Årets insatser i internationella valobservationer

Regeringen har beslutat att Sverige även under 2022 ska delta i internationella valobservationsinsatser. FBA är den myndighet som ansvarar för rekrytering, utbildning och sekundering av de svenska observatörerna.

Svensk personal har deltagit i internationella valobservationsinsatser sedan 1989. Sedan 2016 är det FBA som sänder ut svensk personal till valobservationsinsatser som leds av OSSE/ODIHR, EU, OAS eller The Carter Center, fyra internationellt erkända aktörer som har lång erfarenhet av att arrangera valobservationsinsatser.

– Regeringens beslut för 2022 ger oss möjlighet att bidra med valobservatörer till viktiga val under året. Redan nu står vi i startgroparna för att skicka svenska valobservatörer till Colombia, Östtimor och Serbien, säger Stina Larserud, senior specialist på FBA:s program för rättsstatsuppbyggnad och valobservation.

Sänder valobservatörer till Ungern

FBA kommer även att delta i OSSE:s valobservationsinsats i Ungern, i samband med parlamentsvalet den 3 april. Det är första gången på 20 år som en fullskalig insats sker i Ungern, det vill säga där både korttidsobservatörer, långtidsobservatörer och en insatsledning skickas till landet.

Den stora insatsen beror på att många av de intervjuade i OSSE/ODIHR:s bedömningsrapport inför valet noterade en tillbakagång för demokratin och sämre förutsättningar för demokratiska val.

– Varje gång det ska hållas val i ett land inom OSSE görs en ”needs assessment mission”, där intervjuer hålls med bland annat oppositionspolitiker, medier och representanter för civilsamhället. Baserat på de svaren fattas sedan beslut om en insats ska hållas och hur stor den ska vara, säger Stina Larserud.

Viktigt instrument för demokrati

Valobservation ger en möjlighet att observera hur ett land lever upp till de internationella åtaganden det har gjort, både i lagstiftning och i faktiskt genomförande.

– Valobservation är ett viktigt instrument för att stödja den demokratiska utvecklingen i ett land, och det är bra att Sverige bidrar till detta. Förutom att komma med rekommendationer om hur valprocessen kan förbättras kan själva närvaron bidra till ett fredligt genomförande av valet och öka legitimiteten för resultatet, säger Stina Larserud.

En valobservationsinsats analyserar hela valcykeln, från det juridiska ramverket till vad som sker på valdagen och hur man hanterar överklaganden.

– De svenska valobservatörerna är några av de mest välutbildade och kunniga i världen och det är positivt att vi kan fortsätta bidra med både korttidsobservatörer och långtidsobservatörer till flera olika valobservationsorganisationer som genomför insatser i hela världen.

Läs mer: Personalbidrag till valobservationsinsatser | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter