Ansökan öppen till stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

Ansökan till 1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet är öppen. Stipendiet, som är instiftat till Zaida Cataláns minne, delas ut årligen av FBA på uppdrag av regeringen. Det ger personer i början av sin karriär en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om kvinnors deltagande i fredsbyggande och konfliktlösning.

Stipendiet inrättades 2020 till minne av Zaida Catalán, som tragiskt mördades 2017 under ett FN-uppdrag i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Mellan 2011 och 2016 var hon utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i flera internationella fredsinsatser. 

Stipendiet riktar sig till unga fredsbyggare med ett starkt engagemang för kvinnor, fred och säkerhetsagendan i FBA:s samarbetsländer Afghanistan, DRK och Palestina – de länder där Zaida Catalán var verksam som utsänd av FBA.

Under ett år får de utvalda stipendiaterna fördjupa sina kunskaper på området och bidra till arbetet för fred och säkerhet på en civilsamhällesorganisation i Afghanistan, DRK eller Palestina. De får också ta del av kompetenshöjande insatser i FBA:s regi.

För att kvalificera sig som sökande krävs två års relevant arbetslivserfarenhet från den lokala kontexten och en avsikt att fortsätta verka som förändringsaktör för kvinnor, fred och säkerhet på plats efter periodens avslut.

Årets ansökningsomgång är öppen för ansökningar till DRK, Palestina och Afghanistan med placering i Pakistan.

På grund av den rådande säkerhetssituationen i Afghanistan har ett större antal personer som arbetar för agendan för kvinnor, fred och säkerhet lämnat landet. FBA har därför under hösten undersökt möjligheten att samarbeta med en organisation i närområdet som värd för en afghansk stipendiat.

– Genom att ge stöd till en person som befinner sig i diasporan Pakistan vill vi stärka förutsättningarna för personen i fråga att kunna fortsätta bedriva och fördjupa arbetet i enlighet med agenda 1325 i hemlandet – den dag säkerhetsläget tillåter för det, säger Marianne Boqvist, chef för programmet för unga, fred och säkerhet och stödet till civilsamhället vid enheten för konfliktförebyggande på FBA.

Här kan du läsa mer om stipendiet och få tillgång till ansökan som stänger den 15 februari 2023

”Our rights are not a favor given to us” –Nathalie Ndimubanzi från DRK skriver på FBA-bloggen om sitt arbete som en av de första mottagarna av stipendiet.

 

Foto 1: UN Photo/Eric Kanalstein

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter