Folke Bernadotteakademin – Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling

Vi bygger fred

Vårt uppdrag är att bidra till fred, säkerhet och utveckling. Vi arbetar internationellt med att förebygga och hantera konflikter, men också med att bygga upp samhällen efter en konflikt. Ingen konflikt är den andra lik och de följer sällan ett förutsägbart mönster. Ett sätt att enkelt illustrera en konflikt är att använda en kurva, där toppen symboliserar den mest intensiva och våldsamma perioden.

Scrolla ner och följ linjen för att få exempel på hur vi jobbar med konflikter. 

Scrolla ner för att få exempel på hur vi jobbar med konflikter.

Samtal istället för konflikt

När en konflikt är på väg att bryta ut är det viktigt att nyckelpersoner, som högt uppsatta politiker och inflytelserika ledare, kan mötas på neutral mark. Genom att mötas, prata och försöka förstå varandra kan en politisk lösning komma till stånd och blodiga konflikter kan undvikas.

Hjälp av medlare

Ibland kan en medlare hjälpa parterna i en konflikt att närma sig varandra och komma överens. Andra gånger kan en dialogprocess passa bättre, där parterna får hjälp av en samtalsledare att stegvis lära sig förstå varandra. Vi skräddarsyr utbildningar inom bland annat dialog och medling och har i tio år utbildat FN-personal som gör viktiga insatser för fred runt om i världen.

En fredsinsats inleds

I vissa fall kan internationella organisationer, som FN och EU, i samråd med konfliktparterna besluta sig för att inleda en fredsinsats. I insatsen arbetar civila experter, exempelvis juridiska och politiska rådgivare, sida vid sida med militärer och i samarbete med humanitära hjälporganisationer. Det är viktigt att samordningen mellan aktörerna är bra, så att insatsen blir effektiv och civilbefolkningens behov sätts i fokus. Därför stödjer vi forskning om fredsinsatser och arrangerar övningar som förbereder de olika aktörerna.

Vad händer på marken?

Under brinnande konflikt är det ofta svårt att veta vad som egentligen händer på marken. Vi utbildar och skickar ut civila experter till områden där det varit eller är konflikt. Många av experterna arbetar som observatörer och politiska rådgivare. Deras uppgift är att följa och rapportera om hur konflikten utvecklas och ge råd om hur den kan hanteras. På så sätt kan omvärlden bättre förstå, följa och hantera konflikten.

Fred för alla

Under en konflikt drabbas kvinnor och män, flickor och pojkar ofta på olika sätt. För att kunna nå hållbar fred måste hela befolkningens behov analyseras. Genom att forskare från olika delar av världen möts och diskuterar med personer som arbetar i fält kan viktig kunskap delas. Om exempelvis kvinnors deltagande i fredsinsatser, eller hur flickor och kvinnor bättre kan skyddas mot sexuellt våld.

Livet efter konflikten

Efter en väpnad konflikt finns ofta mängder med vapen i omlopp. Befolkningen är splittrad och kan ha stridit på olika sidor i konflikten. När konflikten är över måste de väpnade styrkorna lämna ifrån sig sina vapen och de som stridit måste få hjälp att anpassas till ett civilt liv och vanliga arbeten. Människor som tidigare varit fiender kanske är grannar och ofta lever djup misstro och spänningar kvar. Därför är det viktigt att hela befolkningen involveras i en försoningsprocess, så att inte konflikten blossar upp på nytt.

Att bygga upp igen

Efter en konflikt är det viktigt att staten och dess institutioner byggs upp igen så att den enskilda medborgaren kan känna sig trygg när hen exempelvis behöver hjälp av polisen, passerar en gräns, köper land, betalar skatt eller bara är ute och går på stan. Det handlar om individens rättigheter och relation till staten, och om statens skyldighet att agera demokratiskt, transparent och garantera medborgarnas mänskliga rättigheter. Det är en fråga om tillit.

FBA:s vision

Vi arbetar för att konflikter inte ska stiga till intensiva och våldsamma nivåer. Vår vision är att konflikter kan lösas utan våld, med dialog och samtal istället för med vapen. Vi strävar efter att människor som lever i samhällen där det är, eller har varit konflikt, ska ha ökade möjligheter att leva i fred och säkerhet. I en trygg miljö finns bättre förutsättningar för demokrati och fattigdomsbekämpning. Vårt arbete är därför ett bidrag till välstånd och utveckling för människor och samhällen.

Läs mer om hur vi gör under Så arbetar vi.

Folke Bernadotteakademin – i stället för vapen