Kunskapslyft för att stärka ungas motståndskraft mot radikalisering

Fryshuset är en av 23 organisationer som i år beviljats medel från Fredsmiljonen, som FBA förvaltar, för att utforma en pilotutbildning som ska öka kunskapen om våldsbejakande extremism. Genom detta kunskapslyft ska landets kommuner få stöd i sitt arbete med att förebygga och motverka radikalisering.

Våldsbejakande extremism är ett växande problem. Säpo uppskattar att det finns ungefär 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige. Drygt 2 000 är islamistiskt motiverade extremister, resten tillhör höger- och vänsterextrema rörelser. I en lägesrapport av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism framgår att det finns våldsbejakande rörelser i åtta av tio kommuner. Samtidigt har endast fyra av tio kommuner en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

– Flera kommuner som upplever hur unga dras in i våldsbejakande extremism har vänt sig till Fryshuset och bett om hjälp, berättar Simón Cabrera Ebers som är projektledare.

Fryshuset har lång erfarenhet av att arbeta med unga i olika slags utanförskap. Verksamheterna Exit och Passus riktar sig exempelvis till individer som vill lämna nationella rörelser respektive kriminella gäng.

Botkyrka, Huddinge och Haninge kommun deltar i det nya projektet som går under namnet ”Kunskapslyftet 2017”. Pluralism- och dialoginstitutet vid Fryshuset har tagit fram ett utbildningspaket med fokus på demokratifrämjande insatser som utgår från de problemområden och kunskapsbrister kommunerna identifierat.

180 personer är på plats när den första av två heldagsutbildningar genomförs med bidrag från Fredsmiljonen som FBA delar ut till verksamheter och projekt för att stärka ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle i Sverige. De är verksamma inom bland annat skolan, socialtjänsten och polisen. Ytterligare 140 personer har anmält sig till nästa heldagsutbildning. Därtill kommer fem till sex personer från varje kommun, flera med strategiskt ansvar, att gå en fördjupande utbildning under sex halvdagar. Fryshuset tar också fram ett utbildningsmaterial för skolor som vill arbeta med frågorna.

– För att få till en förändring krävs det långsiktighet. Jag tror vi har stora möjligheter att ta det här vidare. Det finns stort intresse i kommunerna, säger Simón Cabrera Ebers.

Samarbetet gynnar alla. Genom kommunerna får Fryshuset möjlighet att nå ut till viktiga aktörer som träffar unga varje dag. Kommunerna får i gengäld tips på metoder och förhållningssätt som gör dem bättre rustade att stötta unga att stå upp för demokratiska värden i mötet med polarisering och extremism.

Lena Felldin, specialpedagog och gymnasielärare, går utbildningen tillsammans med sina kollegor – kurator, skolsköterska och biträdande rektor – från en av Huddinges gymnasieskolor. Hon är nöjd med dagen.

– Vi trevar lite i mörkret när det gäller dessa frågor. Idag har vi grundat och förstått hur komplext det är. Nu behöver vi fundera vidare på hur vi ska lägga upp handlingsplaner, samordna och hantera allt det vi hört om idag, säger Lena Felldin och tillägger att hon gärna vill fortsätta träffa andra som jobbar i skolmiljö för att utbyta erfarenheter.

Under dagen får deltagarna möta aktörer med olika infallsvinklar: professorer, praktiker och civilsamhället.

Hanif Azizi berättar sin historia som illustrerar hur radikalisering kan gå till. Han kom ensam till Sverige som 9-åring. Tio år senare, när han som nybakad gymnasiestudent reste tillbaka till Mellanöstern för att återförenas med sin mamma var han nära att rekryteras till en väpnad grupp. Men livet tog en annan vändning och idag arbetar han som polis i Stockholms nordvästra förorter.

Representanter för Fryshusets ungdomsambassadörer i Almedalen och Tillsammans för Sverige delar med sig av sina erfarenheter av hur man kan arbeta med ungas delaktighet, frågor som rör identitet och tolerans.

Rädda Barnen informerar om den så kallade orostelefonen som organisationen bemannar på uppdrag av den nationella samordnaren. Dit kan vem som helst som känner oro över en ungdoms åsikter eller beteende ringa anonymt och få vägledning.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Så stärks regionala krafter för fred i Afrika

Miljoner människor i Afrika söder om Sahara är på flykt på grund av krig. Nu inleder FBA samarbeten med flera organisationer i regionen för att bidra till en fredlig utveckling. Ett av samarbetena är med ECOWAS, en organisation för 15 länder i Västafrika, där FBA bland annat erbjuder utbildning för nyckelpersoner.

2017-11-10 12:48

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Maria Nystedt

  Om vikten av att respektera mänskliga rättigheter – och att skapa förutsättningar för samtal bakom en vikvägg i Libyen

  Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Samma datum 1948 antogs FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Man skulle nästan kunna säga ’grattis på födelsedagen’ men riskerar då att missa att idén om att det ska finnas mänskliga rättigheter har funnits långt tidigare.

  Mänskliga rättigheter och demokrati är grundpelarna för svenskt utvecklingssamarbete, och centrala i FBA:s arbete.

  Om man tittar på FBA:s långsiktiga mål syns det tydligt. Det första målet handlar om att FBA:s ... Läs hela inlägget »

  2017-12-08 10:27
 • Skrivet av Tobias Petrelius

  FBA arbetar för att stärka dem som tystats, förtryckts och ignorerats i Afghanistan

  ”Kabuls flygplats attackeras just nu av talibaner och vi vet inte om ni kommer att kunna flyga hem.” Min kollega från Utrikesdepartementet har tagit mig lite åt sidan. Vi står under ett stort lummigt träd i svenska ambassadens vackra trädgård i Kabul. Det ilar till i ryggslutet och för en sekund stelnar jag till. Jag tänker på min gravida fru i Stockholm, min syster och hennes familj och på mina föräldrar som ifrågasatt om det verkligen ... Läs hela inlägget »

  2017-12-05 13:47
 • Skrivet av Björn Holmberg

  Att överbrygga klyftor då vi bygger fred

  Efter mer än 10 år med arbete i fält nära människor och deras hopp och förtvivlan mitt i konflikternas och fredsprocessernas vardag, var det med viss tvekan jag återvände till huvudkontorens policyvärld. Jag antog i juni utmaningen att leda sekretariatet för The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum), som FBA står värd för. Challenges Forum är ett nätverk som förenar 49 institutioner från 22 länder, inklusive de fem permanenta medlemsländerna i FN: ... Läs hela inlägget »

  2017-11-21 13:48

Lediga jobb

Photo

Gabriela Elroy

Gabriela är expert på kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter