Projektbidrag 2016

Under 2016 fick sex aktörer stöd av FBA.

Plan International Sverige beviljas 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Women and girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor-Leste” som är en fortsättning på tidigare projekt som fått stöd av FBA. Projektets syfte är att öka kvinnors deltagande på lokal nivå, minska våld i hemmet samt stärka kapaciteten hos lokala organisationer. Detta ska göras genom utbildningar och informationsspridning bland annat genom radio och TV. Organisationen har sen tidigare identifierat genusbaserat våld som det största hindret för kvinnors deltagande, och för att skapa bättre förutsättningar för deltagande fokuserar organisationen därför även på kunskapsspridning och påverkansarbete både lokalt och nationellt gällande genusbaserat våld.

Conciliation Resources beviljas 1 800 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Strengthening women’s roles in peace and security efforts in the border areas of the Democratic Republic of Congo, South Sudan and Central African Republic”. Projektet syftar till att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande i DR Kongo, Centralafrikanska republiken och Sydsudan och kommer att genomföras på både lokal och nationell nivå. Eftersom projektet fokuserar på gränsområdena mellan dessa länder ska arbetet även vara gränsöverskridande. Organisationen kommer till exempel att genomföra en undersökning i varje land om kvinnors egen syn på deras deltagande i fredsbyggande. Resultatet kommer sedan presenteras i tre rapporter, som kommer att ligga till grund för framtida insatser. Baserat på lärdomarna kommer sedan projektet att rikta kapacitetsbyggande stöd till tre lokala kvinnoorganisationer. Projektet avser även stärka samarbetet mellan organisationerna över landsgränserna, och kommer att utveckla en multimediaprodukt, både för att samla in lärdomar men också i utbildningssyfte för personer med begränsad läskunnighet.

Operation 1325 beviljas 600 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Medlingslabbet” med syfte att stärka kvinnor som aktiva medlare i konflikt- och postkonfliktländer, vilket ska bidra till en fredlig och hållbar återuppbyggnad av samhällena. Medlingslabbet syftar också till att förstärka kontextuell kunskap och vill därför sammanföra fredsaktörer i olika världsdelar och bygga upp ett nätverk för dessa kvinnor. För att uppnå detta fokuserar projektet på att stärka kvinnors kapacitet i kvinno- och fredsorganisationer i MENA-regionen och i Colombia. Projektet kommer också utveckla och lansera en digital sida för Medlingslabbet, för att dokumentera och sprida erfarenheter.

Kvinna till Kvinna beviljas 1 200 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Methods, learning and sharing of experiences – next steps in working strategically with women, peace and security implementation” som syftar till att stärka kapaciteten hos Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer och deras arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Partnerorganisationerna i projektet är aktiva i DR Kongo, Israel, Palestina, Georgien och Irak. Fokus i projektet är påverkansarbete, erfarenhetsdelning, kontextanpassning av metodmaterial och kapacitetsbyggande insatser. Aktiviteter inom projektet kommer bland annat att vara utbildningar och erfarenhetsutbyten mellan de olika organisationerna för att stötta dessa att arbeta mer strategiskt. Delar av projektet bygger också vidare på tidigare projekt som beviljats medel från FBA.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) beviljas 1 700 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Promoting inclusive security – women organizations as key actors in implementing UNSCR 1325 in Cameroon, DR Congo and Nigeria (Phase II)”. Projektet, som är ett samarbete mellan IKFF och deras systerorganisationer i DR Kongo, Nigeria och Kamerun (WILPF sections), syftar till att främja genomförandet av resolution 1325. En stor del av projektet fokuserar på att öka kvinnors deltagande i valprocesser, både som väljare och som politiska aktörer, genom konceptet ”Women’s Situation Room”. Det omfattar påverkansarbete och dialog med politiska partier för att uppmuntra nomineringen av kvinnliga kandidater, men också utbildningar i resolution 1325, medling och dialogmöten för att förebygga våld i samband med kommande val. IKFF kommer också stötta sina systerorganisationer för ökad kompetens och kapacitet att samla in, sammanställa och presentera egen data, genomföra uppföljning av genomförandet av resolution 1325 på nationell nivå samt hur informations- och kommunikationsteknologi kan användas för mer strategiskt påverkansarbete.

Centralasiengrupperna beviljas 700 000 kronor

Pengarna ska gå till projektet ”Young women’s movement building and empowerment in post-conflict southern Kyrgyzstan”. Projektet syftar till att öka kvinnors deltagande i södra Kirgizistan genom att stärka lokala organisationer, både med utbildning och kapacitetsstärkande insatser. Genom flera utbildningar, workshops och nätverksmöten rörande olika tematiska områden, som resolution 1325, mänskliga rättigheter och säkerhet, vill Centralasiengrupperna öka kunskapen och kapaciteten hos organisationerna. Det kommer även genomföras Training of Trainers för att bibehålla och sprida kunskaperna från de tematiska områdena. Projektet kommer också innefatta upprättande av stödfunktioner för att unga kvinnor själva ska genomföra fredsinitiativ på lokal nivå.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2015.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ett års valobservation i backspegeln

Liberia, Kirgizistan och Honduras. Kenya, Kosovo och Nepal. Det är bara några av de länder som hållit val under 2017, och som FBA har sänt valobservatörer till. ”Det har varit ett väldigt spännande år med valobservationsverksamheten. Och 2018 ser lika spännande ut, med kommande val i bland annat Ryssland, Kambodja och Zimbabwe”, säger Maja Tjernström som arbetar med valobservation på FBA.

2017-12-22 14:32

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Emma Skeppström

  Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

  I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter.

  Ett antal försök att bilda regeringar och skapa fredsavtal har gjorts under åren men resultaten har varit blygsamma. Sedan 2012 har det dock skett en viss positiv utveckling. En ... Läs hela inlägget »

  2018-01-17 09:56
 • Skrivet av Helen Wilandh

  Kongo, Kabila och krisberedskap

  Den 20 december 2017 presenterade Sveriges försvarsberedning sin rapport ”Motståndskraft”. Enligt rapporten utgör samhällets motståndskraft en grund för säkerhet. Den enskildes eget ansvarstagande är en viktig del av samhällets förmåga att motstå och lindra konsekvenser av eventuella kriser och störningar.

  När jag läste rapporten kom jag att tänka på när jag arbetade för FN:s humanitära samordningskontor i Goma, Demokratiska republiken Kongo (DRK). Goma – den vackra, kaotiska och sönderskjutna staden med förmodligen historiens största FN-styrka på plats. ... Läs hela inlägget »

  2018-01-08 09:58
 • Skrivet av Sofia Zitouni

  Hopp och maktlöshet på Västbanken – 2018 måste bli ett bättre år

  Jag sitter i Stockholm och noterar att snön inte har behagat att infinna sig innan julafton. Folk springer runt för att fixa den sista julshoppingen och ljudet av julmusik hörs överallt. Det luktar till och med jul. Det är mysigt och tryggt. Trots detta känner jag mig illa till mods. I mina öron ringer andra toner. Jag känner andra lukter. De senaste veckorna har präglats av oro efter den nya politiska utvecklingen. Jag satt bara för ... Läs hela inlägget »

  2017-12-21 14:44
Photo

Eldridge Adolfo

Eldridge Adolfo är expert på Sydsudan, Colombia, Sierra Leone och preventiv diplomati

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter