Projektbidrag 2015

Under 2015 fick sex aktörer stöd av FBA.

Global Network of Women Peacebuilders – International Civil Society Action Network (GNWP–ICAN) får 2 550 000 kronor

Pengarna går till andra fasen av projektet ”Implementing Locally, Inspiring Globally: An integrated approach to mobilizing local and global actors to contribute towards better implementation of UNSCR 1325, 1820 and the supporting resolutions on Women, Peace and Security”. Projektet fokuserar på att öka medvetenheten och kapaciteten hos kvinnor att använda resolution 1325 och andra juridiska mekanismer tillgängliga på internationell, regional och nationell nivå för att skydda kvinnors rättigheter och säkerställa kvinnors deltagande i beslutsfattande, fredsbyggande och konfliktförebyggande. Projektet bygger på GNWP:s egna implementeringsstrategi som syftar till att skapa bättre kanaler för samverkan mellan lokala beslutsfattare, traditionella och religiösa ledare, lokala kvinnoorganisationer och andra relevanta lokala aktörer. Projektet är en förlängning på ett tidigare projekt som fått stöd av FBA, och implementeras i Colombia, Sierra Leone och Liberia.

Kvinna till Kvinna får 750 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Skapa nycklar för kvinnoorganisationers deltagande”. Projektet fokuserar på att stärka kvinnoorganisationer i Armenien, Bosnien, Demokratiska republiken Kongo, Israel, staten Palestina och Irak genom internationellt synliggörande och erfarenhetsutbyte. Projektet ska även stärka organisationerna i deras nationella arbete och i deras trovärdighet som påverkansaktörer. I samband med firandet av 15-årsjubiléet av resolution 1325 och säkerhetsrådets årliga öppna debatt om kvinnor, fred och säkerhet under hösten 2015 ska ett publikt event arrangeras i New York för att synliggöra kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden. Kvinna till Kvinna ska formulera och sprida kvinnoorganisationernas analyser och erfarenheter till relevanta aktörer. Tre interna workshops ska dessutom arrangeras på plats i New York.

Corporación de Investigación Social y Económica (CIASE) får 250 000 kronor

Pengarna går till projektet ”UNSCR 1325, a tool for indigenous women in the path of constructing sustainable peace in their communities”. Syftet är att stärka kvinnor från ursprungsbefolkningen i Colombia och deras kunskap om resolution 1325, och främja kvinnornas aktiva deltagande i fredsbyggande aktiviteter. Inom ramen för projektet ska även en nationell rapport om implementeringen av resolution 1325 i Colombia tas fram av kvinnor som representerar ursprungsbefolkningen. Rapporten ska särskilt belysa deras behov och rättigheter i den pågående fredsprocessen i landet.

Crisis Management Initiative får 1 450 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Sowing the Seeds for Inclusive Political Dialogue in South Sudan: engaging women’s voices”. Det är ett projekt för att främja kvinnors deltagande i den pågående fredsprocessen i Sydsudan. Huvudfokus är att skapa strategier för samarbete och dialog mellan politiska beslutsfattare och civilsamhälle, till exempel lokala kvinnoorganisationer och kvinnliga parlamentariker.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) får 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Promoting inclusive security – Women organizations as key actors in implementing UNSCR 1325 in Cameroon, DR Congo and Nigeria”. Projektet ska stärka kvinnoorganisationer i DR Kongo, Nigeria och Kamerun genom att ge verktyg för att förbättra organisationsstrukturer, arbetsmiljö och projektimplementering. Målet är att aktivisterna ska öka sitt inflytande i de nationella och regionala processerna som fokuserar på konfliktförebyggande åtgärder i linje med resolution 1325 och efterföljande resolutioner. Projektet bygger vidare på ett annat projekt som tidigare fått stöd av FBA.

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse får 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Women and Girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor Leste”. Projektet ska öka kvinnors och flickors deltagande i beslutsfattande organ på lokal nivå i Östtimor, motverka könsbaserat våld samt stärka kapaciteten hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Projektet bygger på samverkan med lokala organisationer för att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheter, lokala beslutsfattare och religiösa byledare. Det ska leda till en ökad medvetenhet om vikten av kvinnors och flickors deltagande i lokala beslutsforum, och stärka kvinnors och flickors rättigheter i de traditionella beslutsforumen, så kallade Lisan. Projektet är en fortsättning på ett projekt som tidigare beviljats stöd av FBA.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2014.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Så stärks regionala krafter för fred i Afrika

Miljoner människor i Afrika söder om Sahara är på flykt på grund av krig. Nu inleder FBA samarbeten med flera organisationer i regionen för att bidra till en fredlig utveckling. Ett av samarbetena är med ECOWAS, en organisation för 15 länder i Västafrika, där FBA bland annat erbjuder utbildning för nyckelpersoner.

2017-11-10 12:48

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Krister Fahlstedt

  Paradiset och kriget sida vid sida

  Ett kontrasternas land. Å ena sidan ett paradis med några av världens vackraste stränder och bästa dykvatten. Å andra sidan en nation härjad av decennielånga, oavslutade inbördeskrig. Ett land som rankas högt i jämställdhetssammanhang och som haft två kvinnliga statsöverhuvuden. Samtidigt som det nu styrs av en man med ett ytterst tveksamt förhållningssätt till mänskliga rättigheter. En hundramiljonersnation där rikedom och lyx återfinns sida vid sida med bottenlös fattigdom.

  Filippinerna – mitt hem och min arbetsplats sedan ... Läs hela inlägget »

  2017-11-06 11:09
 • Skrivet av Magnus Jacobson Silverryd

  Vapen mot våldet

  Den matt silverglänsande metalltackan som vandrar från hand till hand mellan konferensdeltagarna väger ungefär fyra kilo. En måhända ganska vardaglig observation om det inte varit för sammanhanget: konferensdeltagarna är internationella experter i avväpning, demobilisering och återanpassning av ex-kombattanter, och kommer från i stort sett samtliga delar av FN. De har samlats i Stockholm för att under FBA:s värdskap revidera FN:s globala riktlinjer för DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Råvaran till metalltackan är en nedsmält AK-47, en så ... Läs hela inlägget »

  2017-10-30 17:02
 • Skrivet av Måns Hanssen

  Säkerhetssektorreform i Mali, som låsningarna i en bostadsrättsförening

  Säkerhetssektorreform (SSR) är en viktig del i den pågående fredsprocessen i Mali, därom råder inga tvivel. I ett konfliktdrabbat land behöver ofta säkerhetssektorn, med bland annat polis, militär, tull och gränsbevakning, reformeras och ställas under demokratisk kontroll. Utmaningen i Mali handlar dock inte om vad som ska göras utan hur det ska göras.

  Under 2015 tecknades ett fredsavtal mellan Malis regering och de två väpnade rebellkoalitionerna CMA och Plattformen, men i fredsavtalet finns det inte specificerat hur ... Läs hela inlägget »

  2017-10-27 10:16
Photo

Gabriela Elroy

Gabriela är expert på kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter