Inbjudan till dialogmöte om FBA:s stöd till civilsamhället

FBA utlyser årligen möjlighet att söka bidrag inom myndighetens stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Civilsamhällesorganisationer och stiftelser som är registrerade i Sverige och är intresserade av att söka bidraget  bjuds nu in till ett dialogmöte om 2023 års ansökningsomgång.

Syftet med FBA:s bidrag till civilsamhället är att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt, i Sverige och globalt. De tematiska områdena är internationell fredsfrämjande verksamhet, säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (1325) samt FN:s säkerhetsrådsresolutioner om unga, fred och säkerhet (2250).  

Alla som är intresserade av att söka medel inom ramen för FBA:s stöd till civilsamhället uppmuntras delta på mötet, oavsett om ni är en organisation som tidigare sökt bidrag eller om ni planerar att söka bidrag för första gången.

Mötets innehåll

Under mötet ges information om bidragen och möjlighet att ställa frågor om ansökningsomgången 2023. Det blir även panelsamtal på temat Ukraina och hållbar fred. Resultat och rekommendationer från en extern utvärdering av FBA:s stöd till civilsamhället kommer också att presenteras. En dag kantad av dialog, lärande och erfarenhetsutbyte! 

Program

9:00-10:30 Information om FBA:s bidrag samt presentation av extern utvärdering av stödet. Gabriella Berglund Valencia och Christina Bergman, handläggare på FBA för stödet till civilsamhället, informerar om kommande bidragsutlysning. Julia Grosse, seniorkonsult vid Sweco Sverige AB, presenterar preliminära resultat och rekommendationer från en extern utvärdering av FBA:s stöd till civilsamhället. Tid avsätts för diskussion och frågor (både ställda på plats och inkomna digitalt).

10:30-11:00 Fikamingel

11:00-12:00 Panelsamtal - Ukrainas civila samhälle i krigets verklighet 

Hur har det fullskaliga kriget stöpt om det ukrainska civila samhället? Vad görs ”inåt” för att fortsätta trycka på beslutsfattare för reformer, samtidigt som evakueringar och dokumentation av ryska krigsbrott fortgår? Hur kan det svenska civilsamhället bäst stödja det ukrainska?

I samtalet medverkar representanter för ”nya” och ”gamla” civilsamhällesorganisationer i Ukraina för att ge oss en inblick i situationen ”på marken”.

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:30 Panelsamtal - Hur bygger vi hållbar fred?                                                                       

För att bygga hållbar fred krävs en mängd olika verktyg, men det offentliga samtalet fokuserar just nu nästan uteslutande på de militära. Vilka andra metoder och verktyg finns det och hur kan de bidra till hållbar fred?

Panelen organiseras av representanter från det svenska civilsamhället med mångårig erfarenhet av fredsfrämjande verksamhet.

14:30-15:00 Summering och fikamingel 

 

Mer information och anmälan

Tid: Den 9 juni, klockan 9:00-15:00 

Plats: Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10 i Stockholm. Digitalt deltagande via Zoom är också möjligt. 

Anmälan: Mejla ert deltagande till civilsamhallesstod@fba.se. Ange för-och efternamn på de som ska delta, namnet på den organisation som ni representerar samt om ni vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. Möteslänk skickas ut efter att anmälan har mottagits.

Det kommer att bjudas på lunch och fika. Ange gärna om ni önskar lunch samt eventuella allergier eller önskemål om vegetariskt/veganskt alternativ. 

Sista dag för anmälan är söndag den 28 maj.

Varmt välkommen!

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter