International Expert Forum

Det internationella expertforumet (IEF) ska främja utbytet av kunskap mellan beslutsfattare, praktiker och akademiker som arbetar med fred och säkerhet. IEF består av en serie seminarier som tar upp fyra centrala delar av konfliktcykeln (framväxt, fullskalig konflikt, konfliktlösning och postkonflikt).

FBA arrangerar IEF tillsammans med International Peace Institute (IPI).

Seminarierna utgör en plattform för utbyte av forskningsrön och insikter från praktik och arbete i fält. Målet är att förbättra internationellt fredsbyggande arbete, och att främja högkvalitativ, politiskt relevant forskning.

Forum 2016: Environmental Governance, Climate Change and Peacebuilding

Seminariet hölls den 20 maj i Stockholm. Forskare från bland annat Uppsala universitet, University of Maryland och Stockholm International Water Institute (SIWI) deltog under dagen i panelsamtal om miljö, klimatförändringar och fredsbyggande, jämte representanter från bland annat United Nations Environment Programme (UNEP), Sida, Utrikesdepartementet och FBA. FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder talade, liksom Francesco Mancini från International Peace Institute. Sveriges biståndsminister Isabella Lövin deltog genom en videohälsning.

Klicka här för att läsa den FBA Brief som skrevs efter forumet.

Hösten 2015: Governance, Peacebuilding, and State-Society Relations

Seminariet hölls den 17 november 2015 i New York, på temat governance, fredsbyggande och relationen mellan samhälle och stat. Under forumet diskuterades governance och fredsbyggande med utgångspunkt i det sociala kontraktet mellan medborgare och stat. Hur kan graden av tillit och förtroende mellan samhällen och dess statliga institutioner stärkas? Ledande forskare och praktiker inom freds- och statsbyggande deltog i forumet, som IPI stod värd för.

Här kan du se en video från inledningstalen och seminariets första session.

Våren 2015: Peacebuilding in Cities

Seminariet hölls den 17 april 2015 i Kapstaden, Sydafrika. Temat var kopplingen mellan våld och snabb urbanisering i fragila stater och post-konfliktländer. Ny forskning visar att befolkningen i många av de snabbväxande städerna i världens fattigare länder tvingas leva med stor otrygghet, hög brottslighet och svaga samhälleliga institutioner.

Under forumet diskuterades innovativa sätt att bygga säkra och inkluderande städer, och motverka våld och konflikter i urbana miljöer. Både forskare, politiker och praktiker inom stadsplanering, brottsförebyggande, säkerhet, konfliktförebyggande och fredsbyggande deltog.  

Klicka här för att läsa den FBA Brief som skrevs efter forumet.

Forum 2014: Organized Crime, Conflict and Violent Extremism

I slutet av 2014 hölls ett IEF-seminarium i New York på temat organiserad brottslighet och fredsbyggande. Organiserad brottslighet har traditionellt inte setts som en fråga som rör fredsbyggande, utan som en fråga för enbart polis och domstolar. Men ny forskning visar att organiserad brottslighet är nära sammankopplad med krig och konflikt. Moderna fredsinsatser måste ha strategier för att hantera detta.

Talade gjorde bland annat James Cockayne, chef för UN University, Jessie Banfield från International Alert, och Henk-Jan Brinkman från FN:s stödkontor för fredsbyggande.

Här kan du se en video från inledningstalet på seminariet. Det finns också en FBA Brief på temat som du kan läsa här.

Forum 2013: Peacebuilding and Post-Conflict Recovery

IEF-seminariet 2013 hölls i New York den 23 maj och handlade om hur stater kan återhämta sig efter konflikter, och bygga långvarig fred. Över 40 deltagare från olika FN-organisationer och sekretariatet, multilaterala och regionala organisationer, tankesmedjor, universitet och forskningsinstitut var på plats. Bland annat diskuterades demokratisering, övergångsrättvisa och ekonomisk återhämtning. Läs en rapport från forumet.

Hösten 2012: Peacekeeping Operations and the Durability of Peace

Den 10 december 2012 hölls ett IEF-seminarium i New York om hur fredsbevarande operationer kan bidra till en hållbar fred. Forumet samlade kvalitativa och kvantitativa forskare som diskuterade forskningsresultat med policyskapare och praktiker. Särskilt fokus låg på utmaningar, hur man kan skapa mer effektiva fredsoperationer och hur man anpassat insatser och strategier för att nå både kort- och långsiktiga mål. Läs en rapport från forumet.

Våren 2012: Mitigating the Consequences of Violent Conflict

Den 6 juni 2012 hölls ett IEF-semiarium i New York med titeln "Mitigating the Consequences of Violent Conflict: What Works and What Does Not?". Deltagarna diskuterade de konsekvenser som väpnade konflikter för med sig och de medel som står till buds för att hantera dem. Läs en rapport från forumet.

Forum 2011: Preventive Diplomacy

Det allra första IEF-forumet med titeln "Preventive Diplomacy: What Works and What Doesn't" hölls i New York den 15 december 2011. Deltog gjorde över 50 representanter från olika staters permanenta missioner till FN, FN-sekretariatet, multilaterala organisationer, tankesmedjor, institut och universitet. Läs en rapport från forumet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Så kan Sverige arbeta med unga, fred och säkerhet

Hälften av världens befolkning är under 30 år, många av dem lever i konfliktdrabbade länder. FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution om att öka ungas inflytande i arbetet för fred och säkerhet. FBA lägger nu fram en rapport till regeringen om hur Sverige kan arbeta för att genomföra resolutionen.

2017-10-01 18:54

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Kristina Simion

  Krisen i Myanmar – gammal konflikt kommer upp till ytan

  Det internationella samfundet har nyligen reagerat starkt på en konflikt som länge frodats i Myanmar. Spänningar mellan muslimer och buddhister har funnits under lång tid och resulterat i ett antal dödliga sammandrabbningar de senaste åren. 2012 ledde spänningarna till omfattande upplopp med 200 döda och tusentals omplacerade i stängda läger.

  Det som orsakade våldsutbrottet sägs ha varit mordet och våldtäkten på en buddhistisk kvinna. Under 2014 dödades 40 personer efter anklagelser om att muslimer mördat en polis. ... Läs hela inlägget »

  2017-10-12 11:17
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Extremismen i Kenya – ett växande problem

  Jag hade precis avslutat min första arbetsdag på UNDP i Kenya när det small till. UNDP ligger i FN:s huvudkontor i Gigiri, Nairobi, mitt emot den amerikanska ambassaden. Det var när jag skulle passera igenom utgången som jag plötsligt hörde skottsalvan från ett automatvapen. Jag tog snabbt skydd tillsammans med några kollegor bakom ett av bombvärnen som finns strategiskt placerade på olika ställen inne på området.

  När vi senare kom ut på gatan mellan FN och den ... Läs hela inlägget »

  2017-10-10 15:38
 • Skrivet av Sabrina Karim

  Liberia after Ellen Johnson Sirleaf

  On November 8 2005, Liberians elected Ellen Johnson Sirleaf to be the first female president of an African country. She made history that day and she oversaw fourteen years of peace in a country that had experienced two decades of devastating armed conflict. In 2011, she was re-elected and won the Nobel Peace Prize. Her fame and legacy has brought widespread international attention onto Liberia.

  On October 10, 2017, Liberians will go to the polls for the ... Läs hela inlägget »

  2017-10-06 13:37
Photo

Linnéa Gelot

Linnéa är expert på Somalia, Etiopien, Sudan och Afrikanska unionen

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter