Ansökan öppen till stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

Ansökan till 1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet är öppen. Stipendiet, som är instiftat till Zaida Cataláns minne, delas ut årligen av FBA på uppdrag av regeringen. Det ger personer i början av sin karriär en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om kvinnors deltagande i fredsbyggande och konfliktlösning.

Stipendiet inrättades 2020 till minne av Zaida Catalán, som tragiskt mördades 2017 under ett FN-uppdrag i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Mellan 2011 och 2016 var hon utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i flera internationella fredsinsatser. 

Stipendiet riktar sig till unga fredsbyggare med ett starkt engagemang för kvinnor, fred och säkerhetsagendan i FBA:s samarbetsländer Afghanistan, DRK och Palestina – de länder där Zaida Catalán var verksam som utsänd av FBA.

Under ett år får de utvalda stipendiaterna fördjupa sina kunskaper på området och bidra till arbetet för fred och säkerhet på en civilsamhällesorganisation i Afghanistan, DRK eller Palestina. De får också ta del av kompetenshöjande insatser i FBA:s regi.

För att kvalificera sig som sökande krävs två års relevant arbetslivserfarenhet från den lokala kontexten och en avsikt att fortsätta verka som förändringsaktör för kvinnor, fred och säkerhet på plats efter periodens avslut.

Årets ansökningsomgång är öppen för ansökningar till DRK, Palestina och Afghanistan med placering i Pakistan.

På grund av den rådande säkerhetssituationen i Afghanistan har ett större antal personer som arbetar för agendan för kvinnor, fred och säkerhet lämnat landet. FBA har därför under hösten undersökt möjligheten att samarbeta med en organisation i närområdet som värd för en afghansk stipendiat.

– Genom att ge stöd till en person som befinner sig i diasporan Pakistan vill vi stärka förutsättningarna för personen i fråga att kunna fortsätta bedriva och fördjupa arbetet i enlighet med agenda 1325 i hemlandet – den dag säkerhetsläget tillåter för det, säger Marianne Boqvist, chef för programmet för unga, fred och säkerhet och stödet till civilsamhället vid enheten för konfliktförebyggande på FBA.

Här kan du läsa mer om stipendiet och få tillgång till ansökan som stänger den 15 februari 2023

”Our rights are not a favor given to us” –Nathalie Ndimubanzi från DRK skriver på FBA-bloggen om sitt arbete som en av de första mottagarna av stipendiet.

 

Foto 1: UN Photo/Eric Kanalstein

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter