EU Senior Mission Leaders-kurs

EU Senior Mission Leaders-kursen förbereder framtida insatschefer och andra seniora befattningshavare i EU:s krishanteringsinsatser för sina uppdrag, och ska i förlängningen bidra till framgångsrika insatser med gott ledarskap och effektiv mandatimplementering.

FBA var med i utvecklandet av kursen, och stödjer European Security and Defence College (ESDC) i genomförandet.

Ur kursinnehållet

 • Föreläsningar om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och krishanteringsinstrument, samt policyfrågor som mänskliga rättigheter och genderfrågor
 • Mediaträning och fingerade teveintervjuer
 • Föreläsningar och övningar om strategiskt ledarskap
 • Förhandlings- och medlingsövningar
 • Föreläsningar om insatsplanering, styrande regelverk, mandatimplementering och fältspecifika aspekter som samarbete med EU-delegationer, andra internationella organisationer och värdland

Målgrupp

Kursen riktar sig till framtida civila och militära insatschefer och andra seniora befattningshavare i EU:s krishanteringsinsatser. Deltagarna är militärer, poliser eller civila med bakgrund från exempelvis diplomatisk tjänst eller utvecklingssamarbete.

Nästa kurs

För information om nästa kurstillfälle, var vänlig kontakta kursadministrationen på courses@fba.se.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter