FBA ger OSSE säkerhetskurs inför uppdrag i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt och åtskilliga brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats under de månader som kriget har pågått. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skickar nu in observatörer i landet som ska dokumentera situationen och intervjua vittnen och överlevare. I juni deltog flera observatörer i en utbildning i FBA:s regi.

Alla parter i en internationell väpnad konflikt måste följa internationell humanitär rätt, som också kallas krigets lagar. Den förbjuder uttryckligen militära attacker mot civila och skyddar civilbefolkning mot våld och andra brott mot mänskliga rättigheter. Internationella organisationer som FN och OSSE har rapporterat om flera brott mot krigets lagar i Ukraina sedan den ryska invasionen inleddes i februari 2022, inklusive direkta attacker mot civila, bortföranden och tortyr.

OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, har sedan krigsutbrottet följt och dokumenterat situationen på distans, men ska nu även skicka observatörer som ska arbeta på plats i Ukraina inom insatsen Ukraine Monitoring Initiative.

Deras uppgift är att observera säkerhetssituationen, samla in vittnesmål och intervjua personer som har överlevt brott mot mänskliga rättigheter. Insatsen kommer fokusera på brott med akuta konsekvenser för civila och krigsfångar, till exempel medvetet och godtyckligt våld mot civilbefolkning, användande av vapen som verkar urskillningslöst, tortyr och användande av sexuellt våld som vapen.

Andrew Gardner, biträdande chef för ODIHR:s avdelning för mänskliga rättigheter och projektledare för Ukraine Monitoring Initiative, är en av dem som ska åka.

Teamet som han ingår i har nyligen varit på FBA:s utbildningsanläggning på Sandö i Kramfors kommun för att genomgå säkerhetskursen Skydd mot risker i konfliktområden, på engelska Hostile Environment Awareness Training, ofta förkortat HEAT. FBA beslutade i våras att erbjuda platser på kursen för att bistå insatsen.

– Situationen i Ukraina är mycket allvarlig med flera brott mot mänskliga rättigheter, och för ODIHR är det av stor vikt att befinna sig på marken så fort som möjligt i den här akuta situationen. FBA:s HEAT-kurs har verkligen bidragit till att göra det möjligt. Vi kommer åka till Kievregionen, där många brott mot krigets lagar rapporterades under ockupationen. Det är en svår miljö att verka i på grund av minor och en hel rad andra kvarvarande risker som har uppstått till följd av konflikten, säger Andrew Gardner.

HEAT-kursen ges regelbundet av FBA och är speciellt framtagen för att förbereda personal inom civila fredsinsatser på de risker som kan förekomma i högriskområden.

–  Under kursen tränar man främst på att hantera det som har låg sannolikhet att inträffa men som potentiellt har störst konsekvenser. Vi tränar på kidnappningssituationer, pågående dödligt våld, akuta stora blödningar, eldöverfall, men också mental förberedelse och terrängkörning. Inför denna kurs lade vi också till mer träning kopplat till kemiska och biologiska utsläpp eftersom det utgör ett överhängande hot i Ukraina, säger Peter Bülund, kursansvarig för Skydd mot risker i konfliktområden (HEAT).

Andrew Gardner och de andra observatörerna kommer att resa till Ukraina någon gång under sommaren 2022. Deras observationer kommer att ligga till grund för en rapport som ska underlätta ansvarsutkrävande för brott mot mänskliga rättigheter.

Intervju med Andrew Gardner

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter