Ansök

Bidrag kan sökas för projekt som är förenliga med OECD/DAC:s riktlinjer för biståndsmedel i konflikt- och postkonfliktländer. Projektbidrag fördelas i mån av tillgång till medel och bidraget ska främst utgöra ett stöd till specifika aktiviteter.
 • 2016 års ansökningsomgång är nu avslutad. Nästa ansökningsomgång kommer att genomföras under hösten 2017, information om omgången kommer att publiceras här under våren 2017.
 • Projektbidrag kan sökas för maximalt 15 månader. Fortsättningsstöd kan sökas för tidigare beviljade projekt.
 • Projekt som beviljas medel ska kunna påbörjas inom två månader från beslutsdatum, om inte annat anges i beslutet.
 • Projekt som redan genomförts när ansökan lämnas in beviljas inte stöd.
 • FBA prioriterar projekt som fokuserar på att främja kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande processer och/eller på att stärka kapaciteten hos lokala kvinnoorganisationer.
 • Projekt som får medel bör omfatta lokala samarbetspartners i form av kvinnorättsorganisationer.
 • Ett projekts lokala samarbetspartners bör ha en aktiv roll i implementeringen av projektet.

Din organisation/stiftelse måste också uppfylla vissa kriterier.

En svensk enskild organisation ska:

 • vara demokratiskt uppbyggd, ha aktiva medlemmar, en vald styrelse, stadgar och regelbunden mötesverksamhet
 • ha säte och vara registrerad i Sverige
 • ha en ideell eller kooperativ målsättning, och arbeta för samhällsutveckling på demokratisk grund
 • ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två är och dokumenterat detta i årsberättelser och bokslut
 • ha arbetat i mottagarlandet, direkt eller genom en samarbetsorganisation, i minst ett år
 • ha fullgjort sina skyldigheter för eventuella tidigare bidrag, till exempel rapporterings- och redovisningsåtaganden

En stiftelse kan få bidrag om kriterierna ovan uppfylls, men ska även:

 • vara stiftad av demokratiskt uppbyggda organisationer, ha en tydlig förankring i det demokratiska samhällslivet och präglas av demokratiska värderingar och öppenhet mot intressenter och allmänhet
 • ange goda skäl till varför stiftelseformen valts
 • ha stadgar som tillåter insyn
 • ha en styrelse som utses för en viss mandattid
 • vara registrerad hos Länsstyrelsen

En internationell enskild organisation kan få bidrag om organisationen uppfyller kriterier som motsvarar dem som anges här ovan, eller som möter krav som FBA bedömer rimligen kan ställas på organisationen.

Du hittar fullständiga villkor och instruktioner nedan. Ansökningsblanketten och en mall där du ska fylla i planerad budget för projektet du söker stöd för kommer också att publiceras nedan i anslutning till ansökningsperioden. Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt samt per brev.

Postadress:
Folke Bernadotteakademin
Ref: Projektbidrag 1325
872 64 Sandöverken

Elektronisk kopia skickas till:
1325info@fba.se

Frågor?

Har du frågor kring ansökans utformning och förväntat innehåll? Se lathunden för ansökan som du hittar nedan. För övriga frågor, vänligen maila till: 1325info@fba.

Dokument

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Afghanska kvinnor utbildas för att ta plats i fredsbygget

Kvinnor från hela Afghanistan samlades i Kabul när FBA och svenska ambassaden genomförde den andra delen av sin utbildning i dialog och medling. Trots de stora svårigheter som finns för kvinnor att röra sig i stora delar av landet var 27 av 34 provinser representerade.

2017-04-25 12:53

Läs våra publikationer

Image description

Protection of Civilians – Implementation in UN Peace Operations

In light of the new policy by the UN Department of Peacekeeping Operations on protection of civilians (POC), this brief looks at the latest operationalization of POC in field missions by civilians, military and police.

Dokument
Attribut
Författare:
Anna-Linn Persson
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Anna Wikner

  EU i en tid av terror

  Fredagen den 7 april är jag i Bryssel när det fasansfulla dådet på Drottninggatan i Stockholm inträffar. Vi nås av nyheten precis innan vi ska börja vårt sista möte. Informationen är bristfällig, men ganska snart står det klart att det är ett terrorattentat – liknande de som tidigare inträffat i Nice och Berlin.

  FBA har i dagsläget fem utsända till EU:s utrikestjänst (EEAS) i Bryssel, och 32 utsända till EU-insatser i fält. De bidrar till EU:s arbete ... Läs hela inlägget »

  2017-04-19 13:54
 • Skrivet av Robert Hall

  Observing Turkey choosing its form of government

  Elections are always unique turning points in a country’s history so being an election observer has always felt like a privilege. Now I have been given the rare opportunity to observe history being made in Turkey. Not only is it a constitutional referendum on April 16 in Turkey, to decide the form of government some 80 million will live under; it is carried out in a declared state of emergency with military operations ongoing against state-identified ... Läs hela inlägget »

  2017-04-12 13:17
 • Skrivet av Gabriela Elroy

  Att se verkligheten som den är – feministisk utrikespolitik i praktiken

  För några veckor sedan befann jag mig i Jerusalem tillsammans med min FBA-kollega Janna. Denna vackra stad där det är svårt att särskilja historia från nutid, där religionen inte sällan känns mer som förbannelse än välsignelse, och där människor rör sig utmed gränser som inte alltid syns men likväl är knivskarpa. Vi var där för att påbörja en process för att stödja EUPOL COPPS, EU:s polisinsats i Palestina, i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Det vill säga ... Läs hela inlägget »

  2017-04-07 11:22
Photo

Anna Wikner

Anna är expert på Asien, FN och EU

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter