Kunskapslyft för att stärka ungas motståndskraft mot radikalisering

Fryshuset är en av 23 organisationer som i år beviljats medel från Fredsmiljonen, som FBA förvaltar, för att utforma en pilotutbildning som ska öka kunskapen om våldsbejakande extremism. Genom detta kunskapslyft ska landets kommuner få stöd i sitt arbete med att förebygga och motverka radikalisering.

Våldsbejakande extremism är ett växande problem. Säpo uppskattar att det finns ungefär 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige. Drygt 2 000 är islamistiskt motiverade extremister, resten tillhör höger- och vänsterextrema rörelser. I en lägesrapport av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism framgår att det finns våldsbejakande rörelser i åtta av tio kommuner. Samtidigt har endast fyra av tio kommuner en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

– Flera kommuner som upplever hur unga dras in i våldsbejakande extremism har vänt sig till Fryshuset och bett om hjälp, berättar Simón Cabrera Ebers som är projektledare.

Fryshuset har lång erfarenhet av att arbeta med unga i olika slags utanförskap. Verksamheterna Exit och Passus riktar sig exempelvis till individer som vill lämna nationella rörelser respektive kriminella gäng.

Botkyrka, Huddinge och Haninge kommun deltar i det nya projektet som går under namnet ”Kunskapslyftet 2017”. Pluralism- och dialoginstitutet vid Fryshuset har tagit fram ett utbildningspaket med fokus på demokratifrämjande insatser som utgår från de problemområden och kunskapsbrister kommunerna identifierat.

180 personer är på plats när den första av två heldagsutbildningar genomförs med bidrag från Fredsmiljonen som FBA delar ut till verksamheter och projekt för att stärka ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle i Sverige. De är verksamma inom bland annat skolan, socialtjänsten och polisen. Ytterligare 140 personer har anmält sig till nästa heldagsutbildning. Därtill kommer fem till sex personer från varje kommun, flera med strategiskt ansvar, att gå en fördjupande utbildning under sex halvdagar. Fryshuset tar också fram ett utbildningsmaterial för skolor som vill arbeta med frågorna.

– För att få till en förändring krävs det långsiktighet. Jag tror vi har stora möjligheter att ta det här vidare. Det finns stort intresse i kommunerna, säger Simón Cabrera Ebers.

Samarbetet gynnar alla. Genom kommunerna får Fryshuset möjlighet att nå ut till viktiga aktörer som träffar unga varje dag. Kommunerna får i gengäld tips på metoder och förhållningssätt som gör dem bättre rustade att stötta unga att stå upp för demokratiska värden i mötet med polarisering och extremism.

Lena Felldin, specialpedagog och gymnasielärare, går utbildningen tillsammans med sina kollegor – kurator, skolsköterska och biträdande rektor – från en av Huddinges gymnasieskolor. Hon är nöjd med dagen.

– Vi trevar lite i mörkret när det gäller dessa frågor. Idag har vi grundat och förstått hur komplext det är. Nu behöver vi fundera vidare på hur vi ska lägga upp handlingsplaner, samordna och hantera allt det vi hört om idag, säger Lena Felldin och tillägger att hon gärna vill fortsätta träffa andra som jobbar i skolmiljö för att utbyta erfarenheter.

Under dagen får deltagarna möta aktörer med olika infallsvinklar: professorer, praktiker och civilsamhället.

Hanif Azizi berättar sin historia som illustrerar hur radikalisering kan gå till. Han kom ensam till Sverige som 9-åring. Tio år senare, när han som nybakad gymnasiestudent reste tillbaka till Mellanöstern för att återförenas med sin mamma var han nära att rekryteras till en väpnad grupp. Men livet tog en annan vändning och idag arbetar han som polis i Stockholms nordvästra förorter.

Representanter för Fryshusets ungdomsambassadörer i Almedalen och Tillsammans för Sverige delar med sig av sina erfarenheter av hur man kan arbeta med ungas delaktighet, frågor som rör identitet och tolerans.

Rädda Barnen informerar om den så kallade orostelefonen som organisationen bemannar på uppdrag av den nationella samordnaren. Dit kan vem som helst som känner oro över en ungdoms åsikter eller beteende ringa anonymt och få vägledning.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Så kan Sverige arbeta med unga, fred och säkerhet

Hälften av världens befolkning är under 30 år, många av dem lever i konfliktdrabbade länder. FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution om att öka ungas inflytande i arbetet för fred och säkerhet. FBA lägger nu fram en rapport till regeringen om hur Sverige kan arbeta för att genomföra resolutionen.

2017-10-01 18:54

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Kristina Simion

  Krisen i Myanmar – gammal konflikt kommer upp till ytan

  Det internationella samfundet har nyligen reagerat starkt på en konflikt som länge frodats i Myanmar. Spänningar mellan muslimer och buddhister har funnits under lång tid och resulterat i ett antal dödliga sammandrabbningar de senaste åren. 2012 ledde spänningarna till omfattande upplopp med 200 döda och tusentals omplacerade i stängda läger.

  Det som orsakade våldsutbrottet sägs ha varit mordet och våldtäkten på en buddhistisk kvinna. Under 2014 dödades 40 personer efter anklagelser om att muslimer mördat en polis. ... Läs hela inlägget »

  2017-10-12 11:17
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Extremismen i Kenya – ett växande problem

  Jag hade precis avslutat min första arbetsdag på UNDP i Kenya när det small till. UNDP ligger i FN:s huvudkontor i Gigiri, Nairobi, mitt emot den amerikanska ambassaden. Det var när jag skulle passera igenom utgången som jag plötsligt hörde skottsalvan från ett automatvapen. Jag tog snabbt skydd tillsammans med några kollegor bakom ett av bombvärnen som finns strategiskt placerade på olika ställen inne på området.

  När vi senare kom ut på gatan mellan FN och den ... Läs hela inlägget »

  2017-10-10 15:38
 • Skrivet av Sabrina Karim

  Liberia after Ellen Johnson Sirleaf

  On November 8 2005, Liberians elected Ellen Johnson Sirleaf to be the first female president of an African country. She made history that day and she oversaw fourteen years of peace in a country that had experienced two decades of devastating armed conflict. In 2011, she was re-elected and won the Nobel Peace Prize. Her fame and legacy has brought widespread international attention onto Liberia.

  On October 10, 2017, Liberians will go to the polls for the ... Läs hela inlägget »

  2017-10-06 13:37
Photo

Linnéa Gelot

Linnéa är expert på Somalia, Etiopien, Sudan och Afrikanska unionen

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter