Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2022

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2022. Totalt beviljas 19 organisationer bidrag under ett till tre år för ordinarie verksamhet eller för genomförande av projekt.

FBA har i uppdrag att fördela statligt ekonomiskt bidrag till svenska ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet och som bidrar till ökad dialog och debatt om internationellt fredsfrämjande verksamhet, kvinnor fred och säkerhet, nedrustning och ickespridning, säkerhetspolitik och unga, fred och säkerhet.

Stödet ges i form av ettårigt verksamhetsbidrag, treårigt verksamhetsbidrag eller projektbidrag under 12-15 månader. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag finansierar främst sin ordinarie verksamhet medan projektbidragen delas ut till organisationer för genomförande av projekt med ett tydligt mål som löper under 12-15 månader.

Totalsumman som FBA fördelar under 2022 är drygt 16,5 miljoner kronor, och antalet ansökningar har varit något färre än tidigare år.

– Möjliga orsaker till det minskade söktrycket skulle kunna vara pandemin och det minskade demokratiska utrymme den medfört för civilsamhället på lokal, regional och global nivå. En mer positiv observation är att det i årets omgång har tillkommit några nya organisationer som inte tidigare har sökt medel, säger Christina Bergman, handläggare för FBA:s stöd till civilsamhället.

Organisationer som beviljats stöd

Ettårigt verksamhetsbidrag

 • Föreningen Mänsklig Säkerhet
 • KFUM Sverige
 • International Legal Assistance Consortium (ILAC)
 • Föreningen För Utvecklingsfrågor (FUF)
 • Clowner utan gränser
 • Operation 1325
 • Palestinagrupperna i Sverige
 • Fonden för Mänskliga Rättigheter
 • Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Treårigt verksamhetsbidrag

 • Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
 • Kristna Fredsrörelsen (KrF)

Projektbidrag (projekttitel inom parentes)

 • Peace Works Sweden (sökte verksamhetsbidrag men beviljas projektbidrag)
 • Utrikespolitiska föreningen i Lund (Building a Sustainable Future for Peace and Equality)
 • Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (Hoppet som försvann - världsordningen i en tid av pessimism och protektionism)
 • Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna (Feminist Peace Seminar)
 • Reportrar utan gränser Sverige (Öka ungas kunskap om pressfrihetens roll i demokratier i världen)
 • Föreningen Ordfront (Fredstorget/Rättigheter i konflikt och fredsbyggande)
 • Svenska FN-förbundet (Klimatsäkerhet och ungas agenda)
 • Emmaus Stockholm (Unga driver fred i Maghreb)

FBA:s stöd till civilsamhället

Exempel på verksamhet och projekt som fått bidrag tidigare år

Bild: UN Photo/Marco Dormino. CC BY-NC-ND 2.0

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

2022-11-11 12:48
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter