Projektbidrag 2015

Under 2015 fick sex aktörer stöd av FBA.

Global Network of Women Peacebuilders – International Civil Society Action Network (GNWP–ICAN) får 2 550 000 kronor

Pengarna går till andra fasen av projektet ”Implementing Locally, Inspiring Globally: An integrated approach to mobilizing local and global actors to contribute towards better implementation of UNSCR 1325, 1820 and the supporting resolutions on Women, Peace and Security”. Projektet fokuserar på att öka medvetenheten och kapaciteten hos kvinnor att använda resolution 1325 och andra juridiska mekanismer tillgängliga på internationell, regional och nationell nivå för att skydda kvinnors rättigheter och säkerställa kvinnors deltagande i beslutsfattande, fredsbyggande och konfliktförebyggande. Projektet bygger på GNWP:s egna implementeringsstrategi som syftar till att skapa bättre kanaler för samverkan mellan lokala beslutsfattare, traditionella och religiösa ledare, lokala kvinnoorganisationer och andra relevanta lokala aktörer. Projektet är en förlängning på ett tidigare projekt som fått stöd av FBA, och implementeras i Colombia, Sierra Leone och Liberia.

Kvinna till Kvinna får 750 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Skapa nycklar för kvinnoorganisationers deltagande”. Projektet fokuserar på att stärka kvinnoorganisationer i Armenien, Bosnien, Demokratiska republiken Kongo, Israel, staten Palestina och Irak genom internationellt synliggörande och erfarenhetsutbyte. Projektet ska även stärka organisationerna i deras nationella arbete och i deras trovärdighet som påverkansaktörer. I samband med firandet av 15-årsjubiléet av resolution 1325 och säkerhetsrådets årliga öppna debatt om kvinnor, fred och säkerhet under hösten 2015 ska ett publikt event arrangeras i New York för att synliggöra kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden. Kvinna till Kvinna ska formulera och sprida kvinnoorganisationernas analyser och erfarenheter till relevanta aktörer. Tre interna workshops ska dessutom arrangeras på plats i New York.

Corporación de Investigación Social y Económica (CIASE) får 250 000 kronor

Pengarna går till projektet ”UNSCR 1325, a tool for indigenous women in the path of constructing sustainable peace in their communities”. Syftet är att stärka kvinnor från ursprungsbefolkningen i Colombia och deras kunskap om resolution 1325, och främja kvinnornas aktiva deltagande i fredsbyggande aktiviteter. Inom ramen för projektet ska även en nationell rapport om implementeringen av resolution 1325 i Colombia tas fram av kvinnor som representerar ursprungsbefolkningen. Rapporten ska särskilt belysa deras behov och rättigheter i den pågående fredsprocessen i landet.

Crisis Management Initiative får 1 450 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Sowing the Seeds for Inclusive Political Dialogue in South Sudan: engaging women’s voices”. Det är ett projekt för att främja kvinnors deltagande i den pågående fredsprocessen i Sydsudan. Huvudfokus är att skapa strategier för samarbete och dialog mellan politiska beslutsfattare och civilsamhälle, till exempel lokala kvinnoorganisationer och kvinnliga parlamentariker.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) får 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Promoting inclusive security – Women organizations as key actors in implementing UNSCR 1325 in Cameroon, DR Congo and Nigeria”. Projektet ska stärka kvinnoorganisationer i DR Kongo, Nigeria och Kamerun genom att ge verktyg för att förbättra organisationsstrukturer, arbetsmiljö och projektimplementering. Målet är att aktivisterna ska öka sitt inflytande i de nationella och regionala processerna som fokuserar på konfliktförebyggande åtgärder i linje med resolution 1325 och efterföljande resolutioner. Projektet bygger vidare på ett annat projekt som tidigare fått stöd av FBA.

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse får 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Women and Girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor Leste”. Projektet ska öka kvinnors och flickors deltagande i beslutsfattande organ på lokal nivå i Östtimor, motverka könsbaserat våld samt stärka kapaciteten hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Projektet bygger på samverkan med lokala organisationer för att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheter, lokala beslutsfattare och religiösa byledare. Det ska leda till en ökad medvetenhet om vikten av kvinnors och flickors deltagande i lokala beslutsforum, och stärka kvinnors och flickors rättigheter i de traditionella beslutsforumen, så kallade Lisan. Projektet är en fortsättning på ett projekt som tidigare beviljats stöd av FBA.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2014.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter