“Jag har utvecklat en vilja att försvara de svagaste”

Judith Maroy är 34 år och bosatt i Bukavu, DR Kongo. Hon har en utbildning i ekonomi och journalistik men valde för några år sedan att byta bana och arbeta för kvinnors och ungas rättigheter.

Som en av årets mottagare av 1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne kommer hon arbeta med Kvinna till Kvinnas team i Bukavu. Där har organisationen sedan 2009 arbetat med att förebygga sexuellt våld och främja kvinnors rättigheter. DR Kongo är ett av de farligaste länderna i världen för kvinnor.

Judith är en hängiven förespråkare för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Under de senaste åren har hon arbetat med flera frågor, som tillgång till utbildning, vatten och elektricitet, miljöskydd och ursprungsbefolkningars rättigheter.

Hon är också en av grundarna till civilsamhällesorganisationen La Prunelle som arbetar för mänskliga rättigheter. Hennes plan är att fortsätta arbeta inom organisationen när stipendieperioden är över.

Hur vill du bidra till Kvinna till Kvinnas arbete med kvinnor, fred och säkerhet?

– Vår region är starkt präglad av krig vilket drabbar kvinnor och flickor allt hårdare. Jag vill bidra till Kvinna till Kvinnas arbete med att skydda dem och involvera dem i fredsprocesser i regionen.

Varifrån kommer ditt engagemang?

– Jag har upplevt krigets hemskheter och har sett hur kvinnor har fått betala ett högt pris. För att skapa ett mer rättvist, utvecklat och jämlikt samhälle har jag utvecklat en vilja att försvara de svagaste och de vars röster inte hörs.

Vad innebär stipendiet för dig?

– Brist på erfarenhet och resurser hindrar kvinnors medverkan i fredsprocesser. Stipendiet kommer öka min kunskap om metoder som jag kan använda för att uppnå mitt mål med kvinnors aktiva deltagande. Det stärker också mina organisatoriska och tekniska förmågor att öka kapaciteten hos andra kvinnor och flickor.

Vad är dina framtida målsättningar?

– Mitt mål är att bli expert på medling och konflikthantering. Jag vill också hjälpa kvinnor och deras organisationer att bli bättre på att organisera sig för att kunna arbeta mer effektivt.

Mer om stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

FBA fick 2020 i uppdrag av regeringen att inrätta ett stipendium för att öka kunskapen om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet är att uppmärksamma unga fredsbyggare som är engagerade i frågor som rör kvinnors deltagande i konfliktlösning. Stipendiet inrättas till minne av Zaida Catalán, som varit utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i flera internationella fredsinsatser.

Stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA ger OSSE säkerhetskurs inför uppdrag i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt och åtskilliga brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats under de månader som kriget har pågått. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skickar nu in observatörer i landet som ska dokumentera situationen och intervjua vittnen och överlevare. I juni deltog flera observatörer i en utbildning i FBA:s regi.

2022-06-23 14:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Porträtt av Jonny Hogg

Jonny Hogg

Jonny är expert på Demokratiska Republiken Kongo

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter