Kunskapslyft för att stärka ungas motståndskraft mot radikalisering

Fryshuset är en av 23 organisationer som i år beviljats medel från Fredsmiljonen, som FBA förvaltar, för att utforma en pilotutbildning som ska öka kunskapen om våldsbejakande extremism. Genom detta kunskapslyft ska landets kommuner få stöd i sitt arbete med att förebygga och motverka radikalisering.

Våldsbejakande extremism är ett växande problem. Säpo uppskattar att det finns ungefär 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige. Drygt 2 000 är islamistiskt motiverade extremister, resten tillhör höger- och vänsterextrema rörelser. I en lägesrapport av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism framgår att det finns våldsbejakande rörelser i åtta av tio kommuner. Samtidigt har endast fyra av tio kommuner en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

– Flera kommuner som upplever hur unga dras in i våldsbejakande extremism har vänt sig till Fryshuset och bett om hjälp, berättar Simón Cabrera Ebers som är projektledare.

Fryshuset har lång erfarenhet av att arbeta med unga i olika slags utanförskap. Verksamheterna Exit och Passus riktar sig exempelvis till individer som vill lämna nationella rörelser respektive kriminella gäng.

Botkyrka, Huddinge och Haninge kommun deltar i det nya projektet som går under namnet ”Kunskapslyftet 2017”. Pluralism- och dialoginstitutet vid Fryshuset har tagit fram ett utbildningspaket med fokus på demokratifrämjande insatser som utgår från de problemområden och kunskapsbrister kommunerna identifierat.

180 personer är på plats när den första av två heldagsutbildningar genomförs med bidrag från Fredsmiljonen som FBA delar ut till verksamheter och projekt för att stärka ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle i Sverige. De är verksamma inom bland annat skolan, socialtjänsten och polisen. Ytterligare 140 personer har anmält sig till nästa heldagsutbildning. Därtill kommer fem till sex personer från varje kommun, flera med strategiskt ansvar, att gå en fördjupande utbildning under sex halvdagar. Fryshuset tar också fram ett utbildningsmaterial för skolor som vill arbeta med frågorna.

– För att få till en förändring krävs det långsiktighet. Jag tror vi har stora möjligheter att ta det här vidare. Det finns stort intresse i kommunerna, säger Simón Cabrera Ebers.

Samarbetet gynnar alla. Genom kommunerna får Fryshuset möjlighet att nå ut till viktiga aktörer som träffar unga varje dag. Kommunerna får i gengäld tips på metoder och förhållningssätt som gör dem bättre rustade att stötta unga att stå upp för demokratiska värden i mötet med polarisering och extremism.

Lena Felldin, specialpedagog och gymnasielärare, går utbildningen tillsammans med sina kollegor – kurator, skolsköterska och biträdande rektor – från en av Huddinges gymnasieskolor. Hon är nöjd med dagen.

– Vi trevar lite i mörkret när det gäller dessa frågor. Idag har vi grundat och förstått hur komplext det är. Nu behöver vi fundera vidare på hur vi ska lägga upp handlingsplaner, samordna och hantera allt det vi hört om idag, säger Lena Felldin och tillägger att hon gärna vill fortsätta träffa andra som jobbar i skolmiljö för att utbyta erfarenheter.

Under dagen får deltagarna möta aktörer med olika infallsvinklar: professorer, praktiker och civilsamhället.

Hanif Azizi berättar sin historia som illustrerar hur radikalisering kan gå till. Han kom ensam till Sverige som 9-åring. Tio år senare, när han som nybakad gymnasiestudent reste tillbaka till Mellanöstern för att återförenas med sin mamma var han nära att rekryteras till en väpnad grupp. Men livet tog en annan vändning och idag arbetar han som polis i Stockholms nordvästra förorter.

Representanter för Fryshusets ungdomsambassadörer i Almedalen och Tillsammans för Sverige delar med sig av sina erfarenheter av hur man kan arbeta med ungas delaktighet, frågor som rör identitet och tolerans.

Rädda Barnen informerar om den så kallade orostelefonen som organisationen bemannar på uppdrag av den nationella samordnaren. Dit kan vem som helst som känner oro över en ungdoms åsikter eller beteende ringa anonymt och få vägledning.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA startar ledarskapsprogram för unga fredsbyggare i Liberia

Hur ska Liberias unga få en större roll i arbetet för fred och försoning? FBA vill förbättra förutsättningarna för ungas deltagande med ett nytt ledarskapsprogram. Syftet är att stärka freds- och ungdomsorganisationers nätverk och kapacitet att förebygga och lösa konflikter på lokal nivå.

2018-02-09 21:24

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Ruth Bourke Berglund

  Increased number of attacks against peace workers – how do we strengthen safety?

  BOOM! Despite being prepared, and standing behind a reinforced concrete wall, we are all taken by surprise as the shockwave hits the wall followed by earth and debris raining down on the roof above. Somewhat shaken we remove our earplugs and await the signal “All clear” from the instructor before allowing the course participants to walk around to see the effects of 100 grams of explosives. Just a regular day on the job….

  The course “Protection against ... Läs hela inlägget »

  2018-02-15 13:50
 • Skrivet av Kristian Edqvist

  Att rusta en fredsarbetare

  ”Vad gör just dig lämplig att ansvara för FBA:s insatsförberedande utbildningar?” hörde jag min blivande chef, Maria, fråga mig under anställningsintervjun.

  Jag våndades när jag fick frågan. Att vara ansvarig för att andra människor i möjligaste mån är rustade för sina kommande uppdrag i främmande miljöer, som i varierande grad är att betrakta som påfrestande och farliga, är enligt mig att visas ett enormt förtroende.

  Sannolikt satt jag där och skruvade på mig, orolig som jag var att ... Läs hela inlägget »

  2018-01-31 13:16
 • Skrivet av Emma Skeppström

  Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

  I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter.

  Ett antal försök att bilda regeringar och skapa fredsavtal har gjorts under åren men resultaten har varit blygsamma. Sedan 2012 har det dock skett en viss positiv utveckling. En ... Läs hela inlägget »

  2018-01-17 09:56
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på kvinnor, fred och säkerhet, Mali och Mellanöstern

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter