FBA ger OSSE säkerhetskurs inför uppdrag i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt och åtskilliga brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats under de månader som kriget har pågått. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skickar nu in observatörer i landet som ska dokumentera situationen och intervjua vittnen och överlevare. I juni deltog flera observatörer i en utbildning i FBA:s regi.

Alla parter i en internationell väpnad konflikt måste följa internationell humanitär rätt, som också kallas krigets lagar. Den förbjuder uttryckligen militära attacker mot civila och skyddar civilbefolkning mot våld och andra brott mot mänskliga rättigheter. Internationella organisationer som FN och OSSE har rapporterat om flera brott mot krigets lagar i Ukraina sedan den ryska invasionen inleddes i februari 2022, inklusive direkta attacker mot civila, bortföranden och tortyr.

OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, har sedan krigsutbrottet följt och dokumenterat situationen på distans, men ska nu även skicka observatörer som ska arbeta på plats i Ukraina inom insatsen Ukraine Monitoring Initiative.

Deras uppgift är att observera säkerhetssituationen, samla in vittnesmål och intervjua personer som har överlevt brott mot mänskliga rättigheter. Insatsen kommer fokusera på brott med akuta konsekvenser för civila och krigsfångar, till exempel medvetet och godtyckligt våld mot civilbefolkning, användande av vapen som verkar urskillningslöst, tortyr och användande av sexuellt våld som vapen.

Andrew Gardner, biträdande chef för ODIHR:s avdelning för mänskliga rättigheter och projektledare för Ukraine Monitoring Initiative, är en av dem som ska åka.

Teamet som han ingår i har nyligen varit på FBA:s utbildningsanläggning på Sandö i Kramfors kommun för att genomgå säkerhetskursen Skydd mot risker i konfliktområden, på engelska Hostile Environment Awareness Training, ofta förkortat HEAT. FBA beslutade i våras att erbjuda platser på kursen för att bistå insatsen.

– Situationen i Ukraina är mycket allvarlig med flera brott mot mänskliga rättigheter, och för ODIHR är det av stor vikt att befinna sig på marken så fort som möjligt i den här akuta situationen. FBA:s HEAT-kurs har verkligen bidragit till att göra det möjligt. Vi kommer åka till Kievregionen, där många brott mot krigets lagar rapporterades under ockupationen. Det är en svår miljö att verka i på grund av minor och en hel rad andra kvarvarande risker som har uppstått till följd av konflikten, säger Andrew Gardner.

HEAT-kursen ges regelbundet av FBA och är speciellt framtagen för att förbereda personal inom civila fredsinsatser på de risker som kan förekomma i högriskområden.

–  Under kursen tränar man främst på att hantera det som har låg sannolikhet att inträffa men som potentiellt har störst konsekvenser. Vi tränar på kidnappningssituationer, pågående dödligt våld, akuta stora blödningar, eldöverfall, men också mental förberedelse och terrängkörning. Inför denna kurs lade vi också till mer träning kopplat till kemiska och biologiska utsläpp eftersom det utgör ett överhängande hot i Ukraina, säger Peter Bülund, kursansvarig för Skydd mot risker i konfliktområden (HEAT).

Andrew Gardner och de andra observatörerna kommer att resa till Ukraina någon gång under sommaren 2022. Deras observationer kommer att ligga till grund för en rapport som ska underlätta ansvarsutkrävande för brott mot mänskliga rättigheter.

Intervju med Andrew Gardner

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter