter särskilt två utmaningar. Den ena är att i insatser samlas en heterogen grupp med experter från hela EU, med olika bakgrunder, kulturer och organisationserfarenheter. De ska alla samsas under ett tak. Den andra utmaningen är att kunna möta förväntningarna från omgivning och lokala partners.

– De vill snabbt se resultat, och vi måste agera raskt för att bygga förmåga att möta den bredd av hybridattacker Moldavien utsätts för just nu. Det kräver att vi är flexibla i att anpassa vårt strategiska, operativa och tekniska stöd efter de behov som finns, säger Cosmin Dinescu.

Han ser stor nytta av att kunna använda utbildningskollegornas stöd framåt. Som exempel hur de i insatserna och bland samarbetspartners effektivt ska kunna dra nytta av medarbetarnas expertis.

Att delegera och kommunicera tydligt – framgångsrecept

Svensken Anders Wiberg, som är insatschef för EU Advisory Mission (EUAM), i Irak, ser också den interna samverkan mellan medarbetare från olika länder, med flera erfarenheter och perspektiv, som en av de unika utmaningarna att hantera vid fredsinsatser. Problematiken rör även de myndigheter och aktörer de samverkar med på plats; att få alla att samarbeta och mildra konfliktsituationer.

– Detta är en grundutmaning för alla insatschefer och motiverar mig att göra mitt bästa varje dag och använda de färdigheter jag förvärvat som ledare under 20 år. De komplexa utmaningar vi möter – inte minst ur ett säkerhetsperspektiv – får mig också att ständigt vilja utvecklas som ledare för att vi bättre ska lyckas med våra fredsinsatser, säger Anders Wiberg.

Hans bästa recept på ett framgångsrikt ledarskap är att delegera ansvar och ha en löpande, bra kommunikation med alla i insatsen. Anders uppskattar utbildningens verklighetsförankring och det nätverk och stöd den erbjuder.

– Det är ovärderligt. Att bygga bra kunskapsnätverk är avgörande för att utveckla ett bra ledarskap. Jag har prioriterat det under hela min karriär. Att våga söka råd och stöd är en viktig signal för att du är öppen för nya perspektiv och vill utvecklas, säger Anders.

Långsiktig vision, kortsiktiga möjligheter

Och något Anders redan tagit till sig från utbildningen är hur man kan balansera kraven på kort och lång sikt och kommunicera ändrade förutsättningar internt och externt.

– Jag försöker motivera mitt team att se på vårt arbete från olika vinklar och ändra perspektiv. Det kräver mycket av mig som ledare - hur jag kommunicerar och min förmåga att förklara "varför" på ett bra sätt.

Även danskan Maja Svedrup, biträdande insatschef för EU Civilian Crisis Management Mission (EUCAP), i Mali, lyfter det unika i att leda internationella freds- och krishanteringsinsatser.

– Trots att vi är här för att förbättra situationen kan den snabbt försämras. Det är viktigt att ha en stark vision på lång sikt, och se möjligheter på kort sikt för att bibehålla motivationen hos personalen.

Kunskaper från kursen hon redan testat i sitt dagliga ledarskap är konceptet ”teaming”.

– Hur vi som team, bättre hanterar uppgifter – trots den ständiga rotationen av medarbetare in och ut ur insatsen.

 

Fakta: The EU Senior Mission Leaders’ Programme

Under hösten har FBA lanserat en ny ledarskapsutbildning som riktar sig till de högsta ledarna i civila uppdrag inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP).

Syftet med utbildningen är att stärka insatschefers kapacitet att leda och driva förändring. Uppdragen är ofta komplexa, oförutsägbara och har konkurrerande prioriteringar.

Diskussion och teori styr upplägget

Modeller och teorier varvas med scenarios, självreflexion och verkliga utmaningar från ledarnas vardag. Även om utbildningen omfattar basområden, är upplägget iterativt – innehållet färgas av vad som kom fram gången innan. Fokusområden:

1. Samarbete och grupputveckling, 2. Sätta riktning, 3. Kommunikation, 4. Delegering och beslutsfattande 5. Visa professionalism, leda genom exempel

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter