Ett år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Ett år efter Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina finns fortfarande ingen lösning i sikte, men det civila stödet till Ukraina är viktigt för att lägga en grund till långsiktig hållbar fred – och måste pågå medan den ryska aggressionen fortgår.

Vad handlar det civila stödet till Ukraina om, och varför är insatser för att stärka respekten för såväl rättsstatens och demokratins principer, som mänskliga rättigheter och jämställdhet, centrala i försvaret av Ukraina?

Under veckan som leder fram till årsdagen, den 24 februari, uppmärksammar FBA betydelsen av ett civilt stöd som stärker Ukraina i sin motståndskraft att hantera konsekvenserna av kriget och återuppbyggnaden. Våra ukrainska samarbetspartner och egna experter kommer till tals i en serie inlägg som lyfter de mer långsiktiga utmaningar Ukraina står inför, t.ex. det stora antalet veteraner som ska återgå till civilt liv efter kriget är slut, och internflyktingar som ska återvända till sina hemstäder.

Utvecklingen är oförutsägbar och det internationella stödet kommer att behöva vara långsiktigt, uthålligt och anpassas allt eftersom situationen förändras.

Följ FBA i våra sociala mediekanaler för att bredda insynen i det civila stödet till Ukraina:

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Mer om FBA:s arbete: Kriget i Ukraina – det gör FBA

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter