Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

Under 20 år har storskaliga fredsprojekt med internationellt drivet statsbyggande varit centralt i arbetet med att skapa långsiktig fred, säkerhet och utveckling.

Konfliktdrabbade länder skulle ges en skjuts in i en demokratisk framtid genom att internationella samfundet bidrog till att bygga effektiva, transparenta och motståndskraftiga institutioner och myndigheter.

Statsbyggande som verktyg har dock inte lyckats leverera den storskaliga freden, friheten och demokratin.

Utmaningarna som det internationella samfundet står inför idag beskrivs ibland som den perfekta stormen. Världen möter allt komplexare former av våldsam och väpnad konflikt, ihållande socioekonomisk ojämlikhet med klimatkrisens konsekvenser som härjar urskillningslöst och teknologi som skapar nya konfliktytor.

Mot den bakgrunden ställs nu frågor kring hur det internationella samfundet svarar upp och formar det framtida globala fredsbyggandet.

Mark Sedra – del av FBA:s forskningsnätverk – har skrivit rapporten ”The Demise of the Western State-building Project” som analyserar och problematiserar internationella samfundets fokus på konceptet statsbyggande. Hans slutsats är att världen befinner sig i en era av post-statebuildning, dock utan att det internationella samfundet landat i vad det betyder, eller vad som ska ersätta det storskaliga statsbyggandet.

Rapporten ger inte uttömmande svar, men belyser aspekter och lärdomar från statsbyggande processer i Irak, Afghanistan, Bosnien och Kosovo, och ger således perspektiv till den diskussion och debatt som råder kring det storskaliga statsbyggandets roll i att uppnå en varaktig fred.

Läs hela texten på FBA-bloggen.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter