International Expert Forum

Det internationella expertforumet (IEF) ska främja utbytet av kunskap mellan beslutsfattare, praktiker och akademiker som arbetar med fred och säkerhet. IEF består av en serie seminarier som tar upp fyra centrala delar av konfliktcykeln (framväxt, fullskalig konflikt, konfliktlösning och postkonflikt).

FBA arrangerar IEF tillsammans med International Peace Institute (IPI).

Seminarierna utgör en plattform för utbyte av forskningsrön och insikter från praktik och arbete i fält. Målet är att förbättra internationellt fredsbyggande arbete, och att främja högkvalitativ, politiskt relevant forskning.

Forum 2016: Environmental Governance, Climate Change and Peacebuilding

Seminariet hölls den 20 maj i Stockholm. Forskare från bland annat Uppsala universitet, University of Maryland och Stockholm International Water Institute (SIWI) deltog under dagen i panelsamtal om miljö, klimatförändringar och fredsbyggande, jämte representanter från bland annat United Nations Environment Programme (UNEP), Sida, Utrikesdepartementet och FBA. FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder talade, liksom Francesco Mancini från International Peace Institute. Sveriges biståndsminister Isabella Lövin deltog genom en videohälsning.

Klicka här för att läsa den FBA Brief som skrevs efter forumet.

Hösten 2015: Governance, Peacebuilding, and State-Society Relations

Seminariet hölls den 17 november 2015 i New York, på temat governance, fredsbyggande och relationen mellan samhälle och stat. Under forumet diskuterades governance och fredsbyggande med utgångspunkt i det sociala kontraktet mellan medborgare och stat. Hur kan graden av tillit och förtroende mellan samhällen och dess statliga institutioner stärkas? Ledande forskare och praktiker inom freds- och statsbyggande deltog i forumet, som IPI stod värd för.

Här kan du se en video från inledningstalen och seminariets första session.

Våren 2015: Peacebuilding in Cities

Seminariet hölls den 17 april 2015 i Kapstaden, Sydafrika. Temat var kopplingen mellan våld och snabb urbanisering i fragila stater och post-konfliktländer. Ny forskning visar att befolkningen i många av de snabbväxande städerna i världens fattigare länder tvingas leva med stor otrygghet, hög brottslighet och svaga samhälleliga institutioner.

Under forumet diskuterades innovativa sätt att bygga säkra och inkluderande städer, och motverka våld och konflikter i urbana miljöer. Både forskare, politiker och praktiker inom stadsplanering, brottsförebyggande, säkerhet, konfliktförebyggande och fredsbyggande deltog.  

Klicka här för att läsa den FBA Brief som skrevs efter forumet.

Forum 2014: Organized Crime, Conflict and Violent Extremism

I slutet av 2014 hölls ett IEF-seminarium i New York på temat organiserad brottslighet och fredsbyggande. Organiserad brottslighet har traditionellt inte setts som en fråga som rör fredsbyggande, utan som en fråga för enbart polis och domstolar. Men ny forskning visar att organiserad brottslighet är nära sammankopplad med krig och konflikt. Moderna fredsinsatser måste ha strategier för att hantera detta.

Talade gjorde bland annat James Cockayne, chef för UN University, Jessie Banfield från International Alert, och Henk-Jan Brinkman från FN:s stödkontor för fredsbyggande.

Här kan du se en video från inledningstalet på seminariet. Det finns också en FBA Brief på temat som du kan läsa här.

Forum 2013: Peacebuilding and Post-Conflict Recovery

IEF-seminariet 2013 hölls i New York den 23 maj och handlade om hur stater kan återhämta sig efter konflikter, och bygga långvarig fred. Över 40 deltagare från olika FN-organisationer och sekretariatet, multilaterala och regionala organisationer, tankesmedjor, universitet och forskningsinstitut var på plats. Bland annat diskuterades demokratisering, övergångsrättvisa och ekonomisk återhämtning. Läs en rapport från forumet.

Hösten 2012: Peacekeeping Operations and the Durability of Peace

Den 10 december 2012 hölls ett IEF-seminarium i New York om hur fredsbevarande operationer kan bidra till en hållbar fred. Forumet samlade kvalitativa och kvantitativa forskare som diskuterade forskningsresultat med policyskapare och praktiker. Särskilt fokus låg på utmaningar, hur man kan skapa mer effektiva fredsoperationer och hur man anpassat insatser och strategier för att nå både kort- och långsiktiga mål. Läs en rapport från forumet.

Våren 2012: Mitigating the Consequences of Violent Conflict

Den 6 juni 2012 hölls ett IEF-semiarium i New York med titeln "Mitigating the Consequences of Violent Conflict: What Works and What Does Not?". Deltagarna diskuterade de konsekvenser som väpnade konflikter för med sig och de medel som står till buds för att hantera dem. Läs en rapport från forumet.

Forum 2011: Preventive Diplomacy

Det allra första IEF-forumet med titeln "Preventive Diplomacy: What Works and What Doesn't" hölls i New York den 15 december 2011. Deltog gjorde över 50 representanter från olika staters permanenta missioner till FN, FN-sekretariatet, multilaterala organisationer, tankesmedjor, institut och universitet. Läs en rapport från forumet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Forskare och praktiker sammanförs av FBA

Dagens krig ser annorlunda ut än gårdagens. Med ett lapptäcke av parter, inslag av religiös extremism och terrorism, och den högsta graden av militära interventioner i inomstatliga konflikter sedan andra världskrigets slut. FBA arrangerar nu en serie konferenser där forskare och personer som arbetar praktiskt med konfliktförebyggande får utbyta erfarenheter om hur fred byggs bäst i vår tid.

2017-06-15 12:07

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Magdalena Tham Lindell

  Tillbaka i Goma för att fira varje steg framåt

  Det är juni och vi träffar återigen de 24 deltagarna från provinsen Sydkivu som deltar i FBA:s fredsbyggarprogram i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Vi är nyfikna på att få höra om FBA:s utbildning i genusanalys, som gavs tre månader tidigare, har lämnat några spår i deras dagliga arbete. Och alla har exempel de vill berätta om.

  ”Kvinnan med masterexamen på mitt jobb städar inte längre kontoret utan jag har försökt få in henne i vår kärnverksamhet”, säger ... Läs hela inlägget »

  2017-06-21 09:04
 • Skrivet av Saba Nowzari

  Fredsprocessen i Mali – var är kvinnorna?

  Efter mer än två årtionden av militärt styre blev 1991 startpunkten för Malis övergång till demokrati då tusentals demonstranter samlades på gatorna för att kräva president Moussa Traorés avgång. Efter en militärkupp utförd av överstelöjtnant Amadou Toumani Touré etablerades snabbt en övergångsregering bestående av militära och civila ledare som överlämnade makten till en demokratiskt vald regering följande år.

  Idag lyser den inkluderande processen tyvärr med sin frånvaro. 2015 undertecknades ett fredsavtal i Mali mellan regeringen, oppositionskoalitionen La ... Läs hela inlägget »

  2017-06-09 09:41
 • Skrivet av Magnus Jacobson Silverryd

  Fredsprocessen i Colombia eller konsten att bygga flygplanet under pågående flygning

  I en intervju i colombiansk dagspress den 31 maj konstaterade den colombianska regeringens fredskommissionär Sergio Jaramillo att en fredsprocess består av en serie med dagliga drabbningar. Han konstaterade vidare att det ständigt kommer upp nya utmaningar men det viktiga i varje sådant ögonblick är att både FARC och regeringen följer den överenskomna och inslagna vägen.

  Intervjun publicerades på den dag som i fredsavtalet definierats som D+180, och som enligt den ursprungliga planen markerar det datum då FARC ... Läs hela inlägget »

  2017-06-07 10:07
Photo

Anna Wikner

Anna är expert på Asien, FN och EU

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter