“Jag vill att marginaliserade gruppers berättelser ska höras”

Ola Salem är 23 år och bor i Ramallah i Palestina. Hon har en juridikexamen från Birzeit University med särskilt fokus på internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Under studierna arbetade Ola som forskningsassistent och genomförde flera traineeuppdrag och volontärtjänster med fokus på mänskliga rättigheter och folkrätt.

Som en av årets mottagare av 1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne kommer hon arbeta med organisationen The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) som är baserad i Ramallah. MIFTAH grundades 1998 för att främja demokrati och effektiv och rättvis offentlig förvaltning.

Hur vill du bidra till MIFTAH:s arbete med kvinnor, fred och säkerhet?

– Min ambition är att kunna bidra genom att skriva om marginaliserade grupper, ge röst åt deras berättelser om att få sina mänskliga rättigheter kränkta. Jag tror på deras berättelser och tycker inte att det är något de ska vara ensamma i. Jag vill att deras berättelser ska höras av så många som möjligt.

Varifrån kommer ditt engagemang för de här frågorna?

– Min största motivation är att öka medvetenhet om kränkningar av marginaliserade gruppers rättigheter. Jag vill öka deras egen medvetenhet om sina rättigheter såväl som medvetenheten hos personer som inte vet om att marginaliserade gruppers rättigheter kränks varje dag.

Vad innebär stipendiet för dig?

– Det är ren möjlighet att fördjupa min förståelse om mänskliga rättigheter och internationell rätt i den palestinska kontexten, liksom en möjlighet att bidra till MIFTAH:s arbete med att uppmärksamma kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter i internationella sammanhang. Jag vill fördjupa min kunskap om internationell rätt inom alla sektorer vilket jag tror kommer leda mig vidare mot att kunna bidra till den förändring jag vill se i världen.

Vad är dina målsättningar för framtiden?

– Jag vill förespråka mänskliga rättigheter och belysa kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter internationellt, och sprida kunskapen om detta till så många som möjligt.

Mer om stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

FBA fick 2020 i uppdrag av regeringen att inrätta ett stipendium för att öka kunskapen om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet är att uppmärksamma unga fredsbyggare som är engagerade i frågor som rör kvinnors deltagande i konfliktlösning. Stipendiet inrättas till minne av Zaida Catalán, som varit utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i flera internationella fredsinsatser.

Stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter