Handbok för rättegångsobservation

FBA har tillsammans med OSSE:s kontor för demokrati och mänskliga rättigheter (ODHIR) tagit fram en handbok för rättegångsobservation i förvaltningsdomstolar, Handbook for Monitoring Administrative Justice. Handboken lanserades under ett sidoevenemang om rätten till domstolsprövning i förvaltningsärenden på OSSE:s årliga Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) i Warszawa 2013.

Handboken är ett användarvänligt verktyg som ger både ett normativt ramverk och vägledning för praktiker som är involverade i rättegångsobservation.

OSSE har sedan tidigare tagit fram ett flertal handböcker om rättegångsobservation men ingen som handlar om förvaltningsdomstolar. Handboken svarar på konkreta behov i flera av OSSE:s medlemsländer, till exempel Albanien, Kosovo, Azerbajdzjan och Georgien.

Handboken är en del av en publikationsserie och övriga delar kan laddas ner här och här.

Ladda ner och beställ handboken

Ladda ner handboken som pdf på engelska här.

Ladda ner handboken som pdf på ryska här.

Ladda ner handboken som pdf på albanska här.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Veterandagen – i år med FN-insatsen på Cypern i fokus

Den 29 maj hålls Veterandagen, då alla som bidragit till internationella fredsbevarande insatser hyllas under högtidliga former vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. I år står FN-insatsen på Cypern 1964-1993 i fokus, och FBA:s Fredsarkiv uppmärksammar därför UNFICYP i en utställning.

2022-05-25 14:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter