Inkluderande fredsprocess i Colombia

Inbördeskriget har på olika sätt påverkat livet för miljoner colombianer. Av internflyktingarna i landet är de flesta kvinnor, och många kvinnor och flickor har också fallit offer för sexuellt våld som väpnade grupper står bakom. Ett projekt finansierat av FBA:s 1325-bidrag syftar till att öka kvinnors deltagande och inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den pågående fredsprocessen i Colombia.

I november 2016 skrev den colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett historiskt fredsavtal efter mer än femtio års inbördeskrig. Under förhandlingarna som ledde till avtalet deltog olika kvinnoorganisationer för att kampanja för att ett jämställdhetsperspektiv skulle inkluderas i avtalet. Ett resultat av deras ansträngningar är att över hundra olika åtgärder som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv finns inskrivna i avtalstexten.

Under 2017 startade svenska Forum Syd och deras colombianska partnerorganisation Casa de la Memoria projektet ”Quipu Warmi: Building a peaceful future” som finansieras av FBA:s 1325-bidrag. Projektet drivs i den extremt krigsdrabbade Huilaregionen i Colombia, och verkar för att ett jämställdhetsperspektiv också ska finnas när fredsavtalet implementeras i regionen.

Tre lokala organisationer som samlar kvinnor från olika grupper i Huila deltar i projektet. De heter Mujeres Tejedoras, en organisation för kvinnor som tillhör Colombias ursprungsfolk, Asociación de Mujeres por un Nuevo Paraíso, en organisation för kvinnor som är jordbrukare, och Asociación Gastronómica de Mujeres Desplazadas Pa’Degustar, en organisation för kvinnor som fallit offer för sexuellt våld eller tvingats bli internflyktingar på grund av kriget i Colombia.

Medlemmarna i de tre organisationerna har identifierat flera hinder för kvinnor i Huila att delta i fredsprocessen. Fysiskt och verbalt våld mot kvinnor är utbrett, och kvinnor som tar plats i offentligheten möts ofta av negativa attityder. Kvinnor i regionen är också traditionellt sett ansvariga att ta hand om hushåll och barn; ett obetalt arbete på obekväma tider som ofta hindrar kvinnor från att kunna delta i de möten som hålls om den lokala implementeringen av fredsavtalet.

Medlemmarna i de tre organisationerna har även tagit fram strategier för att övervinna hindren de definierat. Strategierna handlar om att stärka kvinnor, stärka organisationer och stärka kommunikations- och påverkansarbetet.

Strategin för att stärka kvinnor i Huila innefattar bland annat självhjälpsmöten, ledarskapsträning och utbildning i presentationsteknik. Insatserna har resulterat i att deltagarna har fått en mer positiv bild av kvinnor som ledare, ökade kunskaper om mänskliga rättigheter och jämställdhet, och om hur väpnade konflikter generellt påverkar kvinnor på ett annat sätt än män.
– Vi har också deltagit i aktiviteter där vi analyserat olika delar av fredsavtalet i Colombia, och diskuterat den viktiga roll som kvinnor spelar i implementeringen av avtalet samt de rättigheter vi har, säger María Ruth som är ledare för Asociación Gastronómica de Mujeres Desplazadas Pa’Degustar.

Strategin för att stärka de tre organisationerna innefattar att skapa en specifik utvecklingsplan för vardera organisation, administrativt och finansiellt stöd, och möten där kvinnor från olika organisationer kan nätverka med varandra.
– Jag vill understryka hur viktigt det är att kvinnor som är bönder, ursprungsfolk och krigsoffer får mötas och byta erfarenheter. Vi har alla olika syn på vissa saker men vi har ett gemensamt mål om att våra rättigheter ska erkännas och respekteras, säger Luz Nidia Finscué, medlem i Mujeres Tejedoras.

Strategin för kommunikations- och påverkansarbete innefattar att identifiera de tre organisationernas mål och vision. Strategin innefattar också att arrangera möten mellan organisationerna, ansvariga politiker och andra relevanta aktörer, där kvinnoorganisationerna kan presentera olika problem deras medlemmar ställs inför och möjliga lösningar på problemen.

Asociación de Mujeres por un Nuevo Paraíso har till exempel med stöd av projektet lyckats ansöka om att få köpa en bit land av staten. Marken ska användas till ett kollektivt jordbruksprojekt.
– Vi har lyckats ställa krav på att vår rättighet till mark ska respekteras, så att vi har någonstans där vi kan arbeta och försörja oss, säger Yamile, en medlem i organisationen.

Foto: Casa de la Memoria, Forum Syd

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA startar ledarskapsprogram för unga fredsbyggare i Liberia

Hur ska Liberias unga få en större roll i arbetet för fred och försoning? FBA vill förbättra förutsättningarna för ungas deltagande med ett nytt ledarskapsprogram. Syftet är att stärka freds- och ungdomsorganisationers nätverk och kapacitet att förebygga och lösa konflikter på lokal nivå.

2018-02-09 21:24

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Ruth Bourke Berglund

  Increased number of attacks against peace workers – how do we strengthen safety?

  BOOM! Despite being prepared, and standing behind a reinforced concrete wall, we are all taken by surprise as the shockwave hits the wall followed by earth and debris raining down on the roof above. Somewhat shaken we remove our earplugs and await the signal “All clear” from the instructor before allowing the course participants to walk around to see the effects of 100 grams of explosives. Just a regular day on the job….

  The course “Protection against ... Läs hela inlägget »

  2018-02-15 13:50
 • Skrivet av Kristian Edqvist

  Att rusta en fredsarbetare

  ”Vad gör just dig lämplig att ansvara för FBA:s insatsförberedande utbildningar?” hörde jag min blivande chef, Maria, fråga mig under anställningsintervjun.

  Jag våndades när jag fick frågan. Att vara ansvarig för att andra människor i möjligaste mån är rustade för sina kommande uppdrag i främmande miljöer, som i varierande grad är att betrakta som påfrestande och farliga, är enligt mig att visas ett enormt förtroende.

  Sannolikt satt jag där och skruvade på mig, orolig som jag var att ... Läs hela inlägget »

  2018-01-31 13:16
 • Skrivet av Emma Skeppström

  Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

  I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter.

  Ett antal försök att bilda regeringar och skapa fredsavtal har gjorts under åren men resultaten har varit blygsamma. Sedan 2012 har det dock skett en viss positiv utveckling. En ... Läs hela inlägget »

  2018-01-17 09:56
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på kvinnor, fred och säkerhet, Mali och Mellanöstern

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter