FBA fortsätter stödja fredsinsatser i Ukraina

FBA har över tid givit stora personalbidrag till insatser för fred och utveckling i Ukraina. Sedan inledningen av Rysslands invasion har alla FBA-utsända i landet evakuerats. Svenska regeringen ökar biståndet till Ukraina, inom ramen för strategin för Östeuropa, där FBA nyligen fått ett nytt uppdrag.

När den ryska invasionen av Ukraina inleddes arbetade FBA-utsända i insatser i Ukraina för EU, FN:s utvecklingsprogram UNDP och OSSE, Organisationen för fred och säkerhet i Europa.

Åtta FBA-utsända som arbetade för OSSE:s observationsinsats SMM, Special Monitoring Mission befann sig på plats i landet. Samtliga är nu evakuerade. Med hänsyn till de utsända personernas säkerhet kommenterar FBA inte var de befinner sig eller ger närmare detaljer kring deras evakuering.

OSSE:s tillfälliga evakuering innebär att verksamheten i SMM fortgår från annan ort. Till följd av det drastiskt förändrade läget i Ukraina diskuteras insatsens uppgifter och hur den bäst används i denna situation. Insatsen nuvarande mandat löper till och med den 31 mars. 

EUAM, vars uppgift är att stödja rättsstaten och civil säkerhet, verkar nu tillfälligt från Moldavien. FBA fortsätter stödja insatsen och förbereder för att skicka två ytterligare personer till EUAM. UNDP kommer fortsätta att verka i Ukraina.

– FBA har länge skickat omfattande personalbidrag till stöd för fred och utveckling i Ukraina, och i detta kritiska skede gör vi allt för att stötta både insatserna och våra utsända, säger FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder.

Ukrainaprojekt blir del i Östeuropastrategi

FBA har sedan 2014 bedrivit ett Sida-finansierat projekt i Ukraina för att förbättra rättssäkerheten hos kommuner och andra lokala myndigheter. Konflikten som bröt ut 2014 i Ukraina har också begränsat myndigheternas möjligheter till service och medborgarnas grundläggande rättigheter framför allt i de konfliktdrabbade områdena och inte minst har detta drabbat internflyktingar och före detta kombattanter. Både internflyktingar och före detta kombattanter har blivit en viktig målgrupp i FBA:s stöd vad det gäller dialogfrågor och återanpassning.

Arbetet kommer fortsätta som en del av ett utvidgat uppdrag för FBA, som nyligen blev del av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Östeuropa som löper fram till 2027.

– Det har skett stora förändringar i Ukraina nu, och vi följer utvecklingen noga för att kunna ge ett så välavvägt stöd som möjligt utifrån situationen, säger Carl Fredrik Birkoff, projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa.

Just nu pågår planering inom FBA:s projektgrupp för Östeuropa med att analysera utgångsläget, överväganden och vägval för det kommande arbetet i regionen, vilket beräknas vara färdigt under sommaren 2022.

– På grund av den svåra säkerhetspolitiska situationen måste vi vara mycket flexibla och på kort tid kunna förändra verksamhet beroende på hur konflikten utvecklar sig, säger Carl Fredrik Birkoff.

Foto: People in Need, Nikishina, Ukraine, March 2015 (CC BY-ND 2.0)

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter