Redovisa beviljade medel från Fredsmiljonen

Organisationer som får medel av Fredsmiljonen ska rapportera tillbaka till FBA om hur pengarna använts och vilka resultat de lett till. Denna redovisning ska göras i enlighet med de instruktioner, riktlinjer och villkor som FBA tillhandahåller för bidraget.

Delredovisning

Samtliga organisationer som erhållit stöd ska inkomma med delredovisning senast den 31 augusti samma år som stödet gäller. Delredovisningen avser aktivitetsperioden 1 januari–30 juni och ska innehålla en beskrivning av utförda aktiviteter samt ett budgetutfall.

FBA kan i vissa fall kräva att organisationer lämnar in en extra delredovisning om särskild anledning föreligger.

Slutredovisning

Slutredovisning ska inkomma senast den 1 maj året efter att en organisation fått stöd och avser aktivitetsperioden 1 januari–31 december. Slutredovisning kan skickas in löpande under året stödet gäller om projektet som fått stöd redan avslutats.

Redovisningsmallar

Narrativ delredovisning och slutredovisning görs med hjälp av mallarna nedan. Finansiell redovisning görs i samma Excelfil som användes för ansökan (i flik 5).

Redovisningen ska skickas, underskriven av behörig/a firmatecknare, i original till: Fredsmiljonen, Folke Bernadotteakademin, Sandövägen 1, 872 64 Sandöverken. En digital kopia ska skickas med e-post till fredsmiljonen@fba.se.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA startar ledarskapsprogram för unga fredsbyggare i Liberia

Hur ska Liberias unga få en större roll i arbetet för fred och försoning? FBA vill förbättra förutsättningarna för ungas deltagande med ett nytt ledarskapsprogram. Syftet är att stärka freds- och ungdomsorganisationers nätverk och kapacitet att förebygga och lösa konflikter på lokal nivå.

2018-02-09 21:24

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Ruth Bourke Berglund

  Increased number of attacks against peace workers – how do we strengthen safety?

  BOOM! Despite being prepared, and standing behind a reinforced concrete wall, we are all taken by surprise as the shockwave hits the wall followed by earth and debris raining down on the roof above. Somewhat shaken we remove our earplugs and await the signal “All clear” from the instructor before allowing the course participants to walk around to see the effects of 100 grams of explosives. Just a regular day on the job….

  The course “Protection against ... Läs hela inlägget »

  2018-02-15 13:50
 • Skrivet av Kristian Edqvist

  Att rusta en fredsarbetare

  ”Vad gör just dig lämplig att ansvara för FBA:s insatsförberedande utbildningar?” hörde jag min blivande chef, Maria, fråga mig under anställningsintervjun.

  Jag våndades när jag fick frågan. Att vara ansvarig för att andra människor i möjligaste mån är rustade för sina kommande uppdrag i främmande miljöer, som i varierande grad är att betrakta som påfrestande och farliga, är enligt mig att visas ett enormt förtroende.

  Sannolikt satt jag där och skruvade på mig, orolig som jag var att ... Läs hela inlägget »

  2018-01-31 13:16
 • Skrivet av Emma Skeppström

  Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

  I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter.

  Ett antal försök att bilda regeringar och skapa fredsavtal har gjorts under åren men resultaten har varit blygsamma. Sedan 2012 har det dock skett en viss positiv utveckling. En ... Läs hela inlägget »

  2018-01-17 09:56
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på kvinnor, fred och säkerhet, Mali och Mellanöstern

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter