Beslut och utbetalning av 1325-bidrag

Handläggningstiden beräknas till cirka tre månader. Beslut kan därmed väntas senast i februari året efter att du sökt medel. Samtliga organisationer som ansöker om projektbidrag meddelas skriftligen om beslutet.

Projektbidrag 2018

FBA förmedlar totalt 8 200 000 kronor till sex aktörer som under 2018 utför projekt som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Under årets ansökningsomgång inkom 132 ansökningar om 1325-bidrag till ett totalt värde som överstiger 237 000 000 kronor. Det är det högsta antalet ansökningar som någonsin inkommit under en omgång. Ansökningar som gäller stöd till aktiviteter för att främja kvinnors lika deltagande i frågor som rör fred och säkerhet, och aktiviteter som syftar till att stärka kapaciteten hos kvinnoorganisationer i konflikt- och postkonfliktländer, har prioriterats.

Följande sex aktörer beviljas stöd från FBA:

Conciliation Resources beviljas 1 500 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Increasing participation of internally displaced, refugee and grassroots women in peacebuilding in South Sudan”. Projektet syftar till att främja meningsfullt deltagande av kvinnor på gräsrotsnivå i fredsfrämjande arbete i Sydsudan. Projektmålet ska uppnås genom bland annat kapacitetsstärkande aktiviteter, dialogmöten med beslutsfattare och genom att öka antalet kvinnliga utbildare som både ska kunna nå ut till och arbeta med olika etniska grupper. Projektet är en fortsättning av ett tidigare projekt som FBA stöttat och Conciliation Resources kommer bygga vidare på tidigare erfarenheter.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna beviljas 800 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Women, peace and security in protracted conflict – a bottom up approach to security” som syftar till att stödja etablerandet av en koalition av kvinnoorganisationer, Women and Peace Coalition, som ska inkludera minst 13 kvinnoorganisationer från både Georgien och regionen Abchazien som förklarat sig självständig från Georgien. Att projektet inkluderar aktörer från båda sidor av konfliktlinjen är viktigt. Koalitionen kommer att planera och utföra gemensamma aktiviteter med fokus på ökad mänsklig säkerhet, och arbeta för att öka medvetenheten bland lokala myndigheter om genusfrågor och säkerhet.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) beviljas 700 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Mobilizing for sustainable peace – women’s rights activists in Cameroon, DR Congo and Nigeria working for the implementation of UNSCR 1325”. Projektet syftar till att stötta kvinnorättsaktivister i organisationerna WILPF Nigeria, WILPF Kamerun och WILPF DR Kongo. Projektet inkluderar också påverkansarbete gentemot beslutsfattare i frågor som gäller kvinnors rättighet till lika deltagande i fredsbyggande processer. Projektet beviljas medel för att genomföra aktiviteter med fokus på säkerhet och hot mot kvinnorättsaktivister, riskhantering, utbildningar, och framtagande av säkerhetspolicyer.

Life & Peace Institute beviljas 1 900 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Supporting reconciliation in Somalia and Kenya: women as local peacemakers”. Projektets mål är att främja och stärka självständiga plattformar för dialog mellan kvinnor som befinner sig i gränslandet mellan Somalia och Kenya. Kvinnorna som ska delta i projektet kommer från olika klaner inom området, och projektet ska främja försoning inom och mellan klanerna. Projektet kommer även att arbeta för att stärka kenyanska och somaliska civilsamhällesorganisationer, vilket ska öka motståndskraften mot väpnade konflikter på lång sikt. Påverkansarbete och interaktion med beslutsfattare kommer också att ingå i projektet.

International Peacebuilding Alliance (Interpeace) beviljas 2 300 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Advocates for peace and security: increasing young women’s participation in community security and the implementation of UNSCR 1325 in the West Bank”. Projektets mål är att fler unga kvinnor ska delta i säkerhetsprocesser i fem regioner på Västbanken. Genom att öka unga kvinnors kunskap och medvetenhet om deras rättigheter, förväntas projektet stärka banden mellan unga kvinnor och beslutsfattare på både lokal och nationell nivå. Projektet innehåller utbildning och seminarier med bland annat drama, teater och foto som metoder. Projektet strävar också mot att öka medvetenheten om unga kvinnors säkerhetsbehov bland beslutsfattare och allmänheten, genom dialogmöten, teaterföreställningar och publicering av en rekommendationsrapport.  

Plan International Sverige beviljas 1 000 000 kronor

Pengarna tilldelas projektet ”Women’s political participation and leadership in Timor-Leste”. Projektets mål är att främja kvinnors deltagande i lokalt beslutsfattande i Östtimor. Plan International Sverige kommer att tillsammans med sin lokala partner FADA arbeta med utbildningar, studiebesök och dialog mellan kvinnogrupper och politiska partier. Det är särskilt unga kvinnors delaktighet i lokalt beslutsfattande som ska stärkas. Projektets huvudfokus är aktiviteter med kvinnor, men det kommer även att inkludera män och pojkar.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2017.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA startar ledarskapsprogram för unga fredsbyggare i Liberia

Hur ska Liberias unga få en större roll i arbetet för fred och försoning? FBA vill förbättra förutsättningarna för ungas deltagande med ett nytt ledarskapsprogram. Syftet är att stärka freds- och ungdomsorganisationers nätverk och kapacitet att förebygga och lösa konflikter på lokal nivå.

2018-02-09 21:24

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Ruth Bourke Berglund

  Increased number of attacks against peace workers – how do we strengthen safety?

  BOOM! Despite being prepared, and standing behind a reinforced concrete wall, we are all taken by surprise as the shockwave hits the wall followed by earth and debris raining down on the roof above. Somewhat shaken we remove our earplugs and await the signal “All clear” from the instructor before allowing the course participants to walk around to see the effects of 100 grams of explosives. Just a regular day on the job….

  The course “Protection against ... Läs hela inlägget »

  2018-02-15 13:50
 • Skrivet av Kristian Edqvist

  Att rusta en fredsarbetare

  ”Vad gör just dig lämplig att ansvara för FBA:s insatsförberedande utbildningar?” hörde jag min blivande chef, Maria, fråga mig under anställningsintervjun.

  Jag våndades när jag fick frågan. Att vara ansvarig för att andra människor i möjligaste mån är rustade för sina kommande uppdrag i främmande miljöer, som i varierande grad är att betrakta som påfrestande och farliga, är enligt mig att visas ett enormt förtroende.

  Sannolikt satt jag där och skruvade på mig, orolig som jag var att ... Läs hela inlägget »

  2018-01-31 13:16
 • Skrivet av Emma Skeppström

  Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

  I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter.

  Ett antal försök att bilda regeringar och skapa fredsavtal har gjorts under åren men resultaten har varit blygsamma. Sedan 2012 har det dock skett en viss positiv utveckling. En ... Läs hela inlägget »

  2018-01-17 09:56
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på kvinnor, fred och säkerhet, Mali och Mellanöstern

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter