Professional Rule of Law

FBA arbetar tillsammans med Australian National University (ANU) med projektet "Professional Rule of Law" för att fastställa vilka typer av kunskaper, förmågor och professionella kvalitéer som behövs för att möta behoven inom fältet för rättsstatsuppbyggnad.

Rättsstatsuppbyggnad har växt till en miljardindustri med både multilaterala, bilaterala och privata givare. Arbetsfältet spänner över flertalet policyområden så vitt skilda som fredsbyggande, humanitär assistans och katastrofhjälp, säkerhetssektorreform, landreform och miljöförvaltning, rättsliga reformer, mänskliga rättigheter, informell rätt och sedvanerätt, ekonomisk utveckling och handel, gränsöverskridande brottslighet och antikorruption.  

Utmaningen är att behoven har växt ännu snabbare. Både aktörer och givare har börjat inse att det finns kunskapsbrister, och att efterfrågan på assistans inte kan mötas på ett adekvat sätt.

Resultaten från FBA:s projekt ska leda till förbättringar av utbildningen av personer som arbetar med rättsstatsuppbyggnad, säkerhetssektorreform och förvaltning, utveckling av expertprofiler och underhåll av personalpooler, samt forskning och kunskapshantering inom områden relevanta för fredsbyggande och utveckling.

Projektet bygger på och är en integrerad del av det internationella forskningsprogrammet "Responsive Rule of Law".  Programmet består av praktiker och akademiker från hela världen och syftar till att professionalisera den världsvida rättsstatssektorn och göra den mer kunnig, effektiv och tillräknelig.  

Hittills har projektet utmynnat i en första rapport, "Professionalizing Rule of Law: Issues and Directions".

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA i Almedalen 2018

Under 2018 års Almedalsvecka i Visby arrangerar FBA flera olika seminarier om fred, säkerhet och utveckling.

2018-06-19 17:35

MEST LÄSTA

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Taleb Sobeh

  Gammal historia och ungt hopp i Irak

  Att för första gången få resa till Irak i tjänsten var en känslofylld upplevelse för mig som har växt upp med förnimmelsen av Bagdad som arabvärldens pärla, och berättelserna om Aladdin, Ali Baba och Sinbads äventyr. Trots att verkligheten inte stämde överens med mina förväntningar var upplevelsen av att komma till Bagdad unik och färgstark. Det kan inte gå någon förbi att krig nyligen har utkämpats här, det visade sig redan från luften och därefter även ... Läs hela inlägget »

  2018-06-05 10:59
 • Skrivet av Sven-Eric Söder

  Till minne av Folke Bernadotte och 70 år av FN-insatser för fred

  En kikare, en dagbok och några FN-medaljer. Föremålen representerar vakande ögon i konfliktdrabbade länder, nedtecknade personliga reflektioner om utvecklingen på marken och den symboliska belöningen för väl genomfört uppdrag i fredens tjänst. På medaljens baksida står ”In the service of peace”.

  När en porträttbyst av Folke Bernadotte i dag avtäcks i Den goda gärningens rum i Sveriges Riksdag kommer dessa föremål att placeras tätt intill, för att sätta personen som utsågs till FN:s första medlare i sitt rätta, historiska sammanhang. ... Läs hela inlägget »

  2018-05-29 11:49
 • Skrivet av Ludmila Ceban

  Conflict resources and the rule of law

  Over 40 per cent of all intrastate conflicts have a link to natural resources and, while it is not new evidence as such, less than a quarter of peace negotiations actually aim to resolve conflicts by addressing resource management mechanisms. By the same token, links to natural resources are rarely included in the design of peacekeeping operations or even conflict analysis to start with.

  The risks for relapse are furthermore twice as high for conflicts associated with ... Läs hela inlägget »

  2018-05-18 13:31
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter