“Jag vill att marginaliserade gruppers berättelser ska höras”

Ola Salem är 23 år och bor i Ramallah i Palestina. Hon har en juridikexamen från Birzeit University med särskilt fokus på internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Under studierna arbetade Ola som forskningsassistent och genomförde flera traineeuppdrag och volontärtjänster med fokus på mänskliga rättigheter och folkrätt.

Som en av årets mottagare av 1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne kommer hon arbeta med organisationen The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) som är baserad i Ramallah. MIFTAH grundades 1998 för att främja demokrati och effektiv och rättvis offentlig förvaltning.

Hur vill du bidra till MIFTAH:s arbete med kvinnor, fred och säkerhet?

– Min ambition är att kunna bidra genom att skriva om marginaliserade grupper, ge röst åt deras berättelser om att få sina mänskliga rättigheter kränkta. Jag tror på deras berättelser och tycker inte att det är något de ska vara ensamma i. Jag vill att deras berättelser ska höras av så många som möjligt.

Varifrån kommer ditt engagemang för de här frågorna?

– Min största motivation är att öka medvetenhet om kränkningar av marginaliserade gruppers rättigheter. Jag vill öka deras egen medvetenhet om sina rättigheter såväl som medvetenheten hos personer som inte vet om att marginaliserade gruppers rättigheter kränks varje dag.

Vad innebär stipendiet för dig?

– Det är ren möjlighet att fördjupa min förståelse om mänskliga rättigheter och internationell rätt i den palestinska kontexten, liksom en möjlighet att bidra till MIFTAH:s arbete med att uppmärksamma kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter i internationella sammanhang. Jag vill fördjupa min kunskap om internationell rätt inom alla sektorer vilket jag tror kommer leda mig vidare mot att kunna bidra till den förändring jag vill se i världen.

Vad är dina målsättningar för framtiden?

– Jag vill förespråka mänskliga rättigheter och belysa kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter internationellt, och sprida kunskapen om detta till så många som möjligt.

Mer om stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

FBA fick 2020 i uppdrag av regeringen att inrätta ett stipendium för att öka kunskapen om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet är att uppmärksamma unga fredsbyggare som är engagerade i frågor som rör kvinnors deltagande i konfliktlösning. Stipendiet inrättas till minne av Zaida Catalán, som varit utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i flera internationella fredsinsatser.

Stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter