FBA stärker förmågan att arbeta med klimatrelaterade säkerhetsrisker i konfliktmiljöer

De länder som är mest drabbade av klimatförändringar sammanfaller i stor utsträckning med de länder i världen som är mest drabbade av konflikter. Frågan är inte längre om det finns ett samband, utan hur det ser ut och hur det kan bemötas. I höstas fick FBA ett uppdrag att stärka förmågan att arbeta med klimatrelaterade säkerhetsrisker i konfliktmiljöer.

Klimatförändringar hotar människors tillgång till mat, vatten och energi, och förstärker risker för oss, våra ekosystem, ekonomi och infrastruktur. Forskning bekräftar sambandet mellan tillgången till naturresurser och klimatförändringarnas konsekvenser, och utvecklingen av fred och säkerhet.

-Klimatrelaterade säkerhetsrisker är svåra att förutspå, men i samspel med andra konfliktdrivande faktorer riskerar de att bidra till fler och mer komplexa konflikter och de kan även förstärka marginalisering och exkludering förankrat i ojämlika sociala, ekonomiska och politiska strukturer, där god samhällsstyrning och social inkludering saknas, säger generaldirektör Per Olsson Fridh.

Riskerar underminera utvecklingsframsteg

Klimatrelaterade säkerhetsrisker kan öka sårbarheten och utsattheten hos olika grupper, till exempel vad gäller försörjningsmöjligheter, migration, livsmedelspriser, ekonomiska förhållanden. Riskerna förvärras med varje ökning av den globala uppvärmningen. Klimatförändringarnas effekter riskerar också att underminera redan befintliga utvecklingsframsteg.

Kartläggningar från FN:s miljöprogram UNEP och den amerikanska biståndsmyndigheten USAID visar att 70 procent av de länder som är mest drabbade av klimatförändringarna även hör till den fjärdedel av jordens länder som är mest fragila och utsatta för konflikt.

En del av det konfliktförebyggande arbetet

FBA verkar i länder där klimatförändringarna är en del av konfliktdynamiken. Sambanden är sällan direkta, utan komplexa, icke-linjära och mångdimensionella, men i bräckliga, konfliktdrabbade miljöer kan klimatrisker interagera med andra konfliktrisker, och bli en del av en samverkande, negativ utvecklingsspiral. Samtidigt riskerar konflikter i sin tur att påverka klimatet och klimatförändringarnas effekter, då det i dessa samhällen kan leda till minskad kapacitet att vidta nödvändiga åtgärder för klimatanpassning.

– För att förstå sambanden mellan konfliktfaktorer och klimatförändringar i en specifik kontext krävs verktyg och processer för konfliktanalyser som integrerar ett klimatperspektiv. Genom dessa kan sedan klimatrelaterade säkerhetsrisker adresseras som en integrerad del av konfliktförebyggande och fredsbyggande processer, säger Christian Altpeter, senior handläggare på programmet för Fredsprocesser.

Utöver klimatkänsligt konfliktförebyggande och fredsbyggande behöver även åtgärder för klimatanpassning integrera ett konfliktperspektiv, för att inte förvärra en befintlig konfliktdynamik.

FBA:s partners uppmärksammar och hanterar klimatrelaterade säkerhetsrisker på många olika sätt, och i ökande grad. Det finns intresse och kunskapsutveckling inom EU och FN, men även hos regionala organisationer som AU, ECOWAS och OSSE, som hade klimatfrågan som en prioritering under det svenska ordförandeskapet ifjol.

Stöd till FN och partnersamarbeten

Frågor om klimatsäkerhet är viktiga för FN:s landkontor och fredsinsatser och EU lyfter i sin strategiska kompass miljöförstöring, klimatförändringar och naturkatastrofer när man listar faktorer som påverkar säkerheten och leder till instabilitet och konflikt i hela världen. Även i EU:s krishanteringsinsatser finns ett behov av att integrera miljö- och klimatfrågorna bättre, stärka analyskapaciteten kopplat till klimatsäkerhet, och sträva efter klimatneutral fältnärvaro för EU.

– Det är naturligt för oss att komplettera det partnersamarbete vi redan har med stöd kopplat till klimatrelaterade säkerhetsrisker. Vi planerar till exempel att ge stöd till FN:s klimatsäkerhetsmekanism genom pilotutbildningar om klimatsäkerhet för olika FN-insatser i samarbete med SIPRI, säger Maria Oredsson, biträdande enhetschef för Konfliktförebyggande, och lägger till att FBA parallellt bidrar till mer kunskapsuppbyggnad på området genom satsningar på forskning och analyser.

FBA medverkar även på Stockholm Forum on Peace and Development 2022 som arrangeras av SIPRI i samarbete med utrikesdepartementet. Årets tema är From a Human Security Crisis Towards an Environment of Peace och programmet går att ta del av här

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsända till fredsinsatser hedras under Veterandagen

Veterandagen, är en hyllning till alla som bidragit till internationella fredsinsatser. FBA sekunderar civil personal och GD Per Olsson Fridh deltar i Försvarsmaktens statsceremoni i Stockholm. I det digitala Studio Utlandstjänst berättar Johan Chytraeus om evakueringen från OSSE:s insats i Ukraina och Claes Nilsson om hur myndigheten kraftigt ökat sitt stöd till landet.

2023-05-29 09:30
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Strategic peace mediation and dialogue efforts to shift conflict systems

When working with or in complex conflict systems, including on dialogue, peace mediation or peace process support, a critical question is how we can best contribute to positive substantive shifts in these systems. FBA’s two thematic units working with dialogue, peace mediation and peace process support have explored these issues during the last few years. During this time, Anita Ernstorfer, an expert in peacebuilding and long-standing FBA consultant, has been a key partner in this conversation.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter