Professional Rule of Law

FBA arbetar tillsammans med Australian National University (ANU) med projektet "Professional Rule of Law" för att fastställa vilka typer av kunskaper, förmågor och professionella kvalitéer som behövs för att möta behoven inom fältet för rättsstatsuppbyggnad.

Rättsstatsuppbyggnad har växt till en miljardindustri med både multilaterala, bilaterala och privata givare. Arbetsfältet spänner över flertalet policyområden så vitt skilda som fredsbyggande, humanitär assistans och katastrofhjälp, säkerhetssektorreform, landreform och miljöförvaltning, rättsliga reformer, mänskliga rättigheter, informell rätt och sedvanerätt, ekonomisk utveckling och handel, gränsöverskridande brottslighet och antikorruption.  

Utmaningen är att behoven har växt ännu snabbare. Både aktörer och givare har börjat inse att det finns kunskapsbrister, och att efterfrågan på assistans inte kan mötas på ett adekvat sätt.

Resultaten från FBA:s projekt ska leda till förbättringar av utbildningen av personer som arbetar med rättsstatsuppbyggnad, säkerhetssektorreform och förvaltning, utveckling av expertprofiler och underhåll av personalpooler, samt forskning och kunskapshantering inom områden relevanta för fredsbyggande och utveckling.

Projektet bygger på och är en integrerad del av det internationella forskningsprogrammet "Responsive Rule of Law".  Programmet består av praktiker och akademiker från hela världen och syftar till att professionalisera den världsvida rättsstatssektorn och göra den mer kunnig, effektiv och tillräknelig.  

Hittills har projektet utmynnat i en första rapport, "Professionalizing Rule of Law: Issues and Directions".

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

OSSE uppmärksammar våld mot kvinnor i Ukraina

Våldet mot kvinnor är omfattande i Ukraina. Varje år beräknas tre gånger så många kvinnor dö till följd av könsbaserat våld jämfört med i den väpnade konflikt som sedan 2014 pågår i landets östra delar. Det är nödvändigt för OSSE att ha ett genusperspektiv i sitt arbete.

2018-03-07 10:53

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Robert Hall

  Russian presidential elections: observing democratic process in the world’s largest country

  Few people think about the vast expanse of the Russian Federation. Canada, the world’s second largest country, is not even half the size of the Russian Federation. Just imagine the logistics of running a country with an 11 hour difference between provinces like Kaliningrad and Kamchatka. Imagine monitoring the quality of the democratic process across such an enormous area with just 500 observers. Imagine that the country, like Sweden, is located in the cold wintry North ... Läs hela inlägget »

  2018-03-13 09:59
 • Skrivet av Saba Nowzari

  Återuppbyggnad och försoning i tvåflodslandet

  Irak ligger i ett av världens äldsta kulturområden, i det som en gång i tiden hette Mesopotamien. Tvåflodslandet, som det också kallades, ansågs utgöra civilisationens vagga. Det var här kilskriften utvecklades och den sumeriska kulturen blomstrade. Ni kanske har hört de otaliga berättelserna om Babylonien, eller om kung Hammurabis envälde? Ja, historierna är många och tål att återberättas.

  Det är svårt att föreställa sig att ett av världens främsta kulturområden nu är ett konfliktområde som under 40 ... Läs hela inlägget »

  2018-03-05 09:48
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  The role of women in violent extremism in Kenya

  As I wrote in a previous article at the FBA blog, the impact and cost of insecurity resulting from violent extremism is enormous and is a risk to Kenya’s development agenda. The radicalisation and violent extremist phenomena are disproportionately impacting youth and women from marginalised areas. There is growing global recognition that women play multiple roles both within violent extremist organisations and in preventing and countering violent extremism (P/CVE). In a recent study of 15 countries, ... Läs hela inlägget »

  2018-02-28 09:55
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på kvinnor, fred och säkerhet, Mali och Mellanöstern

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter