Handbok för rättegångsobservation

FBA har tillsammans med OSSE:s kontor för demokrati och mänskliga rättigheter (ODHIR) tagit fram en handbok för rättegångsobservation i förvaltningsdomstolar, Handbook for Monitoring Administrative Justice. Handboken lanserades under ett sidoevenemang om rätten till domstolsprövning i förvaltningsärenden på OSSE:s årliga Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) i Warszawa 2013.

Handboken är ett användarvänligt verktyg som ger både ett normativt ramverk och vägledning för praktiker som är involverade i rättegångsobservation.

OSSE har sedan tidigare tagit fram ett flertal handböcker om rättegångsobservation men ingen som handlar om förvaltningsdomstolar. Handboken svarar på konkreta behov i flera av OSSE:s medlemsländer, till exempel Albanien, Kosovo, Azerbajdzjan och Georgien.

Handboken är en del av en publikationsserie och övriga delar kan laddas ner här och här.

Ladda ner och beställ handboken

Ladda ner handboken som pdf på engelska här.

Ladda ner handboken som pdf på ryska här.

Ladda ner handboken som pdf på albanska här.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska medlingsnätverket för kvinnor växer

Sju nya medlemmar har valts in till det svenska medlingsnätverket för kvinnor, som FBA samordnar på uppdrag av regeringen. Sedan tidigare finns 14 medlemmar. Nätverket arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser både när det gäller att förebygga konflikter, lösa dem och bygga fred efter konflikt.

2021-11-10 14:33
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Youth, Peace and Security Agenda - Strengthening institutional capacity for implementation

This policy brief aims to support organizations working on peace and security to strengthen institutional capacity and operational readiness for accelerating the implementation of the Youth, Peace and Security (YPS) agenda. The policy brief aims to guide decision-makers, managers and senior officials on how to create an enabling environment within their own organization by providing tangible entry points and recommendations in six priority areas.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter