Sveriges ordförandeskap i EU – det gör FBA

Under våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens ministerråd. De svenska prioriteringar för ordförandeskapet som framför allt rör FBA är stärkt säkerhet och enighet inom EU och att främja demokratiska värden och rättsstatsprincipen.

På senare tid har EU ställts inför flera svåra utmaningar. Rysslands krig mot Ukraina utgör ett direkt hot mot europeisk säkerhet och har långtgående konsekvenser för EU-ländernas ekonomi och energiförsörjning. Fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina är centralt under det svenska ordförandeskapet, liksom stöd till återuppbyggnad och att underlätta landets väg mot ett framtida EU-medlemskap.

Säkerhet i fokus för ordförandeskapets prioriteringar

Kriget har också än mer aktualiserat behovet av att stärka EU:s krishanteringsförmåga och att skapa enighet om säkerhetsfrågor på längre sikt, vilket bland annat formuleras i EU:s strategiska kompass. Under sitt ordförandeskap kommer Sverige också att bidra till arbetet med att stärka EU som global säkerhetspolitisk aktör.

FBA:s bidrag till ordförandeskapet

FBA genomför omfattade verksamhet till stöd för EU, och bidrar både direkt och indirekt till ordförandeskapet genom särskilda evenemang och ordinarie verksamhet.

  • Vi organiserar och bidrar till möten och andra evenemang, både delar av det officiella ordförandeskapsprogrammet och mer informella möten.
  • Vi ger synlighet åt ordförandeskapet genom att uppmärksamma relevanta delar av vår ordinarie verksamhet, till exempel personalbidrag till fredsinsatser i EU:s regi.
  • Vi deltar i pågående policyprocesser där Sverige är drivande, till exempel framtagandet av en ny civil pakt.

Hur fungerar ordförandeskapet i EU?

EU:s ministerråd stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet och består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan medlemsländerna halvårsvis. Som ordförandeland ansvarar Sverige för att leda ministerrådets arbete, bland annat genom att genomföra ett stort antal möten, både i Bryssel och i Sverige.

Läs mer på ordförandeskapets webbplats

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter