Handbok för rättegångsobservation

FBA har tillsammans med OSSE:s kontor för demokrati och mänskliga rättigheter (ODHIR) tagit fram en handbok för rättegångsobservation i förvaltningsdomstolar, Handbook for Monitoring Administrative Justice. Handboken lanserades under ett sidoevenemang om rätten till domstolsprövning i förvaltningsärenden på OSSE:s årliga Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) i Warszawa 2013.

Handboken är ett användarvänligt verktyg som ger både ett normativt ramverk och vägledning för praktiker som är involverade i rättegångsobservation.

OSSE har sedan tidigare tagit fram ett flertal handböcker om rättegångsobservation men ingen som handlar om förvaltningsdomstolar. Handboken svarar på konkreta behov i flera av OSSE:s medlemsländer, till exempel Albanien, Kosovo, Azerbajdzjan och Georgien.

Handboken är en del av en publikationsserie och övriga delar kan laddas ner här och här.

Ladda ner och beställ handboken

Ladda ner handboken som pdf på engelska här.

Ladda ner handboken som pdf på ryska här.

Ladda ner handboken som pdf på albanska här.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenskt ordförandeskap vill stärka säkerheten i OSSE

I år leder Sverige arbetet i OSSE, som står inför en utmanande säkerhetssituation. I regionen pågår flera konflikter: Ukraina, Nagorno-Karabach och den politiska krisen i Belarus. Sverige värnar den europeiska säkerhetsordningen och betonar att demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för säkerhet. FBA ger olika stöd till OSSE och det svenska ordförandeskapet för att bidra till lösningar till dessa utdragna konflikter i regionen.

2021-05-07 09:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Reintegration or Recidivism? Why ex-combatants in the Democratic Republic of Congo (DRC) return to arms

The objective of this report is to identify the most prominent factors behind recidivism, or return to armed violence, among female and male ex-combatants in North Kivu in the Democratic Republic of Congo. In doing so, the report aims to provide evidence-based knowledge to inform policy and practice on issues of relevance for DDR processes, both in the DRC and internationally.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Malm

Johanna är expert på Demokratiska republiken Kongo

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter