Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2022

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2022. Totalt beviljas 19 organisationer bidrag under ett till tre år för ordinarie verksamhet eller för genomförande av projekt.

FBA har i uppdrag att fördela statligt ekonomiskt bidrag till svenska ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet och som bidrar till ökad dialog och debatt om internationellt fredsfrämjande verksamhet, kvinnor fred och säkerhet, nedrustning och ickespridning, säkerhetspolitik och unga, fred och säkerhet.

Stödet ges i form av ettårigt verksamhetsbidrag, treårigt verksamhetsbidrag eller projektbidrag under 12-15 månader. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag finansierar främst sin ordinarie verksamhet medan projektbidragen delas ut till organisationer för genomförande av projekt med ett tydligt mål som löper under 12-15 månader.

Totalsumman som FBA fördelar under 2022 är drygt 16,5 miljoner kronor, och antalet ansökningar har varit något färre än tidigare år.

– Möjliga orsaker till det minskade söktrycket skulle kunna vara pandemin och det minskade demokratiska utrymme den medfört för civilsamhället på lokal, regional och global nivå. En mer positiv observation är att det i årets omgång har tillkommit några nya organisationer som inte tidigare har sökt medel, säger Christina Bergman, handläggare för FBA:s stöd till civilsamhället.

Organisationer som beviljats stöd

Ettårigt verksamhetsbidrag

 • Föreningen Mänsklig Säkerhet
 • KFUM Sverige
 • International Legal Assistance Consortium (ILAC)
 • Föreningen För Utvecklingsfrågor (FUF)
 • Clowner utan gränser
 • Operation 1325
 • Palestinagrupperna i Sverige
 • Fonden för Mänskliga Rättigheter
 • Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Treårigt verksamhetsbidrag

 • Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
 • Kristna Fredsrörelsen (KrF)

Projektbidrag (projekttitel inom parentes)

 • Peace Works Sweden (sökte verksamhetsbidrag men beviljas projektbidrag)
 • Utrikespolitiska föreningen i Lund (Building a Sustainable Future for Peace and Equality)
 • Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (Hoppet som försvann - världsordningen i en tid av pessimism och protektionism)
 • Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna (Feminist Peace Seminar)
 • Reportrar utan gränser Sverige (Öka ungas kunskap om pressfrihetens roll i demokratier i världen)
 • Föreningen Ordfront (Fredstorget/Rättigheter i konflikt och fredsbyggande)
 • Svenska FN-förbundet (Klimatsäkerhet och ungas agenda)
 • Emmaus Stockholm (Unga driver fred i Maghreb)

FBA:s stöd till civilsamhället

Exempel på verksamhet och projekt som fått bidrag tidigare år

Bild: UN Photo/Marco Dormino. CC BY-NC-ND 2.0

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Unga fredsbyggare skapar dialog i Liberia

I mars 2022 samlade FBA tillsammans med partnerorganisationer 24 unga fredsledare i Ganta i nordöstra Liberia. Genom sitt deltagande i FBA:s program Conflict Prevention Leadership Programme (CPLP) har de unga deltagarna ökat sin förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter och bidra till fred.

2022-04-25 15:35
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter