Beslut och utbetalning av 1325-bidrag

Handläggningstiden beräknas till cirka tre månader. Beslut kan därmed väntas senast i februari året efter att du sökt medel. Samtliga organisationer som ansöker om projektbidrag meddelas skriftligen om beslutet.

Projektbidrag 2018

FBA förmedlar totalt 8 200 000 kronor till sex aktörer som under 2018 utför projekt som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Under årets ansökningsomgång inkom 132 ansökningar om 1325-bidrag till ett totalt värde som överstiger 237 000 000 kronor. Det är det högsta antalet ansökningar som någonsin inkommit under en omgång. Ansökningar som gäller stöd till aktiviteter för att främja kvinnors lika deltagande i frågor som rör fred och säkerhet, och aktiviteter som syftar till att stärka kapaciteten hos kvinnoorganisationer i konflikt- och postkonfliktländer, har prioriterats.

Följande sex aktörer beviljas stöd från FBA:

Conciliation Resources beviljas 1 500 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Increasing participation of internally displaced, refugee and grassroots women in peacebuilding in South Sudan”. Projektet syftar till att främja meningsfullt deltagande av kvinnor på gräsrotsnivå i fredsfrämjande arbete i Sydsudan. Projektmålet ska uppnås genom bland annat kapacitetsstärkande aktiviteter, dialogmöten med beslutsfattare och genom att öka antalet kvinnliga utbildare som både ska kunna nå ut till och arbeta med olika etniska grupper. Projektet är en fortsättning av ett tidigare projekt som FBA stöttat och Conciliation Resources kommer bygga vidare på tidigare erfarenheter.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna beviljas 800 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Women, peace and security in protracted conflict – a bottom up approach to security” som syftar till att stödja etablerandet av en koalition av kvinnoorganisationer, Women and Peace Coalition, som ska inkludera minst 13 kvinnoorganisationer från både Georgien och regionen Abchazien som förklarat sig självständig från Georgien. Att projektet inkluderar aktörer från båda sidor av konfliktlinjen är viktigt. Koalitionen kommer att planera och utföra gemensamma aktiviteter med fokus på ökad mänsklig säkerhet, och arbeta för att öka medvetenheten bland lokala myndigheter om genusfrågor och säkerhet.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) beviljas 700 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Mobilizing for sustainable peace – women’s rights activists in Cameroon, DR Congo and Nigeria working for the implementation of UNSCR 1325”. Projektet syftar till att stötta kvinnorättsaktivister i organisationerna WILPF Nigeria, WILPF Kamerun och WILPF DR Kongo. Projektet inkluderar också påverkansarbete gentemot beslutsfattare i frågor som gäller kvinnors rättighet till lika deltagande i fredsbyggande processer. Projektet beviljas medel för att genomföra aktiviteter med fokus på säkerhet och hot mot kvinnorättsaktivister, riskhantering, utbildningar, och framtagande av säkerhetspolicyer.

Life & Peace Institute beviljas 1 900 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Supporting reconciliation in Somalia and Kenya: women as local peacemakers”. Projektets mål är att främja och stärka självständiga plattformar för dialog mellan kvinnor som befinner sig i gränslandet mellan Somalia och Kenya. Kvinnorna som ska delta i projektet kommer från olika klaner inom området, och projektet ska främja försoning inom och mellan klanerna. Projektet kommer även att arbeta för att stärka kenyanska och somaliska civilsamhällesorganisationer, vilket ska öka motståndskraften mot väpnade konflikter på lång sikt. Påverkansarbete och interaktion med beslutsfattare kommer också att ingå i projektet.

International Peacebuilding Alliance (Interpeace) beviljas 2 300 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Advocates for peace and security: increasing young women’s participation in community security and the implementation of UNSCR 1325 in the West Bank”. Projektets mål är att fler unga kvinnor ska delta i säkerhetsprocesser i fem regioner på Västbanken. Genom att öka unga kvinnors kunskap och medvetenhet om deras rättigheter, förväntas projektet stärka banden mellan unga kvinnor och beslutsfattare på både lokal och nationell nivå. Projektet innehåller utbildning och seminarier med bland annat drama, teater och foto som metoder. Projektet strävar också mot att öka medvetenheten om unga kvinnors säkerhetsbehov bland beslutsfattare och allmänheten, genom dialogmöten, teaterföreställningar och publicering av en rekommendationsrapport.  

Plan International Sverige beviljas 1 000 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Women’s political participation and leadership in Timor-Leste”. Projektets mål är att främja kvinnors deltagande i lokalt beslutsfattande i Östtimor. Plan International Sverige kommer att tillsammans med sin lokala partner FADA arbeta med utbildningar, studiebesök och dialog mellan kvinnogrupper och politiska partier. Det är särskilt unga kvinnors delaktighet i lokalt beslutsfattande som ska stärkas. Projektets huvudfokus är aktiviteter med kvinnor, men det kommer även att inkludera män och pojkar.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2017.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter