Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2022

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2022. Totalt beviljas 19 organisationer bidrag under ett till tre år för ordinarie verksamhet eller för genomförande av projekt.

FBA har i uppdrag att fördela statligt ekonomiskt bidrag till svenska ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet och som bidrar till ökad dialog och debatt om internationellt fredsfrämjande verksamhet, kvinnor fred och säkerhet, nedrustning och ickespridning, säkerhetspolitik och unga, fred och säkerhet.

Stödet ges i form av ettårigt verksamhetsbidrag, treårigt verksamhetsbidrag eller projektbidrag under 12-15 månader. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag finansierar främst sin ordinarie verksamhet medan projektbidragen delas ut till organisationer för genomförande av projekt med ett tydligt mål som löper under 12-15 månader.

Totalsumman som FBA fördelar under 2022 är drygt 16,5 miljoner kronor, och antalet ansökningar har varit något färre än tidigare år.

– Möjliga orsaker till det minskade söktrycket skulle kunna vara pandemin och det minskade demokratiska utrymme den medfört för civilsamhället på lokal, regional och global nivå. En mer positiv observation är att det i årets omgång har tillkommit några nya organisationer som inte tidigare har sökt medel, säger Christina Bergman, handläggare för FBA:s stöd till civilsamhället.

Organisationer som beviljats stöd

Ettårigt verksamhetsbidrag

 • Föreningen Mänsklig Säkerhet
 • KFUM Sverige
 • International Legal Assistance Consortium (ILAC)
 • Föreningen För Utvecklingsfrågor (FUF)
 • Clowner utan gränser
 • Operation 1325
 • Palestinagrupperna i Sverige
 • Fonden för Mänskliga Rättigheter
 • Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Treårigt verksamhetsbidrag

 • Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
 • Kristna Fredsrörelsen (KrF)

Projektbidrag (projekttitel inom parentes)

 • Peace Works Sweden (sökte verksamhetsbidrag men beviljas projektbidrag)
 • Utrikespolitiska föreningen i Lund (Building a Sustainable Future for Peace and Equality)
 • Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (Hoppet som försvann - världsordningen i en tid av pessimism och protektionism)
 • Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna (Feminist Peace Seminar)
 • Reportrar utan gränser Sverige (Öka ungas kunskap om pressfrihetens roll i demokratier i världen)
 • Föreningen Ordfront (Fredstorget/Rättigheter i konflikt och fredsbyggande)
 • Svenska FN-förbundet (Klimatsäkerhet och ungas agenda)
 • Emmaus Stockholm (Unga driver fred i Maghreb)

FBA:s stöd till civilsamhället

Exempel på verksamhet och projekt som fått bidrag tidigare år

Bild: UN Photo/Marco Dormino. CC BY-NC-ND 2.0

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter