Fredsarkivet fyller 15 och blir mer digitalt

Fredsarkivet är en del av FBA som samlar dokumentation om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser. Det grundandes 2006 som ett projekt att göra digitala kopior av myndighetsdokument. 15 år senare har samlingarna vuxit och innehåller nu också personligt material från personer som deltagit i fredsinsatser. Flera satsningar har också gjorts på att digitalisera materialet, och nu pågår arbete med en webbplattform med förbättrad sökfunktion.

“Den 17 mars höll det på att blifwa oss en dyr dag. Först dog för oss en ung vacker karl vid LifCompagn: Vice Corpr. Schildt i feber…”

Det äldsta dokumentet i Fredsarkivet är en dagbok från 1850, skriven på vers av löjtnanten Otto Johan Ringheim under fredsinsatsen i Schleswig-Holstein efter kriget mellan Danmark och Tyska förbundet. Den bildar tillsammans med cirka 2 miljoner andra dokument, rapporter, brev och foton ett samlat minne över Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser ända fram till nutid.

–För att beskriva vad som finns i samlingen brukar vi säga att det är allt man kan lägga i en scanner. Så kanske inte medaljer och uniformer, utan dokument som rapporter, fotografier, brev och anteckningar, säger intendenten Mattias Wandler.

 Porträtt av Mattias Wandler, intendent på Fredsarkivet.

Fredsarkivet har till uppgift att underlätta forskning, studier och utbildning om fredsinsatser. Arkivmaterialet har till exempel använts för att undersöka hur samarbetet har fungerat i svensk-finska insatser och hur väl mediebilden av Sveriges deltagande i FN-styrkorna i Kongo på 60-talet överensstämde med det som pågick på plats.

Även populärvetenskapliga tidskrifter och fackboksförfattare använder ofta Fredsarkivet, inte minst för att få tillgång till unikt historiskt bildmaterial.

Ny webbplattform ska ge enklare åtkomst till dokument

Idag behöver den som vill ta del av samlingarna vända sig till bibliotek eller andra institutioner som har anslutit sig till Fredsarkivet.

Men sedan ett par år pågår ett digitaliseringsprojekt som ska göra det enklare att hitta och söka i materialet över internet.

Det ska mynna ut i en ny webbplattform med databas, webbplats och sökverktyg i ett med planerad lansering 2022.

–Webbplatsen gör att det blir en helt ny visuell upplevelse när en användare söker i arkivet. Men den största utvecklingen är kanske att det blir möjligt att fritextsöka vilket man inte kunnat tidigare. Tack vare att vi har försett dokument med mer komplexa metadata kommer man kunna göra mycket mer sofistikerade sökningar med mer exakta sökträffar, säger Mattias Wandler.

Lanseringen av webbplattformen blir det senaste av flera utvecklingssteg som Fredsarkivet har tagit sedan grundandet 2006. Utöver satsningar på ökad digitalisering har även själva samlingarna breddats.

Man har till exempel genomfört ett projekt med att samla in personliga brev, dagböcker, fotografier och annat material från personal som deltagit i fredsinsatser. Material som speglar enskilda individers upplevelser är värdefullt som ett komplement till det ofta dominerande myndighetsperspektivet.

–En särskilt intressant sak med personarkiv är när det går att följa en person som har deltagit i flera insatser, eftersom vi ofta ser en tendens att man hänvisar till tidigare erfarenheter när man beskriver den aktuella insatsen. Då ger materialet mycket perspektiv som gör att man kan följa insatsernas utveckling, berättar Mattias Wandler.

I FBA:s uppdrag från regeringen ingår att förvalta och utveckla Fredsarkivet. Redan nu ser Mattias Wandler flera möjliga steg i den fortsatta utvecklingen. Till exempel att börja släppa bildmaterial under creative commons-licens, vilket skulle göra det fritt att använda för vem som helst och bli ett sätt att nå nya målgrupper.

–Det kanske är något som inte ligger direkt i regeringsuppdraget, men om man tänker forskningsstödjande i ett längre perspektiv så handlar det ju om att underlätta och väcka intresse tidigt. Så vi vill bidra till att studenter intresserar sig för fredsinsatser. Vi vill göra det lätt att skriva en uppsats utifrån vårt material, för då hoppas vi att fler studenter fortsätter fördjupa sig i fredsinsatsers historia och 20 år senare kommer tillbaka med ett större forskningsprojekt.

Fredsarkivet på fba.se.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Veterandagen – i år med FN-insatsen på Cypern i fokus

Den 29 maj hålls Veterandagen, då alla som bidragit till internationella fredsbevarande insatser hyllas under högtidliga former vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. I år står FN-insatsen på Cypern 1964-1993 i fokus, och FBA:s Fredsarkiv uppmärksammar därför UNFICYP i en utställning.

2022-05-25 14:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter