Folke Bernadotteakademin – Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling

Linnéa Lindberg

Rådgivare till FN i Myanmar

Linnéa Lindberg är utsänd från FBA till FN:s landkontor i Myanmar, där hon arbetar som rådgivare inom fred och utveckling. Hon bor och jobbar i Myanmars största stad Yangon.

Efter 50 år av militärstyre och isolering från omvärlden är fattigdomen utbredd i Myanmar. Flera konflikter pågår mellan etniska minoritetsgrupper och militären. FN:s landkontor samordnar FN:s insatser i landet. Aktiviteterna syftar till att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen, och att bidra till freds- och statsbyggande genom att stärka mänskliga rättigheter och demokrati.

Linnéa, vad gör du på jobbet egentligen?

– Allt! Arbetet är verkligen otroligt brett och ingen dag är den andra lik. Mitt huvudfokus sedan två år tillbaka är hur FN bäst kan integrera mänskliga rättigheter i det arbete vi gör kring frågor som rör fred och konflikt. Myanmar är ett komplicerat och mångfacetterat land med aktiv konflikt, och behov av såväl humanitärt bistånd som utveckling. Därför måste mänskliga rättigheter genomsyra allt vi gör. Mitt arbete handlar om att stödja landkontorets chef, vilket betyder att jag tar fram information, skriver bakgrundsmaterial och talepunkter, koordinerar och leder möten om de frågor vi arbetar med. 

Hur ser din vardag i Yangon annars ut?

– Jag kom nyss tillbaka till Myanmar efter min föräldraledighet så vardagen utanför arbetet liknar nog ganska mycket livet som småbarnsförälder i Sverige med blöjbyten, vakna nätter och barnsäkring av bostaden! Dessvärre är luften i Yangon dålig så vi tar inte ut vår dotter mer än nödvändigt. Men trots detta är Yangon ett mycket populärt och säkert ställe när man har små barn och utbudet av familjeaktiviteter är stort. Innan vår dotter kom sjöng jag i kör och gick på yoga.

Vad gjorde du innan du blev utsänd av FBA till Myanmar?

– Jag har arbetat utomlands i tio år. Mänskliga rättigheter har gått som en röd tråd genom hela min karriär. Jag började som volontär i Kambodja och kom in i FN-systemet genom Högkommissarien för mänskliga rättigheter, OHCHR. Jag har även varit utsänd från FBA till Liberia där jag arbetade för FN:s fredsinsats UNMIL med rättsstatsuppbyggnad och försoning. Efter några månader i Colombia och på Filippinerna kom jag hit. Jag är jurist i botten och specialiserade mig inom mänskliga rättigheter vid Raoul Wallenberginstitutet i Lund.

Du inledde ditt uppdrag 2016. Hur skulle du summera de här åren?

– Min tid här har varit fantastisk och utvecklat mig både personligt och professionellt. Jag har arbetat otroligt mycket – sena kvällar och helger. Men det är få arbetsplatser där man kommer i kontakt med så många olika frågor, det har gett en bredd som är få förunnat. Frågorna jag arbetar med är ibland väldigt tunga, men jag känner att jag gör skillnad. Tack vare alla utmaningar vi ställs inför, alla svåra beslut vi måste ta och hur vi alltid måste vara ett steg före har jag fått en känsla av att inget är omöjligt.

Foto: Privat

läs mer om våra utsända i fält

Kristian Edqvist

Utbildningssamordnare i Bryssel

Läs mer om Kristian

Johan Chytraeus

Observatör och analytiker i Ukraina

Läs mer om Johan

Julia Kempny

Politisk rådgivare i Somalia

Läs mer om Julia

Vanda Dahlbom

Analytiker i Irak

Läs mer om Vanda

Björn Tedeman

Valobservatör

Läs mer om Björn

Karolina Riedel

Statistiker i valobservationsinsatser

Läs mer om Karolina

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Långt kvar innan kvinnor är involverade i fredsarbetet på riktigt

Tjugo år efter att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 slog fast att kvinnor skulle delta på lika villkor i alla faser av arbetet med att förebygga och hantera konflikter är kvinnors möjligheter att påverka fred och säkerhet fortfarande ingen självklarhet.

2020-07-03 10:00
Photo

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Image description

An Introduction to Human Rights and Security Sector Reform

Successful security sector reform (SSR) must be guided by the understanding of people as rights-holders and the state, including core security actors, as duty-bearers in providing security as a service to the people.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2020
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på Mali, Mellanöstern och kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Photo

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter