Inkluderande fredsprocess i Colombia

Inbördeskriget har på olika sätt påverkat livet för miljoner colombianer. Av internflyktingarna i landet är de flesta kvinnor, och många kvinnor och flickor har också fallit offer för sexuellt våld som väpnade grupper står bakom. Ett projekt finansierat av FBA:s 1325-bidrag syftar till att öka kvinnors deltagande och inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den pågående fredsprocessen i Colombia.

I november 2016 skrev den colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett historiskt fredsavtal efter mer än femtio års inbördeskrig. Under förhandlingarna som ledde till avtalet deltog olika kvinnoorganisationer för att kampanja för att ett jämställdhetsperspektiv skulle inkluderas i avtalet. Ett resultat av deras ansträngningar är att över hundra olika åtgärder som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv finns inskrivna i avtalstexten.

Under 2017 startade svenska Forum Syd och deras colombianska partnerorganisation Casa de la Memoria projektet ”Quipu Warmi: Building a peaceful future” som finansieras av FBA:s 1325-bidrag. Projektet drivs i den extremt krigsdrabbade Huilaregionen i Colombia, och verkar för att ett jämställdhetsperspektiv också ska finnas när fredsavtalet implementeras i regionen.

Tre lokala organisationer som samlar kvinnor från olika grupper i Huila deltar i projektet. De heter Mujeres Tejedoras, en organisation för kvinnor som tillhör Colombias ursprungsfolk, Asociación de Mujeres por un Nuevo Paraíso, en organisation för kvinnor som är jordbrukare, och Asociación Gastronómica de Mujeres Desplazadas Pa’Degustar, en organisation för kvinnor som fallit offer för sexuellt våld eller tvingats bli internflyktingar på grund av kriget i Colombia.

Medlemmarna i de tre organisationerna har identifierat flera hinder för kvinnor i Huila att delta i fredsprocessen. Fysiskt och verbalt våld mot kvinnor är utbrett, och kvinnor som tar plats i offentligheten möts ofta av negativa attityder. Kvinnor i regionen är också traditionellt sett ansvariga att ta hand om hushåll och barn; ett obetalt arbete på obekväma tider som ofta hindrar kvinnor från att kunna delta i de möten som hålls om den lokala implementeringen av fredsavtalet.

Medlemmarna i de tre organisationerna har även tagit fram strategier för att övervinna hindren de definierat. Strategierna handlar om att stärka kvinnor, stärka organisationer och stärka kommunikations- och påverkansarbetet.

Strategin för att stärka kvinnor i Huila innefattar bland annat självhjälpsmöten, ledarskapsträning och utbildning i presentationsteknik. Insatserna har resulterat i att deltagarna har fått en mer positiv bild av kvinnor som ledare, ökade kunskaper om mänskliga rättigheter och jämställdhet, och om hur väpnade konflikter generellt påverkar kvinnor på ett annat sätt än män.
– Vi har också deltagit i aktiviteter där vi analyserat olika delar av fredsavtalet i Colombia, och diskuterat den viktiga roll som kvinnor spelar i implementeringen av avtalet samt de rättigheter vi har, säger María Ruth som är ledare för Asociación Gastronómica de Mujeres Desplazadas Pa’Degustar.

Strategin för att stärka de tre organisationerna innefattar att skapa en specifik utvecklingsplan för vardera organisation, administrativt och finansiellt stöd, och möten där kvinnor från olika organisationer kan nätverka med varandra.
– Jag vill understryka hur viktigt det är att kvinnor som är bönder, ursprungsfolk och krigsoffer får mötas och byta erfarenheter. Vi har alla olika syn på vissa saker men vi har ett gemensamt mål om att våra rättigheter ska erkännas och respekteras, säger Luz Nidia Finscué, medlem i Mujeres Tejedoras.

Strategin för kommunikations- och påverkansarbete innefattar att identifiera de tre organisationernas mål och vision. Strategin innefattar också att arrangera möten mellan organisationerna, ansvariga politiker och andra relevanta aktörer, där kvinnoorganisationerna kan presentera olika problem deras medlemmar ställs inför och möjliga lösningar på problemen.

Asociación de Mujeres por un Nuevo Paraíso har till exempel med stöd av projektet lyckats ansöka om att få köpa en bit land av staten. Marken ska användas till ett kollektivt jordbruksprojekt.
– Vi har lyckats ställa krav på att vår rättighet till mark ska respekteras, så att vi har någonstans där vi kan arbeta och försörja oss, säger Yamile, en medlem i organisationen.

Foto: Casa de la Memoria, Forum Syd

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter