Årets insatser i internationella valobservationer

Regeringen har beslutat att Sverige även under 2022 ska delta i internationella valobservationsinsatser. FBA är den myndighet som ansvarar för rekrytering, utbildning och sekundering av de svenska observatörerna.

Svensk personal har deltagit i internationella valobservationsinsatser sedan 1989. Sedan 2016 är det FBA som sänder ut svensk personal till valobservationsinsatser som leds av OSSE/ODIHR, EU, OAS eller The Carter Center, fyra internationellt erkända aktörer som har lång erfarenhet av att arrangera valobservationsinsatser.

– Regeringens beslut för 2022 ger oss möjlighet att bidra med valobservatörer till viktiga val under året. Redan nu står vi i startgroparna för att skicka svenska valobservatörer till Colombia, Östtimor och Serbien, säger Stina Larserud, senior specialist på FBA:s program för rättsstatsuppbyggnad och valobservation.

Sänder valobservatörer till Ungern

FBA kommer även att delta i OSSE:s valobservationsinsats i Ungern, i samband med parlamentsvalet den 3 april. Det är första gången på 20 år som en fullskalig insats sker i Ungern, det vill säga där både korttidsobservatörer, långtidsobservatörer och en insatsledning skickas till landet.

Den stora insatsen beror på att många av de intervjuade i OSSE/ODIHR:s bedömningsrapport inför valet noterade en tillbakagång för demokratin och sämre förutsättningar för demokratiska val.

– Varje gång det ska hållas val i ett land inom OSSE görs en ”needs assessment mission”, där intervjuer hålls med bland annat oppositionspolitiker, medier och representanter för civilsamhället. Baserat på de svaren fattas sedan beslut om en insats ska hållas och hur stor den ska vara, säger Stina Larserud.

Viktigt instrument för demokrati

Valobservation ger en möjlighet att observera hur ett land lever upp till de internationella åtaganden det har gjort, både i lagstiftning och i faktiskt genomförande.

– Valobservation är ett viktigt instrument för att stödja den demokratiska utvecklingen i ett land, och det är bra att Sverige bidrar till detta. Förutom att komma med rekommendationer om hur valprocessen kan förbättras kan själva närvaron bidra till ett fredligt genomförande av valet och öka legitimiteten för resultatet, säger Stina Larserud.

En valobservationsinsats analyserar hela valcykeln, från det juridiska ramverket till vad som sker på valdagen och hur man hanterar överklaganden.

– De svenska valobservatörerna är några av de mest välutbildade och kunniga i världen och det är positivt att vi kan fortsätta bidra med både korttidsobservatörer och långtidsobservatörer till flera olika valobservationsorganisationer som genomför insatser i hela världen.

Läs mer: Personalbidrag till valobservationsinsatser | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

2022-11-11 12:48
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter