Civil-militärt samarbete övas i världsomspännande rollspel

Med över 2 000 deltagare på nio spelsajter runt om i världen liknar Viking 18 ett gigantiskt datahack. I en av världens största multifunktionella övningar samlas civila, militärer och poliser från olika länder för att träna på sina olika roller och uppdrag i en fiktiv internationell fredsinsats. Scenariot bygger på flera aktuella svåra konflikter.

Under den tio dagar långa övningen ställs deltagarna inför olika slags utmaningar som de ska lösa tillsammans. Viking 18 är en så kallad dator-understödd övning som äger rum i kontorsmiljö, med morgonmöten och rapportskrivning. Den utspelar sig framför dataskärmar och genom realistiska rollspel. För att övningen ska bli så användbar som möjligt för dagens insatspersonal tillämpas de senaste riktlinjerna och lärdomarna från både högkvarter och fält.

Anna-Linn Persson på FBA leder utvecklingen av det civila spelet till Viking 18. Det vill säga den del av övningen som riktar sig till medarbetare inom FN, EU, myndigheter och icke-statliga organisationer. De ska övas i uppdrag som att skydda civilbefolkningen, säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, stödja freds- och dialogprocesser på nationell och lokal nivå, skapa en stabil och säker miljö, hjälpa till att reformera säkerhetssektorn och bygga upp en rättsstat. Innehållet i övningen utvecklas tillsammans med Försvarsmakten, Polisen och mellanstatliga organisationer som FN och EU.

– Vi har haft en nära dialog med FN och EU för att stämma av deras övningsbehov relaterat till utmaningar i planering och genomförande av dagens fredsinsatser och trender framöver. Det har resulterat i tre prioriterade tematiska områden, berättar hon.

Skydd av civila är något som alla organisationer som deltar i Viking 18 har uttryckt att de vill öva. Det handlar om att identifiera hot mot civilbefolkningen i ett land där en internationell insats är på plats och bedöma hur insatsen kan minska människors utsatthet. Civila drabbas hårt i dagens svårlösta konflikter och får inte alltid det skydd de behöver av den egna regeringen. Detta är därför en viktig uppgift och ett centralt mandat i tiotalet av FN:s största pågående insatser.

Ledarskap är en annan aktuell fråga internationellt och initiativ som pågår för att höja kompetensen i ledningen i FN:s och EU:s fredsinsatser kopplas till övningen. Även förmågan till jämställdhetsintegrering ska stärkas med hjälp av strategiskt placerade genusrådgivare i insatserna. Dessa teman ska integreras i alla dokument som tas fram till spelet för att bli en del av handlingen.

Anna-Linn Persson skapar allt från fredsavtal och säkerhetsrådsresolutioner till strategiska styrdokument och handlingsplaner för scenariot i Viking 18. I samarbete med FN:s avdelning för fredsbevarande insatser tar hon fram en handbok om skydd av civila som kommer att användas inför och under övningen. Den riktar sig främst till ledningen i fredsinsatser men också till nyckelpersonal som arbetar med att skydda civila.

Det är ingen slump att spelscenariot liknar situationen i några av de just nu svåraste konflikthärdarna i Afrika – Mali, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo – där de största internationella fredsinsatserna finns.

– Vi väver in element av asymmetrisk krigföring, cyberhot, organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism eftersom dagens konflikter ofta består av många grupperingar med olika motiv för sitt agerande, säger Anna-Linn Persson.

Spelet utformas på ett antal arbetsträffar där tematiska experter från civila organisationer, polis, militär, FN och EU bidrar. Handlingen byggs upp utifrån de viktigaste beståndsdelarna i övningen.

Tekniken är viktig för att allt ska gå i lås. Spelledningen består av 300 personer som driver övningen framåt genom att föra in olika händelser. Spelet anpassas efter hur de övade reagerar och agerar.

Plötsligt händer något som gör att deltagarna måste träffas. Civilbefolkningen utsätts för ett angrepp. Nu måste de aktörer som är på plats få fram mer information för att kunna analysera situationen, skapa sig en gemensam bild och besluta hur de bör agera. Ibland möts civila, militärer och poliser för att samordna sitt arbete. Ibland involverar mötena statliga och icke-statliga representanter från värdlandet på nationell och lokal nivå.

– Vi vill öva samordning av händelser som är vanliga i en fredsinsats. Exempelvis genom rollspel av den styrgrupp för skydd av civila, som leds av FN:s generalsekreterares särskilda representant i landet, där även insatscheferna för polis och militär ingår, förklarar Anna-Linn Persson.

Läs mer om Viking 18

Läs mer om rekryteringen av deltagare

Läs mer om pedagogiken i övningen

Frågor och svar

Här finns viktig information för dig som ska delta i Viking 18

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

OSSE uppmärksammar våld mot kvinnor i Ukraina

Våldet mot kvinnor är omfattande i Ukraina. Varje år beräknas tre gånger så många kvinnor dö till följd av könsbaserat våld jämfört med i den väpnade konflikt som sedan 2014 pågår i landets östra delar. Det är nödvändigt för OSSE att ha ett genusperspektiv i sitt arbete.

2018-03-07 10:53

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Robert Hall

  Russian presidential elections: observing democratic process in the world’s largest country

  Few people think about the vast expanse of the Russian Federation. Canada, the world’s second largest country, is not even half the size of the Russian Federation. Just imagine the logistics of running a country with an 11 hour difference between provinces like Kaliningrad and Kamchatka. Imagine monitoring the quality of the democratic process across such an enormous area with just 500 observers. Imagine that the country, like Sweden, is located in the cold wintry North ... Läs hela inlägget »

  2018-03-13 09:59
 • Skrivet av Saba Nowzari

  Återuppbyggnad och försoning i tvåflodslandet

  Irak ligger i ett av världens äldsta kulturområden, i det som en gång i tiden hette Mesopotamien. Tvåflodslandet, som det också kallades, ansågs utgöra civilisationens vagga. Det var här kilskriften utvecklades och den sumeriska kulturen blomstrade. Ni kanske har hört de otaliga berättelserna om Babylonien, eller om kung Hammurabis envälde? Ja, historierna är många och tål att återberättas.

  Det är svårt att föreställa sig att ett av världens främsta kulturområden nu är ett konfliktområde som under 40 ... Läs hela inlägget »

  2018-03-05 09:48
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  The role of women in violent extremism in Kenya

  As I wrote in a previous article at the FBA blog, the impact and cost of insecurity resulting from violent extremism is enormous and is a risk to Kenya’s development agenda. The radicalisation and violent extremist phenomena are disproportionately impacting youth and women from marginalised areas. There is growing global recognition that women play multiple roles both within violent extremist organisations and in preventing and countering violent extremism (P/CVE). In a recent study of 15 countries, ... Läs hela inlägget »

  2018-02-28 09:55
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på kvinnor, fred och säkerhet, Mali och Mellanöstern

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter