Civil-militärt samarbete övas i världsomspännande rollspel

Med över 2 000 deltagare på nio spelsajter runt om i världen liknar Viking 18 ett gigantiskt datahack. I en av världens största multifunktionella övningar samlas civila, militärer och poliser från olika länder för att träna på sina olika roller och uppdrag i en fiktiv internationell fredsinsats. Scenariot bygger på flera aktuella svåra konflikter.

Under den tio dagar långa övningen ställs deltagarna inför olika slags utmaningar som de ska lösa tillsammans. Viking 18 är en så kallad dator-understödd övning som äger rum i kontorsmiljö, med morgonmöten och rapportskrivning. Den utspelar sig framför dataskärmar och genom realistiska rollspel. För att övningen ska bli så användbar som möjligt för dagens insatspersonal tillämpas de senaste riktlinjerna och lärdomarna från både högkvarter och fält.

Anna-Linn Persson på FBA leder utvecklingen av det civila spelet till Viking 18. Det vill säga den del av övningen som riktar sig till medarbetare inom FN, EU, myndigheter och icke-statliga organisationer. De ska övas i uppdrag som att skydda civilbefolkningen, säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, stödja freds- och dialogprocesser på nationell och lokal nivå, skapa en stabil och säker miljö, hjälpa till att reformera säkerhetssektorn och bygga upp en rättsstat. Innehållet i övningen utvecklas tillsammans med Försvarsmakten, Polisen och mellanstatliga organisationer som FN och EU.

– Vi har haft en nära dialog med FN och EU för att stämma av deras övningsbehov relaterat till utmaningar i planering och genomförande av dagens fredsinsatser och trender framöver. Det har resulterat i tre prioriterade tematiska områden, berättar hon.

Skydd av civila är något som alla organisationer som deltar i Viking 18 har uttryckt att de vill öva. Det handlar om att identifiera hot mot civilbefolkningen i ett land där en internationell insats är på plats och bedöma hur insatsen kan minska människors utsatthet. Civila drabbas hårt i dagens svårlösta konflikter och får inte alltid det skydd de behöver av den egna regeringen. Detta är därför en viktig uppgift och ett centralt mandat i tiotalet av FN:s största pågående insatser.

Ledarskap är en annan aktuell fråga internationellt och initiativ som pågår för att höja kompetensen i ledningen i FN:s och EU:s fredsinsatser kopplas till övningen. Även förmågan till jämställdhetsintegrering ska stärkas med hjälp av strategiskt placerade genusrådgivare i insatserna. Dessa teman ska integreras i alla dokument som tas fram till spelet för att bli en del av handlingen.

Anna-Linn Persson skapar allt från fredsavtal och säkerhetsrådsresolutioner till strategiska styrdokument och handlingsplaner för scenariot i Viking 18. I samarbete med FN:s avdelning för fredsbevarande insatser tar hon fram en handbok om skydd av civila som kommer att användas inför och under övningen. Den riktar sig främst till ledningen i fredsinsatser men också till nyckelpersonal som arbetar med att skydda civila.

Det är ingen slump att spelscenariot liknar situationen i några av de just nu svåraste konflikthärdarna i Afrika – Mali, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo – där de största internationella fredsinsatserna finns.

– Vi väver in element av asymmetrisk krigföring, cyberhot, organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism eftersom dagens konflikter ofta består av många grupperingar med olika motiv för sitt agerande, säger Anna-Linn Persson.

Spelet utformas på ett antal arbetsträffar där tematiska experter från civila organisationer, polis, militär, FN och EU bidrar. Handlingen byggs upp utifrån de viktigaste beståndsdelarna i övningen.

Tekniken är viktig för att allt ska gå i lås. Spelledningen består av 300 personer som driver övningen framåt genom att föra in olika händelser. Spelet anpassas efter hur de övade reagerar och agerar.

Plötsligt händer något som gör att deltagarna måste träffas. Civilbefolkningen utsätts för ett angrepp. Nu måste de aktörer som är på plats få fram mer information för att kunna analysera situationen, skapa sig en gemensam bild och besluta hur de bör agera. Ibland möts civila, militärer och poliser för att samordna sitt arbete. Ibland involverar mötena statliga och icke-statliga representanter från värdlandet på nationell och lokal nivå.

– Vi vill öva samordning av händelser som är vanliga i en fredsinsats. Exempelvis genom rollspel av den styrgrupp för skydd av civila, som leds av FN:s generalsekreterares särskilda representant i landet, där även insatscheferna för polis och militär ingår, förklarar Anna-Linn Persson.

Läs mer om Viking 18

Läs mer om rekryteringen av deltagare

Läs mer om pedagogiken i övningen

Frågor och svar

Här finns viktig information för dig som ska delta i Viking 18

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ett års valobservation i backspegeln

Liberia, Kirgizistan och Honduras. Kenya, Kosovo och Nepal. Det är bara några av de länder som hållit val under 2017, och som FBA har sänt valobservatörer till. ”Det har varit ett väldigt spännande år med valobservationsverksamheten. Och 2018 ser lika spännande ut, med kommande val i bland annat Ryssland, Kambodja och Zimbabwe”, säger Maja Tjernström som arbetar med valobservation på FBA.

2017-12-22 14:32

Läs våra publikationer

Image description

Putting Civilians First: NGO Perceptions and Expectations of UN Peacekeeping

NGOs and UN peacekeeping operations increasingly operate in a shared domain. NGOs commonly rely – at least partly – on UN peacekeepers for access and security, but they also express concerns about this. Yet remarkably little is known about what are their main concerns and how widespread they are. Even more importantly, what can be done to address them? This FBA Brief, written by members of one of the FBA’s research working groups, examines the answers to those questions.

Dokument
Attribut
Författare:
Han Dorussen, Marian de Vooght
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Helen Wilandh

  Kongo, Kabila och krisberedskap

  Den 20 december 2017 presenterade Sveriges försvarsberedning sin rapport ”Motståndskraft”. Enligt rapporten utgör samhällets motståndskraft en grund för säkerhet. Den enskildes eget ansvarstagande är en viktig del av samhällets förmåga att motstå och lindra konsekvenser av eventuella kriser och störningar.

  När jag läste rapporten kom jag att tänka på när jag arbetade för FN:s humanitära samordningskontor i Goma, Demokratiska republiken Kongo (DRK). Goma – den vackra, kaotiska och sönderskjutna staden med förmodligen historiens största FN-styrka på plats. ... Läs hela inlägget »

  2018-01-08 09:58
 • Skrivet av Sofia Zitouni

  Hopp och maktlöshet på Västbanken – 2018 måste bli ett bättre år

  Jag sitter i Stockholm och noterar att snön inte har behagat att infinna sig innan julafton. Folk springer runt för att fixa den sista julshoppingen och ljudet av julmusik hörs överallt. Det luktar till och med jul. Det är mysigt och tryggt. Trots detta känner jag mig illa till mods. I mina öron ringer andra toner. Jag känner andra lukter. De senaste veckorna har präglats av oro efter den nya politiska utvecklingen. Jag satt bara för ... Läs hela inlägget »

  2017-12-21 14:44
 • Skrivet av Andreas Berg

  Back ‘home’ in Kosovo and remembering old lessons

  The distinct smell of coal dust creeps into your nose as soon as you step off the plane in Pristina, a strange and familiar welcome back greeting for those of us intimate with this small corner of Europe. I felt it again in November 2017 when I came to Kosovo for a few days of visiting old friends and colleagues. For anyone with strong memories of living in a foreign country, you will remember the joys ... Läs hela inlägget »

  2017-12-13 10:31
Photo

Eldridge Adolfo

Eldridge Adolfo är expert på Sydsudan, Colombia, Sierra Leone och preventiv diplomati

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter