FBA på workshop med den palestinska polisen

FBA har varit i Ramallah för att genomföra en workshop tillsammans med den palestinska civila polisen.

Workshopen, som skedde på inbjudan av polisen, genomfördes tillsammans med den högre ledningsnivån och syftade till att stödja den pågående statsbyggnadsprocessen och demokratiseringsprocessen i Palestina.

Det är ett viktigt och värdefullt engagemang för FBA och just nu tidsmässigt lägligt, givet försoningsprocessen mellan Gaza och Västbanken samt Sveriges erkännande av Palestina, säger Lennart Danielsson från FBA.

Under workshopen diskuterades statsbyggandets holistiska och delvis tekniska komponenter, med utgångspunkt i samordning och långsiktig hållbarhet. Läs mer om resan här.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökan öppen till stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

I oktober 2021 är ansökan öppen till 1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne. Stipendiet delas ut årligen av FBA på uppdrag av regeringen och ger personer i början av sin karriär möjlighet att fördjupa sina kunskaper om kvinnors deltagande i fredsbyggande och konfliktlösning.

2021-09-29 11:00
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Youth, Peace and Security Agenda - Strengthening institutional capacity for implementation

This policy brief aims to support organizations working on peace and security to strengthen institutional capacity and operational readiness for accelerating the implementation of the Youth, Peace and Security (YPS) agenda. The policy brief aims to guide decision-makers, managers and senior officials on how to create an enabling environment within their own organization by providing tangible entry points and recommendations in six priority areas.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter