Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

FBA har i uppdrag att fördela statligt ekonomiskt bidrag till svenska ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet och som bidrar till ökad dialog och debatt om internationellt fredsfrämjande verksamhet, kvinnor fred och säkerhet, nedrustning och ickespridning, säkerhetspolitik och unga, fred och säkerhet.

Stödet ges i form av ettårigt verksamhetsbidrag, treårigt verksamhetsbidrag eller projektbidrag under 12–15 månader. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag finansierar främst sin ordinarie verksamhet medan projektbidragen delas ut till organisationer för genomförande av projekt med ett tydligt mål som löper under 12–15 månader.

Totalsumman som FBA fördelar under 2023 är drygt 20 miljoner kronor.

– Söktrycket var i princip på samma nivå som förra året, med 43 stycken ansökningar. Vi noterar att tematiken Unga, Fred och Säkerhet står för största antal ansökningar i år i stället för Internationellt Fredsfrämjande som brukar toppa listan. Ansökningarna höll som alltid en genomgående hög kvalitet och det var en utmanande process att prioritera de absolut bästa, säger Christina Bergman och Gabriella Berglund Valencia, handläggare för FBA:s stöd till civilsamhället.

Organisationer som beviljats bidrag

Ettårigt verksamhetsbidrag

 • Föreningen för utvecklingssfrågor (FUF)
 • Centralasiengrupperna
 • Palestinagrupperna i Sverige
 • KFUM Sverige
 • International Legal Assistance Consortium

Treårigt verksamhetsbidrag

 • Clowner utan gränser
 • Svenska läkare mot kärnvapen

Projektbidrag

 • Utrikespolitiska föreningen Uppsala
 • Reportrar utan gränser
 • Utrikespolitiska föreningen Lund
 • Swedwatch
 • Emmaus Stockholm
 • Föreningen Ordfront
 • Latinamerikagrupperna

Utöver de 14 organisationer som beviljats bidrag för 2023 fortsätter FBA stödja de organisationer som beviljades 3-årigt verksamhetsbidrag 2021 och 2022.

Beslut avseende medelsfördelning: stöd till civilsamhället för fred och säkerhet 2023

Om FBA:s stöd till civilsamhället

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter