Ny kurs för arbete i postkonfliktmiljöer

FBA:s nya fältsäkerhetskurs Hazardous Area Tactical Training (HATT) riktar sig till civil personal i internationella fredsinsatser som kommer att vistas länder eller områden där det förekommer till exempel oexploderad ammunition, kemiska utsläpp eller underrättelsehot.

Idag räknar man med att det finns mer än 60 länder eller områden som har problem med minor som fortfarande skadar och dödar människor och djur. Ett aktuellt exempel där FBA är aktiva är Ukraina, och det finns även minerade områden i eller kring gränserna av Myanmar, Armenien, Georgien, Bosnien och Hercegovina och Irak.

Underrättelsehot, som värvnings-, påverkans- eller desinformationsoperationer är också mycket vanligt i Ukraina. Men även i andra länder som FBA verkar i, som Mali, Bosnien och Hercegovina och Belgien, har underrättelsehotet har blivit allt större.

– Även om problematiken med minor och oexploderad ammunition lever kvar i många postkonfliktländer och gränsområden så realiserades den breda problematiken i och med kriget i Ukraina. FBA ställdes nu in för faktum att ha personal i ett krigsområde där hela paletten av olika ammunitionstyper finns och används, berättar Peter Bülund, kursansvarig på FBA, om varför HATT har tagits fram.

Kursen ger deltagarna insikt och kunskap om skydd mot risker som oexploderad ammunition, klusterbomber, minor, försåtsmineringar, kemiska eller nukleära utsläpp och underrättelsehot.

Kursen erbjuder också en fördjupad kunskap i traumasjukvård med koncentration på massiv blödning där syftet är att på ett rätt sätt kunna ta hand om annan eller sig själv.

HATT blir både ett komplement och en fördjupning till FBA:s övriga fältsäkerhetskurser.

– Kursen följer likt de andra fältsäkerhetskurserna FBA:s pedagogiska profil. Deltagarna kommer genom upplevelsebaserad inlärning får öva vissa moment fler gånger med teori mellan momenten för att gynna ett positivt lärande, avslutar Peter Bülund.

Den första omgången av HATT arrangeras 29 maj–1 juni 2023. Läs mer och ansök.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter