Projektbidrag 2014

Under 2014 delades bidrag ut till fem olika projekt.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Sverige, IKFF Sverige, har tilldelats 1 500 000 kronor för projektet ”Women´s Power to Stop War”

IKFF Sveriges projekt har det övergripande syftet att stärka kapaciteten hos kvinnor som är medlemmar i internationella IKFF i deras arbete med att genomföra agendan för kvinnor, fred och säkerhet på lokal, nationell och internationell nivå. Projektet ska, genom nätverksbyggande, erfarenhetsutbyten och kapacitetsstärkande insatser, leda till att IKFF Sveriges samarbetsorganisationer har ökat sin kunskap och sin kapacitet att tillämpa arbetsmetoder och strategier i sitt lokala arbete. Projektet ska även leda till att fler kan genomföra utbildningar i resolution 1325 och externa aktörer, såväl som lokala beslutsfattare, ska ha stärkt sin kunskap i hur resolution 1325 och nationella handlingsplaner för 1325 kan användas i det dagliga arbetet. IKFF Sverige är huvudansvarig för projektets genomförande och aktiviteterna genomförs i samarbete med lokala samarbetsorganisationer, så kallade systersektioner, från DR Kongo och Nigeria. Dessa sektioner är de huvudsakliga målgrupperna inom projektet, dock inkluderar vissa aktiviteter även andra aktörer, till exempel på myndighetsnivå.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna har tilldelats 1 450 000 kronor för genomförande av projektet ”Att omsätta resolution 1325 i handling”

Projektets övergripande syfte är att bidra till genomförandet av resolution 1325 genom kapacitetsbyggande av lokala kvinnoorganisationer i DR Kongo, Armenien och Bosnien. Genom projektet avser Kvinna till Kvinna bemöta ett antal problemområden gällande kvinnors aktiva deltagande i dessa regioner, så som kvinnoorganisationers bristfälliga kunskap om resolution 1325, svårigheter med att kommunicera budskap samt bristande samverkan mellan myndigheter och internationella aktörer. Projektet förväntas leda till att de medverkande kvinnoorganisationerna stärks i sitt arbete med resolution 1325 genom ökad kunskap, bättre kapacitet i att kommunicera budskapet och stärkt samverkan gällande arbetet med resolution 1325.

Plan International Sveriges Insamlingsstiftelse, Plan Sverige, har beviljats 1 700 000 kronor för projektet ”Promoting girls and young women as stakeholders in the Colombian peace process”

Projektets övergripande syfte är att verka för unga kvinnors och flickors aktiva deltagande i den colombianska fredsprocessen genom kapacitetsbyggande av lokala ungdoms- och kvinnoorganisationer. Genom framtagandet av en kommunikationsstrategi, förväntas projektet leda till ökad medvetenhet om flickors och unga kvinnors roll i fredsprocessen. Projektet ämnar även resultera i att flickor och unga kvinnor utvecklar egna initiativ och agendor för fredsprocessen inom ramen för de lokala organisationernas verksamhet. Plan vill genom projektet lyfta fram vikten av att flickor och unga kvinnor, genom eget arbete och initiativ, måste synliggöras som aktörer i de pågående fredssamtalen. Detta ämnar Plan bidra till bland annat genom att facilitera dialog och samtal mellan lokala kvinnor och flickor, stötta dem i mobiliseringsprocessen och i att kommunicera sitt budskap.

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse, Plan Sverige, har tilldelats 850 000 kronor för genomförande av projektet ”Women and Girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor Leste”

Projektets övergripande syfte är att öka kvinnors och flickors deltagande i beslutsfattande organ på lokal nivå, att motverka könsbaserat våld samt att stärka den interna kapaciteten hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Fokus för projektet ligger på samverkan med lokala organisationer för att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheter, lokala beslutsfattare samt religiösa byledare. Projektet väntas leda till en ökad medvetenhet om vikten av kvinnors och flickors deltagande i lokala beslutsforum, att kvinnor och flickor i högre grad inkluderas i lokala beslutsfattande organ samt att stärka kvinnors och flickors rättigheter i de traditionella forumen, så kallade Lisan.

Danish Refugee Council, DRC, har tilldelats 1 700 000 kronor för projektet ”Promotion of Resolution 1325 in displacement affected communities in Kitchanga, North Kivu”

Projektets övergripande syfte är att öka kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsforum på lokal nivå i staden Kitchanga i norra Kivu-provinsen i DR Kongo. Inom ramen för projektet planeras utbildningar, möten, dialog- och medlingsforum, samt påverkansinitiativ i media, för att stärka kvinnors kapacitet att aktivt kunna delta i, samt bidra till, dessa freds- och säkerhetsforum. Projektet fokuserar främst på fyra områden runt Kitchanga där DRC tillsammans med sina samarbetsorganisationer ska upprätta fyra Women Peace-Buildning Teams som ansvarar för ett område vardera. Teamen består av två lokala representanter från DRC, två representanter från DRC:s samarbetsorganisationer samt två representanter från lokala kvinnoforum från områdena. De kommer att vara ansvariga för projektets implementering, och ha stöd av en erfaren genusrådgivare i början av projektet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ett års valobservation i backspegeln

Liberia, Kirgizistan och Honduras. Kenya, Kosovo och Nepal. Det är bara några av de länder som hållit val under 2017, och som FBA har sänt valobservatörer till. ”Det har varit ett väldigt spännande år med valobservationsverksamheten. Och 2018 ser lika spännande ut, med kommande val i bland annat Ryssland, Kambodja och Zimbabwe”, säger Maja Tjernström som arbetar med valobservation på FBA.

2017-12-22 14:32

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Emma Skeppström

  Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

  I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter.

  Ett antal försök att bilda regeringar och skapa fredsavtal har gjorts under åren men resultaten har varit blygsamma. Sedan 2012 har det dock skett en viss positiv utveckling. En ... Läs hela inlägget »

  2018-01-17 09:56
 • Skrivet av Helen Wilandh

  Kongo, Kabila och krisberedskap

  Den 20 december 2017 presenterade Sveriges försvarsberedning sin rapport ”Motståndskraft”. Enligt rapporten utgör samhällets motståndskraft en grund för säkerhet. Den enskildes eget ansvarstagande är en viktig del av samhällets förmåga att motstå och lindra konsekvenser av eventuella kriser och störningar.

  När jag läste rapporten kom jag att tänka på när jag arbetade för FN:s humanitära samordningskontor i Goma, Demokratiska republiken Kongo (DRK). Goma – den vackra, kaotiska och sönderskjutna staden med förmodligen historiens största FN-styrka på plats. ... Läs hela inlägget »

  2018-01-08 09:58
 • Skrivet av Sofia Zitouni

  Hopp och maktlöshet på Västbanken – 2018 måste bli ett bättre år

  Jag sitter i Stockholm och noterar att snön inte har behagat att infinna sig innan julafton. Folk springer runt för att fixa den sista julshoppingen och ljudet av julmusik hörs överallt. Det luktar till och med jul. Det är mysigt och tryggt. Trots detta känner jag mig illa till mods. I mina öron ringer andra toner. Jag känner andra lukter. De senaste veckorna har präglats av oro efter den nya politiska utvecklingen. Jag satt bara för ... Läs hela inlägget »

  2017-12-21 14:44
Photo

Eldridge Adolfo

Eldridge Adolfo är expert på Sydsudan, Colombia, Sierra Leone och preventiv diplomati

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter