FBA signerar avtal med EU om samarbete kring ledarskap för jämställdhet

Den 8 september undertecknade FBA en överenskommelse med EU-kommissionens Generaldirektorat för internationella partnerskap (INTPA) om hur organisationerna ska samarbeta för att Kommissionens chefer i konfliktdrabbade områden ska stärka sin kapacitet att leda för jämställdhet - gender responsive leadership (GRL).

-Förändring kräver ledarskap och institutionell kapacitet. Den nya överenskommelsen innebär ett starkt åtagande att implementera EU:s handlingsplan för jämställdhet och för EU att säkerställa att chefer är ledande i arbetet för jämställdhet, säger Gabriela Elroy, Chef på programmet för jämställdhet. 

För att driva arbetet för jämställdhet framåt krävs ett starkt institutionellt engagemang och tydliga riktlinjer. FBA genomför ett ledarskapsprogram för jämställdhet med INTPA:s chefer och tjugo av de högsta cheferna inom EU:s utrikesförvaltning (EEAS).  

FBA har samarbetat med EU:s utrikestjänst avseende kvinnor, fred och säkerhet sedan 2009. Det huvudsakliga fokuset har varit - som en del av att främja implementeringen av agendan - att stödja institutionalisering av jämställdhetsintegrering.  

Vi har stöttat enskilda fredsinsatser, till exempel EUMM Georgien, EULEX Kosovo, EUPOL COPPS Palestina, EUTM Somalia och EUAM Ukraina, med sekunderad personal, utbildningar för jämställdhetsrådgivare och införande av fokalpunkter för jämställdhet. Arbetet med huvudkontoret i Bryssel har varit både kompetensutveckling för chefer och stöd i framtagande av riktlinjer och policys. 

Ledarskap är nu tydligt inskrivet i Gender Action Plan III (GAP III), EU:s strategiska kompass och EU:s reviderade strategiska vägval med den så kallade civila pakten. FBA har varit en del i processen att ledarskap och jämställdhet nu är en del av EU:s riktning framåt.  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter