International Expert Forum

Det internationella expertforumet (IEF) ska främja utbytet av kunskap mellan beslutsfattare, praktiker och akademiker som arbetar med fred och säkerhet. IEF består av en serie seminarier som tar upp fyra centrala delar av konfliktcykeln (framväxt, fullskalig konflikt, konfliktlösning och postkonflikt).

FBA arrangerar IEF tillsammans med International Peace Institute (IPI).

Seminarierna utgör en plattform för utbyte av forskningsrön och insikter från praktik och arbete i fält. Målet är att förbättra internationellt fredsbyggande arbete, och att främja högkvalitativ, politiskt relevant forskning.

Forum 2016: Environmental Governance, Climate Change and Peacebuilding

Seminariet hölls den 20 maj i Stockholm. Forskare från bland annat Uppsala universitet, University of Maryland och Stockholm International Water Institute (SIWI) deltog under dagen i panelsamtal om miljö, klimatförändringar och fredsbyggande, jämte representanter från bland annat United Nations Environment Programme (UNEP), Sida, Utrikesdepartementet och FBA. FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder talade, liksom Francesco Mancini från International Peace Institute. Sveriges biståndsminister Isabella Lövin deltog genom en videohälsning.

Klicka här för att läsa den FBA Brief som skrevs efter forumet.

Hösten 2015: Governance, Peacebuilding, and State-Society Relations

Seminariet hölls den 17 november 2015 i New York, på temat governance, fredsbyggande och relationen mellan samhälle och stat. Under forumet diskuterades governance och fredsbyggande med utgångpunkt i det sociala kontraktet mellan medborgare och stat. Hur kan graden av tillit och förtroende mellan samhällen och dess statliga institutioner stärkas? Ledande forskare och praktiker inom freds- och statsbyggande deltog i forumet, som IPI stod värd för.

Här kan du se en video från inledningstalen och seminariets första session.

Våren 2015: Peacebuilding in Cities

Seminariet hölls den 17 april 2015 i Kapstaden, Sydafrika. Temat var kopplingen mellan våld och snabb urbanisering i fragila stater och post-konfliktländer. Ny forskning visar att befolkningen i många av de snabbväxande städerna i världens fattigare länder tvingas leva med stor otrygghet, hög brottslighet och svaga samhälleliga institutioner.

Under forumet diskuterades innovativa sätt att bygga säkra och inkluderande städer, och motverka våld och konflikter i urbana miljöer. Både forskare, politiker och praktiker inom stadsplanering, brottsförebyggande, säkerhet, konfliktförebyggande och fredsbyggande deltog.  

Klicka här för att läsa den FBA Brief som skrevs efter forumet.

Forum 2014: Organized Crime, Conflict and Violent Extremism

I slutet av 2014 hölls ett IEF-seminarium i New York på temat organiserad brottslighet och fredsbyggande. Organiserad brottslighet har traditionellt inte setts som en fråga som rör fredsbyggande, utan som en fråga för enbart polis och domstolar. Men ny forskning visar att organiserad brottslighet är nära sammankopplad med krig och konflikt. Moderna fredsinsatser måste ha strategier för att hantera detta.

Talade gjorde bland annat James Cockayne, chef för UN University, Jessie Banfield från International Alert, och Henk-Jan Brinkman från FN:s stödkontor för fredsbyggande.

Här kan du se en video från inledningstalet på seminariet. Det finns också en FBA Brief på temat som du kan läsa här.

Forum 2013: Peacebuilding and Post-Conflict Recovery

IEF-seminariet 2013 hölls i New York den 23 maj och handlade om hur stater kan återhämta sig efter konflikter, och bygga långvarig fred. Över 40 deltagare från olika FN-organisationer och sekretariatet, multilaterala och regionala organisationer, tankesmedjor, universitet och forskningsinstitut var på plats. Bland annat diskuterades demokratisering, övergångsrättvisa och ekonomisk återhämtning. Läs en rapport från forumet.

Hösten 2012: Peacekeeping Operations and the Durability of Peace

Den 10 december 2012 hölls ett IEF-seminarium i New York om hur fredsbevarande operationer kan bidra till en hållbar fred. Forumet samlade kvalitativa och kvantitativa forskare som diskuterade forskningsresultat med policyskapare och praktiker. Särskilt fokus låg på utmaningar, hur man kan skapa mer effektiva fredsoperationer och hur man anpassat insatser och strategier för att nå både kort- och långsiktiga mål. Läs en rapport från forumet.

Våren 2012: Mitigating the Consequences of Violent Conflict

Den 6 juni 2012 hölls ett IEF-semiarium i New York med titeln "Mitigating the Consequences of Violent Conflict: What Works and What Does Not?". Deltagarna diskuterade de konsekvenser som väpnade konflikter för med sig och de medel som står till buds för att hantera dem. Läs en rapport från forumet.

Forum 2011: Preventive Diplomacy

Det allra första IEF-forumet med titeln "Preventive Diplomacy: What Works and What Doesn't" hölls i New York den 15 december 2011. Deltog gjorde över 50 representanter från olika staters permanenta missioner till FN, FN-sekretariatet, multilaterala organisationer, tankesmedjor, institut och universitet. Läs en rapport från forumet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Afghanska kvinnor utbildas för att ta plats i fredsbygget

Kvinnor från hela Afghanistan samlades i Kabul när FBA och svenska ambassaden genomförde den andra delen av sin utbildning i dialog och medling. Trots de stora svårigheter som finns för kvinnor att röra sig i stora delar av landet var 27 av 34 provinser representerade.

2017-04-25 12:53

Läs våra publikationer

Image description

Protection of Civilians – Implementation in UN Peace Operations

In light of the new policy by the UN Department of Peacekeeping Operations on protection of civilians (POC), this brief looks at the latest operationalization of POC in field missions by civilians, military and police.

Dokument
Attribut
Författare:
Anna-Linn Persson
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Anna Wikner

  EU i en tid av terror

  Fredagen den 7 april är jag i Bryssel när det fasansfulla dådet på Drottninggatan i Stockholm inträffar. Vi nås av nyheten precis innan vi ska börja vårt sista möte. Informationen är bristfällig, men ganska snart står det klart att det är ett terrorattentat – liknande de som tidigare inträffat i Nice och Berlin.

  FBA har i dagsläget fem utsända till EU:s utrikestjänst (EEAS) i Bryssel, och 32 utsända till EU-insatser i fält. De bidrar till EU:s arbete ... Läs hela inlägget »

  2017-04-19 13:54
 • Skrivet av Robert Hall

  Observing Turkey choosing its form of government

  Elections are always unique turning points in a country’s history so being an election observer has always felt like a privilege. Now I have been given the rare opportunity to observe history being made in Turkey. Not only is it a constitutional referendum on April 16 in Turkey, to decide the form of government some 80 million will live under; it is carried out in a declared state of emergency with military operations ongoing against state-identified ... Läs hela inlägget »

  2017-04-12 13:17
 • Skrivet av Gabriela Elroy

  Att se verkligheten som den är – feministisk utrikespolitik i praktiken

  För några veckor sedan befann jag mig i Jerusalem tillsammans med min FBA-kollega Janna. Denna vackra stad där det är svårt att särskilja historia från nutid, där religionen inte sällan känns mer som förbannelse än välsignelse, och där människor rör sig utmed gränser som inte alltid syns men likväl är knivskarpa. Vi var där för att påbörja en process för att stödja EUPOL COPPS, EU:s polisinsats i Palestina, i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Det vill säga ... Läs hela inlägget »

  2017-04-07 11:22
Photo

Anna Wikner

Anna är expert på Asien, FN och EU

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter