Ansökan till FBA:s internationella forskningsarbetsgrupper

FBA söker forskare från hela världen som vill använda sin kunskap för att bidra till FBA:s och dess samrbetspartners programplanerings- och policyarbete. För att stärka sitt evidensbaserade arbete för fred, säkerhet och utveckling vill FBA rekrytera 70–75 forskare som medlemmar i FBA:s internationella forskningsarbetsgrupper.

Medlemmarna kommer att delta i FBA:s internationella forskningsarbetsgrupper under en fyraårsperiod med start den 1 september 2023.

Ansvar och förmåner

 • Medlemmarna förväntas bidra med kunskap till FBA:s tematiska och regionala arbete och verksamhet och expertrådgivning till FBA.
 • Medlemmarna i forskningsarbetsgrupperna kan ansöka om forskningsmedel som tilldelas genom ett konkurrensmässigt peer review-förfarande.
 • De kandidater som beviljas bidrag kommer att erbjudas att delta i FBA-finansierade fysiska möten i Sverige och virtuella seminarier så länge de är medlemmar.
 • Medlemmar i forskararbetsgrupperna kan få i uppdrag att skriva analyser som är relevanta för FBA:s arbete.
 • Medlemmarna kommer att ges möjlighet att interagera med praktiker i Sverige och på andra håll genom FBA-program och publicera FBA:s forskningsöversikt.

Profil

 • För att främja en bred forskning, stimulera utbyte av idéer och ge FBA-anställda tillgång till olika typer av kunskap, strävar FBA efter att säkerställa mångfald bland gruppmedlemmarna. Detta inkluderar mångfald i termer av akademisk grad, forskarnas metodologiska och epistemologiska förhållningssätt samt deras kön och geografiska ursprung.
 • Sökanden måste kunna visa en hög nivå av spetskompetens i sin forskning, eller en lovande forskningsagenda som står i proportion till den akademiska graden. Dessutom måste sökanden visa ett tydligt engagemang för att samarbeta med FBA.
 • Alla medlemmar förväntas delta i FBA:s introduktions- och invigningsmöten och aktivt bidra till ett eller flera av FBA:s program. Det handlar till exempel om att hålla forskningspresentationer vid interna FBA-möten eller delta i forskningspolitiska diskussioner och vara tillgänglig för rådgivning till FBA.

Kvalifikationer

 • FBA välkomnar ansökningar från forskare inom samhälls- och statsvetenskap med följande kvalifikationer:
 • Doktorsexamen eller motsvarande akademisk examen inom den sökandes område.
 • Beprövad akademisk expertis och publikationer, motsvarande den sökandes akademiska rang, i välrenommerade akademiska forum inom ett eller flera av FBA:s expertområden 'Dialog och fredsmedling', 'Ledarskap och samverkan', ’Avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter samt övergångssäkerhet' , 'Demokratisk styrning av säkerhetssektorn', ’Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val', 'Kvinnor, fred och säkerhet', 'Klimatsäkerhet' samt ’Unga, fred och säkerhet'.
 • Expertis inom områdesstudier som är relevanta för FBA:s partnerländer och FBA:s regionala strategier.
 • Erfarenhet av att bidra till policyprocesser och programplanering på grundval av djupgående tematisk och kontextuell kunskap och en motivation att engagera sig i FBA:s arbetsområden och operativa program.

Medlemskap tilldelas på konkurrensmässig grund, innebär inte bidrag för boendekostnader och är frivilligt

Intresserade forskare ska skicka följande dokument till researchunit@fba.se

 1. CV (högst två sidor).
 2. Avsiktsförklaring (max 500 ord eller en sida) där forskaren förklarar hur han eller hon kan bidra till FBA i allmänhet eller med viss geografisk eller tematisk expertis. Ansökningar som inte uttryckligen hänvisar till FBA:s områden eller något av de länder där FBA verkar kommer troligen inte att godtas.
 3. Förteckning över de senaste relevanta publikationerna (max två sidor).
 4. Ansökningsformulär: Ladda ner ansökningsformuläret

För mer information, kontakta researchunit@fba.se


Sista ansökningsdatum: 30 april 2023

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter