Årets insatser i internationella valobservationer

Regeringen har beslutat att Sverige även under 2022 ska delta i internationella valobservationsinsatser. FBA är den myndighet som ansvarar för rekrytering, utbildning och sekundering av de svenska observatörerna.

Svensk personal har deltagit i internationella valobservationsinsatser sedan 1989. Sedan 2016 är det FBA som sänder ut svensk personal till valobservationsinsatser som leds av OSSE/ODIHR, EU, OAS eller The Carter Center, fyra internationellt erkända aktörer som har lång erfarenhet av att arrangera valobservationsinsatser.

– Regeringens beslut för 2022 ger oss möjlighet att bidra med valobservatörer till viktiga val under året. Redan nu står vi i startgroparna för att skicka svenska valobservatörer till Colombia, Östtimor och Serbien, säger Stina Larserud, senior specialist på FBA:s program för rättsstatsuppbyggnad och valobservation.

Sänder valobservatörer till Ungern

FBA kommer även att delta i OSSE:s valobservationsinsats i Ungern, i samband med parlamentsvalet den 3 april. Det är första gången på 20 år som en fullskalig insats sker i Ungern, det vill säga där både korttidsobservatörer, långtidsobservatörer och en insatsledning skickas till landet.

Den stora insatsen beror på att många av de intervjuade i OSSE/ODIHR:s bedömningsrapport inför valet noterade en tillbakagång för demokratin och sämre förutsättningar för demokratiska val.

– Varje gång det ska hållas val i ett land inom OSSE görs en ”needs assessment mission”, där intervjuer hålls med bland annat oppositionspolitiker, medier och representanter för civilsamhället. Baserat på de svaren fattas sedan beslut om en insats ska hållas och hur stor den ska vara, säger Stina Larserud.

Viktigt instrument för demokrati

Valobservation ger en möjlighet att observera hur ett land lever upp till de internationella åtaganden det har gjort, både i lagstiftning och i faktiskt genomförande.

– Valobservation är ett viktigt instrument för att stödja den demokratiska utvecklingen i ett land, och det är bra att Sverige bidrar till detta. Förutom att komma med rekommendationer om hur valprocessen kan förbättras kan själva närvaron bidra till ett fredligt genomförande av valet och öka legitimiteten för resultatet, säger Stina Larserud.

En valobservationsinsats analyserar hela valcykeln, från det juridiska ramverket till vad som sker på valdagen och hur man hanterar överklaganden.

– De svenska valobservatörerna är några av de mest välutbildade och kunniga i världen och det är positivt att vi kan fortsätta bidra med både korttidsobservatörer och långtidsobservatörer till flera olika valobservationsorganisationer som genomför insatser i hela världen.

Läs mer: Personalbidrag till valobservationsinsatser | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Unga fredsbyggare skapar dialog i Liberia

I mars 2022 samlade FBA tillsammans med partnerorganisationer 24 unga fredsledare i Ganta i nordöstra Liberia. Genom sitt deltagande i FBA:s program Conflict Prevention Leadership Programme (CPLP) har de unga deltagarna ökat sin förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter och bidra till fred.

2022-04-25 15:35
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter