FBA signerar avtal med EU om samarbete kring ledarskap för jämställdhet

Den 8 september undertecknade FBA en överenskommelse med EU-kommissionens Generaldirektorat för internationella partnerskap (INTPA) om hur organisationerna ska samarbeta för att Kommissionens chefer i konfliktdrabbade områden ska stärka sin kapacitet att leda för jämställdhet - gender responsive leadership (GRL).

-Förändring kräver ledarskap och institutionell kapacitet. Den nya överenskommelsen innebär ett starkt åtagande att implementera EU:s handlingsplan för jämställdhet och för EU att säkerställa att chefer är ledande i arbetet för jämställdhet, säger Gabriela Elroy, Chef på programmet för jämställdhet. 

För att driva arbetet för jämställdhet framåt krävs ett starkt institutionellt engagemang och tydliga riktlinjer. FBA genomför ett ledarskapsprogram för jämställdhet med INTPA:s chefer och tjugo av de högsta cheferna inom EU:s utrikesförvaltning (EEAS).  

FBA har samarbetat med EU:s utrikestjänst avseende kvinnor, fred och säkerhet sedan 2009. Det huvudsakliga fokuset har varit - som en del av att främja implementeringen av agendan - att stödja institutionalisering av jämställdhetsintegrering.  

Vi har stöttat enskilda fredsinsatser, till exempel EUMM Georgien, EULEX Kosovo, EUPOL COPPS Palestina, EUTM Somalia och EUAM Ukraina, med sekunderad personal, utbildningar för jämställdhetsrådgivare och införande av fokalpunkter för jämställdhet. Arbetet med huvudkontoret i Bryssel har varit både kompetensutveckling för chefer och stöd i framtagande av riktlinjer och policys. 

Ledarskap är nu tydligt inskrivet i Gender Action Plan III (GAP III), EU:s strategiska kompass och EU:s reviderade strategiska vägval med den så kallade civila pakten. FBA har varit en del i processen att ledarskap och jämställdhet nu är en del av EU:s riktning framåt.  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter