Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

FBA har i uppdrag att fördela statligt ekonomiskt bidrag till svenska ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet och som bidrar till ökad dialog och debatt om internationellt fredsfrämjande verksamhet, kvinnor fred och säkerhet, nedrustning och ickespridning, säkerhetspolitik och unga, fred och säkerhet.

Stödet ges i form av ettårigt verksamhetsbidrag, treårigt verksamhetsbidrag eller projektbidrag under 12–15 månader. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag finansierar främst sin ordinarie verksamhet medan projektbidragen delas ut till organisationer för genomförande av projekt med ett tydligt mål som löper under 12–15 månader.

Totalsumman som FBA fördelar under 2023 är drygt 20 miljoner kronor.

– Söktrycket var i princip på samma nivå som förra året, med 43 stycken ansökningar. Vi noterar att tematiken Unga, Fred och Säkerhet står för största antal ansökningar i år i stället för Internationellt Fredsfrämjande som brukar toppa listan. Ansökningarna höll som alltid en genomgående hög kvalitet och det var en utmanande process att prioritera de absolut bästa, säger Christina Bergman och Gabriella Berglund Valencia, handläggare för FBA:s stöd till civilsamhället.

Organisationer som beviljats bidrag

Ettårigt verksamhetsbidrag

 • Föreningen för utvecklingssfrågor (FUF)
 • Centralasiengrupperna
 • Palestinagrupperna i Sverige
 • KFUM Sverige
 • International Legal Assistance Consortium

Treårigt verksamhetsbidrag

 • Clowner utan gränser
 • Svenska läkare mot kärnvapen

Projektbidrag

 • Utrikespolitiska föreningen Uppsala
 • Reportrar utan gränser
 • Utrikespolitiska föreningen Lund
 • Swedwatch
 • Emmaus Stockholm
 • Föreningen Ordfront

Utöver de 14 organisationer som beviljats bidrag för 2023 fortsätter FBA stödja de organisationer som beviljades 3-årigt verksamhetsbidrag 2021 och 2022.

Beslut avseende medelsfördelning: stöd till civilsamhället för fred och säkerhet 2023

Om FBA:s stöd till civilsamhället

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Motvind i arbetet för att stärka kvinnors rättigheter

"Vi har gjort många insatser, ramverket finns på plats, men mer måste till för att kvinnor och flickor i världen ska få delta och påverka utvecklingen”. Det säger handläggare Sofia Hedlund, som på FBA sammanställt en färsk rapport över vad 11 svenska myndigheter gjort under 2022 för att bidra till Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s kvinnor, fred- och säkerhetsagenda (resolution 1325). 

2023-11-28 16:50
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

What is peace mediation? Understanding the sources of conceptual confusion in the practice and study of mediation.

Practitioners and policymakers must clearly define what they mean when using the term “mediation”. This is necessary to help conflict parties understand what to expect from third parties, to establish coordination and communication, increase the acceptability of mediation for conflict parties, and enhance learning across contexts. This brief first explains why this topic is of importance, then examines potential challenges in the definition of mediation, focusing on three tenets of mediation practice that distinguish it from other peacemaking activities: (1) a third party assists negotiations; (2) the mediator provides some minimal level of control or structure over the overall process; and (3) the parties consent to the involvement of the third party and the outcome of the process.

Dokument
Attribut
Författare:
By Govinda Clayton, Allard Duursma, Simon Mason
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter