Kunskapslyft för att stärka ungas motståndskraft mot radikalisering

Fryshuset är en av 23 organisationer som i år beviljats medel från Fredsmiljonen, som FBA förvaltar, för att utforma en pilotutbildning som ska öka kunskapen om våldsbejakande extremism. Genom detta kunskapslyft ska landets kommuner få stöd i sitt arbete med att förebygga och motverka radikalisering.

Våldsbejakande extremism är ett växande problem. Säpo uppskattar att det finns ungefär 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige. Drygt 2 000 är islamistiskt motiverade extremister, resten tillhör höger- och vänsterextrema rörelser. I en lägesrapport av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism framgår att det finns våldsbejakande rörelser i åtta av tio kommuner. Samtidigt har endast fyra av tio kommuner en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

– Flera kommuner som upplever hur unga dras in i våldsbejakande extremism har vänt sig till Fryshuset och bett om hjälp, berättar Simón Cabrera Ebers som är projektledare.

Fryshuset har lång erfarenhet av att arbeta med unga i olika slags utanförskap. Verksamheterna Exit och Passus riktar sig exempelvis till individer som vill lämna nationella rörelser respektive kriminella gäng.

Botkyrka, Huddinge och Haninge kommun deltar i det nya projektet som går under namnet ”Kunskapslyftet 2017”. Pluralism- och dialoginstitutet vid Fryshuset har tagit fram ett utbildningspaket med fokus på demokratifrämjande insatser som utgår från de problemområden och kunskapsbrister kommunerna identifierat.

180 personer är på plats när den första av två heldagsutbildningar genomförs med bidrag från Fredsmiljonen som FBA delar ut till verksamheter och projekt för att stärka ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle i Sverige. De är verksamma inom bland annat skolan, socialtjänsten och polisen. Ytterligare 140 personer har anmält sig till nästa heldagsutbildning. Därtill kommer fem till sex personer från varje kommun, flera med strategiskt ansvar, att gå en fördjupande utbildning under sex halvdagar. Fryshuset tar också fram ett utbildningsmaterial för skolor som vill arbeta med frågorna.

– För att få till en förändring krävs det långsiktighet. Jag tror vi har stora möjligheter att ta det här vidare. Det finns stort intresse i kommunerna, säger Simón Cabrera Ebers.

Samarbetet gynnar alla. Genom kommunerna får Fryshuset möjlighet att nå ut till viktiga aktörer som träffar unga varje dag. Kommunerna får i gengäld tips på metoder och förhållningssätt som gör dem bättre rustade att stötta unga att stå upp för demokratiska värden i mötet med polarisering och extremism.

Lena Felldin, specialpedagog och gymnasielärare, går utbildningen tillsammans med sina kollegor – kurator, skolsköterska och biträdande rektor – från en av Huddinges gymnasieskolor. Hon är nöjd med dagen.

– Vi trevar lite i mörkret när det gäller dessa frågor. Idag har vi grundat och förstått hur komplext det är. Nu behöver vi fundera vidare på hur vi ska lägga upp handlingsplaner, samordna och hantera allt det vi hört om idag, säger Lena Felldin och tillägger att hon gärna vill fortsätta träffa andra som jobbar i skolmiljö för att utbyta erfarenheter.

Under dagen får deltagarna möta aktörer med olika infallsvinklar: professorer, praktiker och civilsamhället.

Hanif Azizi berättar sin historia som illustrerar hur radikalisering kan gå till. Han kom ensam till Sverige som 9-åring. Tio år senare, när han som nybakad gymnasiestudent reste tillbaka till Mellanöstern för att återförenas med sin mamma var han nära att rekryteras till en väpnad grupp. Men livet tog en annan vändning och idag arbetar han som polis i Stockholms nordvästra förorter.

Representanter för Fryshusets ungdomsambassadörer i Almedalen och Tillsammans för Sverige delar med sig av sina erfarenheter av hur man kan arbeta med ungas delaktighet, frågor som rör identitet och tolerans.

Rädda Barnen informerar om den så kallade orostelefonen som organisationen bemannar på uppdrag av den nationella samordnaren. Dit kan vem som helst som känner oro över en ungdoms åsikter eller beteende ringa anonymt och få vägledning.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter