Ansök om 1325-bidrag

Sista ansökningsdatum har passerat för bidrag till verksamhet under 2018. Beslut kommer i februari 2018. Nästa ansökningsperiod blir hösten 2018 för bidrag till verksamhet under 2019.
 • Bidrag kan sökas för projekt som är förenliga med OECD/DAC:s riktlinjer för biståndsmedel i konflikt- och postkonfliktländer.
 • Projektbidrag kan sökas för maximalt 15 månader.
 • Bidrag kan sökas för att fortsätta projekt som tidigare beviljats stöd.
 • Projekt som beviljas medel ska kunna påbörjas inom två månader från beslutsdatum, om inte annat anges i beslutet.
 • Projekt som redan genomförts när ansökan lämnas in beviljas inte stöd.
 • FBA prioriterar projekt som fokuserar på att främja kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsrelaterade processer, eller på att stärka kapaciteten hos lokala kvinnoorganisationer och/eller lokala kvinnogrupper.

Din organisation/stiftelse måste också uppfylla vissa kriterier.

En svensk eller internationell ideell organisation ska:

 • vara demokratiskt uppbyggd, ha aktiva medlemmar, en vald styrelse, stadgar och regelbunden mötesverksamhet
 • vara registrerad i det land där organisationen har sitt huvudsäte/högkvarter
 • ha en ideell eller kooperativ målsättning, och arbeta för samhällsutveckling på demokratisk grund
 • ha bedrivit verksamhet i minst två år och dokumenterat detta i årsberättelser och bokslut
 • ha arbetat i mottagarlandet, direkt eller genom en samarbetsorganisation, i minst ett år
 • ha fullgjort sina skyldigheter för eventuella tidigare bidrag som beviljats, till exempel rapporterings- och redovisningsåtaganden

En stiftelse kan få bidrag om kriterierna ovan uppfylls, men ska även:

 • vara stiftad av demokratiskt uppbyggda organisationer, ha en tydlig förankring i det demokratiska samhällslivet och präglas av demokratiska värderingar och öppenhet mot intressenter och allmänhet
 • ange goda skäl till varför stiftelseformen valts
 • ha stadgar som tillåter insyn
 • ha en styrelse som utses för en viss mandatperiod
 • vara registrerad hos Länsstyrelsen eller motsvarande

Du hittar fullständiga villkor och instruktioner för ansökan nedan, samt ansökningsblanketten och en budgetmall. Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt samt per brev.

Postadress:
Folke Bernadotteakademin
Ref: Projektbidrag 1325
872 64 Sandöverken

Elektronisk kopia skickas till:
1325info@fba.se

Frågor?

Notera att vi dessvärre inte kan svara på individuella frågor om utformning av ansökan och förväntat innehåll. För vägledning gällande detta vänligen se lathunden för ansökan nedan. För övriga frågor, vänligen maila till: 1325info@fba.

Dokument

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter