Ett år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Ett år efter Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina finns fortfarande ingen lösning i sikte, men det civila stödet till Ukraina är viktigt för att lägga en grund till långsiktig hållbar fred – och måste pågå medan den ryska aggressionen fortgår.

Vad handlar det civila stödet till Ukraina om, och varför är insatser för att stärka respekten för såväl rättsstatens och demokratins principer, som mänskliga rättigheter och jämställdhet, centrala i försvaret av Ukraina?

Under veckan som leder fram till årsdagen, den 24 februari, uppmärksammar FBA betydelsen av ett civilt stöd som stärker Ukraina i sin motståndskraft att hantera konsekvenserna av kriget och återuppbyggnaden. Våra ukrainska samarbetspartner och egna experter kommer till tals i en serie inlägg som lyfter de mer långsiktiga utmaningar Ukraina står inför, t.ex. det stora antalet veteraner som ska återgå till civilt liv efter kriget är slut, och internflyktingar som ska återvända till sina hemstäder.

Utvecklingen är oförutsägbar och det internationella stödet kommer att behöva vara långsiktigt, uthålligt och anpassas allt eftersom situationen förändras.

Följ FBA i våra sociala mediekanaler för att bredda insynen i det civila stödet till Ukraina:

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Mer om FBA:s arbete: Kriget i Ukraina – det gör FBA

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Motvind i arbetet för att stärka kvinnors rättigheter

"Vi har gjort många insatser, ramverket finns på plats, men mer måste till för att kvinnor och flickor i världen ska få delta och påverka utvecklingen”. Det säger handläggare Sofia Hedlund, som på FBA sammanställt en färsk rapport över vad 11 svenska myndigheter gjort under 2022 för att bidra till Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s kvinnor, fred- och säkerhetsagenda (resolution 1325). 

2023-11-28 16:50
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

What is peace mediation? Understanding the sources of conceptual confusion in the practice and study of mediation.

Practitioners and policymakers must clearly define what they mean when using the term “mediation”. This is necessary to help conflict parties understand what to expect from third parties, to establish coordination and communication, increase the acceptability of mediation for conflict parties, and enhance learning across contexts. This brief first explains why this topic is of importance, then examines potential challenges in the definition of mediation, focusing on three tenets of mediation practice that distinguish it from other peacemaking activities: (1) a third party assists negotiations; (2) the mediator provides some minimal level of control or structure over the overall process; and (3) the parties consent to the involvement of the third party and the outcome of the process.

Dokument
Attribut
Författare:
By Govinda Clayton, Allard Duursma, Simon Mason
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter