Jemen International Forum öppnar

Yemen International Forum, där FBA tillsammans med Sanaa Center for Strategic Studies står värd, inleds den 17 juni i Stockholm.  – Vi bygger en plattform för utbyte av kunskap och för att fånga upp idéer som kan bidra till en lösning på konflikten, men det är jemeniter som vill bredda dialogen i landet som leder och äger forumet, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör för FBA. 

Det är snart sju år sedan det senaste inbördeskriget startade i Jemen 2015. Situationen i landet har av FN-organ beskrivits som världens största katastrof, då stora delar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd, och miljoner människor befinner sig på gränsen till svält. 

Ett dialogforum för Jemen, på jemenitiskt initiativ  

När Sverige stod värd för FN-ledda fredssamtal i Rimbo i december 2018 tändes en strimma av hopp, då parterna, som inte talat med varandra på flera år nådde en överenskommelse om bland annat ett trupptillbakadragande från Hodeida för att hamnen i staden skulle kunna övervakas med stöd av FN och möjliggöra import av livsviktiga förnödenheter. I dag råder en vapenvila, som har förlängts till den 2 augusti, vilket har reducerat stridigheterna, även om lokala överträdelser förekommer.  

Vid öppningen av Yemen International Forum på förmiddagen den 17 juni talar Sveriges utrikesminister Ann Linde. Värdskapet delas mellan FBA och den oberoende Jemenbaserade tankesmedjan Sanaa Center for Strategic Studies, och på plats till och med söndag den 19 juni, när forumet avslutas, finns ett par hundra internationella deltagare, varav majoriteten av dem är från Jemen.

Yemen International Forum utgör inte en del i den FN-ledda fredsprocessen, men FN-sändebudet för Jemen, Hans Grundberg, kommer att finnas på plats, liksom centrala politiska aktörer i regionen och bilaterala partners. 

– Tanken är att över tid bredda förankringen av fredsprocessen i Jemen. Att jemeniter från olika delar av landet med olika politiska inriktningar ska få en återkommande plattform för att diskutera viktiga framtidsfrågor tillsammans med bland annat civilsamhällesorganisationer och experter, säger Per Olsson Fridh, som medverkar under forumet. 

Komplex och djupgående konflikt 

De två huvudsakliga parterna i konflikten består av Ansar Allah, de shiitiska huthi-rebellerna som lutar sig mot Iran medan den internationellt erkända regeringen får stöd av en saudiskledd allians. Det finns även ett flertal djupa konflikter i det jemenitiska samhället som sträcker sig bortom de regionala stormakternas inflytande, och föregår de senaste årens krig. 

– Den politiska överenskommelse som finns mellan parterna är relativt smal, och stora frågor är lämnade utanför, bland annat hur den ekonomiska situationen kan förbättras och hur tidigare orättvisor bör adresseras. Samtidigt finns parallella jemenitiska processer som kan utvecklas gynnsamt om de får stöd och kopplas närmare den internationellt ledda fredsprocessen, säger Per Olsson Fridh. 

Under Yemen International Forum kommer ett antal tematiska områden att adresseras, där bland annat diskussioner om ekonomisk utveckling, den aktuella politiska situationen samt politiska överenskommelser, säkerhet och övergångsrättvisa liksom relationen mellan regeringen och regionerna vad gäller exempelvis decentralisering och styrning.

Sverige mötesplats för samtal om Jemen (pressmeddelande på regeringen.se).

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA ger OSSE säkerhetskurs inför uppdrag i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt och åtskilliga brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats under de månader som kriget har pågått. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skickar nu in observatörer i landet som ska dokumentera situationen och intervjua vittnen och överlevare. I juni deltog flera observatörer i en utbildning i FBA:s regi.

2022-06-23 14:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Porträtt av Jonny Hogg

Jonny Hogg

Jonny är expert på Demokratiska Republiken Kongo

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter