Projektbidrag 2015

Under 2015 fick sex aktörer stöd av FBA.

Global Network of Women Peacebuilders – International Civil Society Action Network (GNWP–ICAN) får 2 550 000 kronor

Pengarna går till andra fasen av projektet ”Implementing Locally, Inspiring Globally: An integrated approach to mobilizing local and global actors to contribute towards better implementation of UNSCR 1325, 1820 and the supporting resolutions on Women, Peace and Security”. Projektet fokuserar på att öka medvetenheten och kapaciteten hos kvinnor att använda resolution 1325 och andra juridiska mekanismer tillgängliga på internationell, regional och nationell nivå för att skydda kvinnors rättigheter och säkerställa kvinnors deltagande i beslutsfattande, fredsbyggande och konfliktförebyggande. Projektet bygger på GNWP:s egna implementeringsstrategi som syftar till att skapa bättre kanaler för samverkan mellan lokala beslutsfattare, traditionella och religiösa ledare, lokala kvinnoorganisationer och andra relevanta lokala aktörer. Projektet är en förlängning på ett tidigare projekt som fått stöd av FBA, och implementeras i Colombia, Sierra Leone och Liberia.

Kvinna till Kvinna får 750 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Skapa nycklar för kvinnoorganisationers deltagande”. Projektet fokuserar på att stärka kvinnoorganisationer i Armenien, Bosnien, Demokratiska republiken Kongo, Israel, staten Palestina och Irak genom internationellt synliggörande och erfarenhetsutbyte. Projektet ska även stärka organisationerna i deras nationella arbete och i deras trovärdighet som påverkansaktörer. I samband med firandet av 15-årsjubiléet av resolution 1325 och säkerhetsrådets årliga öppna debatt om kvinnor, fred och säkerhet under hösten 2015 ska ett publikt event arrangeras i New York för att synliggöra kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden. Kvinna till Kvinna ska formulera och sprida kvinnoorganisationernas analyser och erfarenheter till relevanta aktörer. Tre interna workshops ska dessutom arrangeras på plats i New York.

Corporación de Investigación Social y Económica (CIASE) får 250 000 kronor

Pengarna går till projektet ”UNSCR 1325, a tool for indigenous women in the path of constructing sustainable peace in their communities”. Syftet är att stärka kvinnor från ursprungsbefolkningen i Colombia och deras kunskap om resolution 1325, och främja kvinnornas aktiva deltagande i fredsbyggande aktiviteter. Inom ramen för projektet ska även en nationell rapport om implementeringen av resolution 1325 i Colombia tas fram av kvinnor som representerar ursprungsbefolkningen. Rapporten ska särskilt belysa deras behov och rättigheter i den pågående fredsprocessen i landet.

Crisis Management Initiative får 1 450 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Sowing the Seeds for Inclusive Political Dialogue in South Sudan: engaging women’s voices”. Det är ett projekt för att främja kvinnors deltagande i den pågående fredsprocessen i Sydsudan. Huvudfokus är att skapa strategier för samarbete och dialog mellan politiska beslutsfattare och civilsamhälle, till exempel lokala kvinnoorganisationer och kvinnliga parlamentariker.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) får 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Promoting inclusive security – Women organizations as key actors in implementing UNSCR 1325 in Cameroon, DR Congo and Nigeria”. Projektet ska stärka kvinnoorganisationer i DR Kongo, Nigeria och Kamerun genom att ge verktyg för att förbättra organisationsstrukturer, arbetsmiljö och projektimplementering. Målet är att aktivisterna ska öka sitt inflytande i de nationella och regionala processerna som fokuserar på konfliktförebyggande åtgärder i linje med resolution 1325 och efterföljande resolutioner. Projektet bygger vidare på ett annat projekt som tidigare fått stöd av FBA.

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse får 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Women and Girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor Leste”. Projektet ska öka kvinnors och flickors deltagande i beslutsfattande organ på lokal nivå i Östtimor, motverka könsbaserat våld samt stärka kapaciteten hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Projektet bygger på samverkan med lokala organisationer för att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheter, lokala beslutsfattare och religiösa byledare. Det ska leda till en ökad medvetenhet om vikten av kvinnors och flickors deltagande i lokala beslutsforum, och stärka kvinnors och flickors rättigheter i de traditionella beslutsforumen, så kallade Lisan. Projektet är en fortsättning på ett projekt som tidigare beviljats stöd av FBA.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2014.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ett års valobservation i backspegeln

Liberia, Kirgizistan och Honduras. Kenya, Kosovo och Nepal. Det är bara några av de länder som hållit val under 2017, och som FBA har sänt valobservatörer till. ”Det har varit ett väldigt spännande år med valobservationsverksamheten. Och 2018 ser lika spännande ut, med kommande val i bland annat Ryssland, Kambodja och Zimbabwe”, säger Maja Tjernström som arbetar med valobservation på FBA.

2017-12-22 14:32

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Emma Skeppström

  Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

  I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter.

  Ett antal försök att bilda regeringar och skapa fredsavtal har gjorts under åren men resultaten har varit blygsamma. Sedan 2012 har det dock skett en viss positiv utveckling. En ... Läs hela inlägget »

  2018-01-17 09:56
 • Skrivet av Helen Wilandh

  Kongo, Kabila och krisberedskap

  Den 20 december 2017 presenterade Sveriges försvarsberedning sin rapport ”Motståndskraft”. Enligt rapporten utgör samhällets motståndskraft en grund för säkerhet. Den enskildes eget ansvarstagande är en viktig del av samhällets förmåga att motstå och lindra konsekvenser av eventuella kriser och störningar.

  När jag läste rapporten kom jag att tänka på när jag arbetade för FN:s humanitära samordningskontor i Goma, Demokratiska republiken Kongo (DRK). Goma – den vackra, kaotiska och sönderskjutna staden med förmodligen historiens största FN-styrka på plats. ... Läs hela inlägget »

  2018-01-08 09:58
 • Skrivet av Sofia Zitouni

  Hopp och maktlöshet på Västbanken – 2018 måste bli ett bättre år

  Jag sitter i Stockholm och noterar att snön inte har behagat att infinna sig innan julafton. Folk springer runt för att fixa den sista julshoppingen och ljudet av julmusik hörs överallt. Det luktar till och med jul. Det är mysigt och tryggt. Trots detta känner jag mig illa till mods. I mina öron ringer andra toner. Jag känner andra lukter. De senaste veckorna har präglats av oro efter den nya politiska utvecklingen. Jag satt bara för ... Läs hela inlägget »

  2017-12-21 14:44
Photo

Eldridge Adolfo

Eldridge Adolfo är expert på Sydsudan, Colombia, Sierra Leone och preventiv diplomati

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter