Jemen International Forum öppnar

Yemen International Forum, där FBA tillsammans med Sanaa Center for Strategic Studies står värd, inleds den 17 juni i Stockholm.  – Vi bygger en plattform för utbyte av kunskap och för att fånga upp idéer som kan bidra till en lösning på konflikten, men det är jemeniter som vill bredda dialogen i landet som leder och äger forumet, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör för FBA. 

Det är snart sju år sedan det senaste inbördeskriget startade i Jemen 2015. Situationen i landet har av FN-organ beskrivits som världens största katastrof, då stora delar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd, och miljoner människor befinner sig på gränsen till svält. 

Ett dialogforum för Jemen, på jemenitiskt initiativ  

När Sverige stod värd för FN-ledda fredssamtal i Rimbo i december 2018 tändes en strimma av hopp, då parterna, som inte talat med varandra på flera år nådde en överenskommelse om bland annat ett trupptillbakadragande från Hodeida för att hamnen i staden skulle kunna övervakas med stöd av FN och möjliggöra import av livsviktiga förnödenheter. I dag råder en vapenvila, som har förlängts till den 2 augusti, vilket har reducerat stridigheterna, även om lokala överträdelser förekommer.  

Vid öppningen av Yemen International Forum på förmiddagen den 17 juni talar Sveriges utrikesminister Ann Linde. Värdskapet delas mellan FBA och den oberoende Jemenbaserade tankesmedjan Sanaa Center for Strategic Studies, och på plats till och med söndag den 19 juni, när forumet avslutas, finns ett par hundra internationella deltagare, varav majoriteten av dem är från Jemen.

Yemen International Forum utgör inte en del i den FN-ledda fredsprocessen, men FN-sändebudet för Jemen, Hans Grundberg, kommer att finnas på plats, liksom centrala politiska aktörer i regionen och bilaterala partners. 

– Tanken är att över tid bredda förankringen av fredsprocessen i Jemen. Att jemeniter från olika delar av landet med olika politiska inriktningar ska få en återkommande plattform för att diskutera viktiga framtidsfrågor tillsammans med bland annat civilsamhällesorganisationer och experter, säger Per Olsson Fridh, som medverkar under forumet. 

Komplex och djupgående konflikt 

De två huvudsakliga parterna i konflikten består av Ansar Allah, de shiitiska huthi-rebellerna som lutar sig mot Iran medan den internationellt erkända regeringen får stöd av en saudiskledd allians. Det finns även ett flertal djupa konflikter i det jemenitiska samhället som sträcker sig bortom de regionala stormakternas inflytande, och föregår de senaste årens krig. 

– Den politiska överenskommelse som finns mellan parterna är relativt smal, och stora frågor är lämnade utanför, bland annat hur den ekonomiska situationen kan förbättras och hur tidigare orättvisor bör adresseras. Samtidigt finns parallella jemenitiska processer som kan utvecklas gynnsamt om de får stöd och kopplas närmare den internationellt ledda fredsprocessen, säger Per Olsson Fridh. 

Under Yemen International Forum kommer ett antal tematiska områden att adresseras, där bland annat diskussioner om ekonomisk utveckling, den aktuella politiska situationen samt politiska överenskommelser, säkerhet och övergångsrättvisa liksom relationen mellan regeringen och regionerna vad gäller exempelvis decentralisering och styrning.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter