FBA på workshop med den palestinska polisen

FBA har varit i Ramallah för att genomföra en workshop tillsammans med den palestinska civila polisen.

Workshopen, som skedde på inbjudan av polisen, genomfördes tillsammans med den högre ledningsnivån och syftade till att stödja den pågående statsbyggnadsprocessen och demokratiseringsprocessen i Palestina.

Det är ett viktigt och värdefullt engagemang för FBA och just nu tidsmässigt lägligt, givet försoningsprocessen mellan Gaza och Västbanken samt Sveriges erkännande av Palestina, säger Lennart Danielsson från FBA.

Under workshopen diskuterades statsbyggandets holistiska och delvis tekniska komponenter, med utgångspunkt i samordning och långsiktig hållbarhet. Läs mer om resan här.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenskt ordförandeskap vill stärka säkerheten i OSSE

I år leder Sverige arbetet i OSSE, som står inför en utmanande säkerhetssituation. I regionen pågår flera konflikter: Ukraina, Nagorno-Karabach och den politiska krisen i Belarus. Sverige värnar den europeiska säkerhetsordningen och betonar att demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för säkerhet. FBA ger olika stöd till OSSE och det svenska ordförandeskapet för att bidra till lösningar till dessa utdragna konflikter i regionen.

2021-05-07 09:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Reintegration or Recidivism? Why ex-combatants in the Democratic Republic of Congo (DRC) return to arms

The objective of this report is to identify the most prominent factors behind recidivism, or return to armed violence, among female and male ex-combatants in North Kivu in the Democratic Republic of Congo. In doing so, the report aims to provide evidence-based knowledge to inform policy and practice on issues of relevance for DDR processes, both in the DRC and internationally.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Malm

Johanna är expert på Demokratiska republiken Kongo

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter