Valobservatören Maud om sitt uppdrag i Bosnien och Hercegovina

Maud Johansson är frilansare med lång bakgrund inom arbete med bistånd, fred och utveckling. Under september till oktober 2022 tjänstgjorde hon som långtidsobservatör inom ODIHR:s valobservationsinsats i samband med Bosnien och Hercegovinas allmänna val. Maud var stationerad i staden Banja Luka.

Vad innebär rollen som långtidsobservatör?

– Långtidsobservatörers jobb är att samla in information om allt som händer i en valprocess före själva valdagen: kandidater nomineras, röstlängder upprättas, kampanjer genomförs, lokala valförrättare utses med mera. Det gör vi huvudsakligen genom att intervjua en lång rad personer som på något sätt har roller valet. Eftersom röstningen bara är en liten del av hela valprocessen behöver dessa komponenter vägas in när det görs en sammanlagd bedömning av hur väl ett val uppfyller internationella konventioner och regelverk.

Vad kan du göra under en vanlig dag?

– En vanlig dag kan inledas med att observera ett möte med en valkommission på distriktsnivå för att se hur långt har de kommit i sina förberedelser och att deras arbete sker transparent och demokratiskt. Sen träffar vi också lokala partirepresentanter för att till exempel bedöma i vilken mån de kan kampanja fritt och att kvinnliga representanter kan kampanja på samma villkor som män.

– Som avslutning kanske vi sedan träffade en representant från media för att ta reda på om de kan agera utan påtryckningar och hot samt att de får de tillgång till information från makthavare.

– I Bosnien och Hercegovina jobbade jag i glesbygd så det har blivit långa bilresor varje dag. Restiden användes till att boka möten på telefon, ringa runt och följa upp olika frågor och surfa på kandidaternas Facebook-sidor. Eller bara titta ut genom fönstret och se de klara floder och gröna skogar som utmärker området. Men vi såg också hela byar med igenbommade hus med stängda fönsterluckor. ”De har migrerat till Tyskland”, förklarade vår assistent.

Finns det något ni är särskilt observanta på?

– En sak vi alltid är väldigt observanta på är om människor utsätts för hot eller påtryckningar. Det kan vara kandidater, journalister, aktivister eller vanliga väljare. Så gott det går försöker vi alltid följa upp om vi hör om sådana fall, eller för den delen andra påstådda oegentligheter. Varje slutsats vi drar måste baseras på verifierade fakta. Bäst är givetvis våra egna observationer men när inte det går söker vi alltid hitta flera, från varandra oberoende, källor. Ibland går det ganska bra att pussla ihop fakta från trovärdiga källor kring en situation, ibland är det svårt!

Finns det några risker kopplade till uppdraget?

– Jag har aldrig råkat ut för någon riktigt hotfull eller otrevlig situation. Det kan förstås finnas faror. Första gången jag var i Bosnien och Hercegovina, valet 1996, var landet pepprat med minor! Men vi är ganska välutbildade både i att arbeta i områden med minor och att hantera andra farliga situationer som kan uppstå. Mycket handlar om vanligt sunt förnuft och att undvika att hamna i riskabla situationer. Generellt är vi mycket väl bemötta av de flesta vi pratar med.

Du har erfarenhet av många valobservationsuppdrag i flera olika länder. Hur upplevde du årets valrörelse i Bosnien och Hercegovina?

– Bosnien och Hercegovina är ett underbart land med fantastiska människor men det politiska systemet bygger fortfarande på Daytonöverenskommelsen och dess strukturer som till stor del vilar på etniska grunder. Även många av partierna bygger på etnicitet och i del av landet som jag jobbat i, Republika Srpska, har en stark nationalistisk agenda i princip överskuggat vanliga sakfrågor hos de stora partierna.

Varför är det viktigt med internationella valobservationssinsatser?

– Varje valobservatörsinsats avslutas med en ganska omfattande slutrapport som innehåller dels kommentarer, dels rekommendationer för kommande val. Det är ju alltid landets beslutsfattare som bestämmer landets vallagar och den centrala valkommissionen i landet som fastställer valresultatet, men i bästa fall är landets makthavare intresserade av insatsens kommentarer och tar till sig rekommendationerna. Och även andra läser rapporten, både inhemska och utländska intressenter. ”Internationell närvaro är viktig i sig!”, sa en lokal ickestatlig organisation som arbetar med demokrati, till oss.

FBA:s arbete med valobservationsinsatser

FBA rekryterar personal till internationella valobservationsinsatser som Sverige deltar i. Vill du arbeta för demokrati, fred och utveckling världen över? Läs mer om hur det är att åka på uppdrag i en valobservationsinsats.

Valobservationsuppdrag

Mer om valet i Bosnien och Hercegovina

Det politiska systemet i Bosnien och Hercegovina har kallats för det mest komplicerade i världen, och samhället är fortfarande präglat av en djup splittring mellan etniska grupper sedan 90-talets krig. Lejla Hastor, projektledare för FBA:s arbete på västra Balkan, har skivit ett inlägg på FBA-bloggen om hur det påverkade 2022 års val.

Val i Bosnien och Hercegovina – 30 år av politisk kris: inlägg av Lejla Hastor på FBA-bloggen

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsända till fredsinsatser hedras under Veterandagen

Veterandagen, är en hyllning till alla som bidragit till internationella fredsinsatser. FBA sekunderar civil personal och GD Per Olsson Fridh deltar i Försvarsmaktens statsceremoni i Stockholm. I det digitala Studio Utlandstjänst berättar Johan Chytraeus om evakueringen från OSSE:s insats i Ukraina och Claes Nilsson om hur myndigheten kraftigt ökat sitt stöd till landet.

2023-05-29 09:30
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Strategic peace mediation and dialogue efforts to shift conflict systems

When working with or in complex conflict systems, including on dialogue, peace mediation or peace process support, a critical question is how we can best contribute to positive substantive shifts in these systems. FBA’s two thematic units working with dialogue, peace mediation and peace process support have explored these issues during the last few years. During this time, Anita Ernstorfer, an expert in peacebuilding and long-standing FBA consultant, has been a key partner in this conversation.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter